עכשיו גם שטרי ההון של דיסקונט על הכוונת: S&P מעלות הורידה את דירוג ההון הראשוני המורכב ל-"BBB"

(עדכון) בתחילת החודש הורידה החברה את הדירוג לשטרי ההון של בנק הפועלים ; S&P מעלות: סבירות נמוכה לשיפור הרווחיות בשנה הקרובה ; דיסקונט: "הבנק חולק על התחזיות האמורות"

עכשיו גם שטרי ההון של בנק דיסקונט על הכוונת. חברת דירוג האשראי S&P מעלות הורידה את דירוג ההון הראשוני המורכב לרמה בינונית, "BBB", דרגה אחת מעל דירוג המסווג כרמת השקעה הנמוך ביותר, לאחר שבנק הפועלים זכה לגורל דומה, כשבתחילת החודש הורידה החברה את דירוג ההון הראשוני המורכב שלו ל-"A" ואת דירוג ההון המשני העליון ל-"+A".

בדומה להורדת הדירוג בשטרי ההון של בנק הפועלים, גם כאן מדובר בשל תנאי שטרי ההון. לפי התשקיף, התנאים האלו אוסרים על הבנק לשלם ריבית במועד במקרה שהבנק מציג הפסד מצרפי על פני שישה רבעונים רצופים, וכיוון שתרחיש זה אפשרי, לדעת S&P מעלות - הורד דירוג השטרות, כאמור. הדירוג להון המשני העליון הופחת אף הוא ל-"A", שלוש דרגות גבוה יותר (דירוג ההשקעה החמישי מלמעלה). זאת, לעומת דירוג קודם של "+A", מדרגה אחת גבוהה יותר.

הורדת הדירוג נובעת מהסתברות גבוהה יותר מבעבר, לדעת חברת הדירוג, לאי תשלום הריבית. בנק דיסקונט, כזכור, פרסם אזהרת רווח בתחילת החודש לפיה יסיים את הרבעון הרביעי בהפסד של 70-120 מיליון שקל. הבנק יפרסם את הדו"חות ב-31 במארס. המסחר במניית הבנק חודש לאחר שהופסק, והמניה יורדת בכ-2.5%.

מהו הון ראשוני מורכב והון משני עליון?

שטרי הון הם ניירות ערך הכוללים הון ראשוני מורכב והון משני עליון. מדובר במכשירים לגיוס הון על-ידי הבנקים כחוב, המקנים אפשרות להמיר אותו בתנאים מסוימים למניות, או לחלופין - לדחות את הריבית (בהון המשני העליון), לבטל אותה (בהון ראשוני מורכב) או להחליפה בתשלום במניות במקום במזומן, לפי יחס הנגזר משערן בבורסה סמוך למועד התשלום.

בשני המקרים, מדובר באג"ח שמונפק ל-99 שנים. ההון המשני הרגיל, כתבי התחייבות נדחים, הינם עדיפים מבחינת סדר הנשייה על הון משני עליון ועל הון ראשוני מורכב במקרה של חדלופ ירעון או פירוק הבנק. לכן, קיים פער דירוג בין שטרי ההון המוגדרים הון משני עליון לבין אלו המוגדרים הון ראשוני מורכב.

סבירות נמוכה לשיפור הרווחיות בשנה הקרובה

"המשך שחיקה ברווחיות הבנק ויחסי הלימות ההון שלו, וכן הורדת תחזית הדירוג או דירוג הבנק (אשר נותר ללא שינוי, יצוין, א"ו), עשויים לגרור פעולת דירוג שלילית נוספת על מכשירים אלו", מציינת S&P מעלות בהודעת הדירוג. "שיפור ברווחיות הבנק וחיזוק בסיס ההון שלו, אשר אנו מעריכים כי הסבירות לכך בשנה הקרובה הנה נמוכה, יובילו לפעולת דירוג חיובית על מכשירים אלו".

בבנק דיסקונט מבקשים להזכיר כי דירוגו של הבנק נותר על "AA", רמת הדירוג השלישית מלמעלה. לדברי הבנק, הודעת הדירוג נובעת מפנייתו של הבנק לאשרר את דירוג ההון המשני העליון - ככל הנראה על רקע כוונה להנפקה צפויה - שכן על הבנק לבסס את הונו על מנת לעמוד בדירושות הפיקוח על הבנקים, בכל הנוגע ליחס הלימות הון בשיעור 12% עד סוף 2009. "בכוונת הבנק להמשיך לפעול לשיפור הלימות ההון שלו", נמסר בהודעת הבנק.

"יודגש כי לא נמסר לחברת מעלות מידע מהותי מעבר למידע שנמסר לכלל הציבור", הגיב הבנק בהודעה מטעמו לבורסה וציין כי "הבנק חולק על התחזיות האמורות". נציין, כי הבנק טרם החליט האם, בדומה למתווה בבנק הפועלים, יקדים את תשלום הריבית על מנת להימנע מהכלל המחייב האוסר עליו לשלם ריבית (הפסד מצרפי במשך 6 רבעונים רצופים).

דיסקונט אדיסקונט א

צרו איתנו קשר *5988