בעקבות הורדת הדירוג של S&P מעלות לשטרי ההון: בנק הפועלים יפעל להקדמת תשלומי הריבית

(עדכון) ב-S&P מעלות הורידו את הדירוג בשתי דרגות, מאחר ומנגנון בשטרי ההון של הבנק מונע תשלום ריבית, דוחה אותה או ממיר אותה לתשלום במניות לאחר הפסד מצרפי ב-6 רבעונים רצופים ; דירוג ההון הראשוני המורכב והמשני העליון החדש: "A" ו-"+A", בהתאמה

S&P מעלות הורידה הבוקר את דירוג שטרי ההון, על ההון הראשוני המורכב והמשני העליון שבהם, של בנק הפועלים בשתי דרגות. הדירוג החדש הוא "A" ו-"+A", כלומר, דרגות השקעה השישית והחמישית בהתאמה - המסווגות כדירוג "בינוני-גבוה" (למעלה מהסיווג הקודם, "גבוה מאוד"). מניית הבנק, המנפיק הגדול ביותר של שטרי-הון במערכת הבנקאית, נסחרה היום בירידות שערים שהגבוהה שבהן גילמה ירידה של כמעט 6%. עם זאת, בשעה זו התמתנה המגמה.

"S&P מעלות מעריכה כי הסבירות שהבנק לא ישלם את הריבית במועדה בגין שטרי הון אלו גבוהה יותר מבעבר", נכתב בהודעת הדירוג. בעקבות הורדת הדירוג, בנק הפועלים יפעל להקדמת תשלומי הריבית, כך נודע ל"גלובס".

המנגנון האוטומטי - והקדמת התשלום

שטרי ההון של הבנק כוללים מנגנון מובנה, לפיו הבנק לא יוכל לשלם ריבית אם צבר הפסד מצרפי במהלך 6 רבעונים רצופים. לחלופין, יוכל לדחות את התשלום עד שיוכל לעמוד בתנאי התשלום או להמיר את תשלום הריבית במזומן לתשלום במניות הבנק, לפי 95% משערן בבורסה סמוך למועד התשלום.

החלטת מועצת המנהלים של בנק הפועלים הסמיכה את צבי זיו, מנכ"ל הבנק, לפעול על מנת לקבל את ההסכמות הדרושות להקדים את מועד תשלום הריבית, אשר סכומם המצטבר מסתכם ב-80 מיליון שקל.

הבנק הנפיק כהון משני עליון בנובמבר 2001 שטרי-הון אשר נרשמו למסחר בבורסה בת"א בהיקף 700 מיליון שקל. הבנק הנפיק גם שתי סדרות פרטיות בהון ראשוני עליון בהיקף 1.9 מיליארד שקל בפברואר 2004 ובנובמבר 2007. שטרי ההון הראשוני העליון אמורים לשלם ריבית ב-1 באוגוסט וב-1 בנובמבר. מועדי התשלום המקוריים של שטרי ההון המשני העליון הם ה-27 ביוני ובספטמבר.

בנק הפועלים צפוי להציג הפסד רבעוני של 250 מיליון שקל כשיפרסם את דו"חותיו הכספיים לרבעון שחתם את 2008 בסוף החודש - וגם הפסד שנתי כולל. רווחיות הבנק שנשחקה אשתקד, מציינת האנליסטית מיכל גור-כגן בהודעת הדירוג של S&P מעלות, עשויה להביא את פועלים להציג הפסד מצטבר של כ-563 מיליון שקל בתקופה של 5 רבעונים רצופים - החל מהרבעון האחרון של 2007 ועד לרבעון האחרון של 2008. נציין, כי הבנק הציג במהלך השנה רבעונים רווחיים, אולם ההגדרה בתשקיף של שטרי-ההון מתייחסת להפסד מצטבר על פני שישה רבעונים.

גם התחזית ירדה

S&P מעלות הורידה גם את תחזית של שטרי ההון המדורגים הללו ל"שלילית", בשל החשש שתחזיות הרווח של הבנק לרבעון הראשון ב-2009 לא יקזזו את ההפסד המצטבר בחמשת הרבעונים שקדמו לו. בחברת הדירוג מציינים כי בכוונת הנהלת בנק הפועלים לעשות כל שביכולתה על מנת לעמוד בתשלומים ופועלת בשיתוף פעולה עם רשויות הפיקוח על מנת לאפשר את תשלומי הריבית בגין ההתחייבויות.

מהו הון ראשוני מורכב והון משני עליון?

שטרי הון הם ניירות ערך הכוללים תחתיהם הון ראשוני מורכב והון משני עליון. מדובר במכשירים לגיוס הון על-ידי הבנקים כחוב, המקנים אפשרות להמיר אותו בתנאים מסוימים למניות, או לחלופין - לדחות את הריבית (בהון המשני העליון), לבטל אותה (בהון ראשוני מורכב) או להחליפה בתשלום במניות במקום במזומן, לפי יחס הנגזר משערן בבורסה סמוך למועד התשלום (במקרה שלנו, לפי 95% מהשער).

בשני המקרים, מדובר באג"ח שמונפק ל-99 שנים. ההון המשני הרגיל, כתבי התחייבות נדחים, הינם עדיפים מבחינת סדר הנשייה על הון משני עליון ועל הון ראשוני מורכב.

לבנק הפועלים שטרי-הון שכאלה המקנים לו אפשרות להמיר תשלום הריבית במוזמן לתשלום במניות במקרה של הפסד מצרפי לאורך 6 רבעונים רצופים, כאמור. חרף העובדה שמדובר במעין אגרות חוב לטווח ארוך, לבנק יש תמריץ לפרוע את האגרות ב"תחנת היציאה" (בכפוף לאישור המפקח על הבנקים) - במקרה שלנו, כעבור 15 שנה, כיוון שהריבית על השטרות תעלה. לבנק קיימת אפשרות לפרוע את השטרות גם כל 5 שנים לאחר מכן, ללא מנגנון אוטמטי של העלאת ריבית.

גלזר צפה את הורדת הדירוג

יצוין, כי אלון גלזר, אנליסט הבנקים של בית ההשקעות לידר שוקי-הון, צפה את התרחיש האמור כבר לפני חודש. "קיימת סבירות שפועלים יציג 6 רבעונים עם רווח מצטבר שלילי", כתב אז בסקירתו, והעריך כי כבר במאי או אוגוסט 2009, אנו עלולים להגיע למצב של השעיית תשלומי הריבית חודש אחד לאחר מכן". גלזר מציין כי לא מדובר בחשש למצב הבנק או ליציביתו, וחזה את הורדת הדירוג של שטרי ההון, תוך "סיכון לא מבוטל להפסקת תשלומי הריבית".

יובל בן-זאב: "נראה שהבנק ידחה את תשלום הריבית בגין שטרי ההון"

יובל בן-זאב, מנהלת מחלקת המחקר בחטיבת הברוקראז' של כלל פיננסים ברוקראז', ציין טרם הודעת הבנק כי ההפסד המצטבר של הבנק בחמשת הרבעונים שהסתיימו בסוף 2008 יסתכם ב-560 מיליון שקל. "לפיכך, על מנת להשיג רווח מצטבר בששת הרבעונים יהיה עליו לרשום רווח של כ- 560 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2009 - רווח שנראה לא סביר על רקע מצב המשק ושוקי ההון".

"יתרה מזו", הוא כתב, על מנת שתשלום הריבית לא יידחה מעבר לכך, יהיה על הבנק להציג במחצית הראשונה של 2009 רווח מצטבר של כ-780 מיליון שקל, בדומה להפסד הצפוי בשנת 2008. "לכן, נראה שהבנק ידחה את תשלום הריבית בגין שטרי ההון הנידונים".

צרו איתנו קשר *5988