שח"ל טלרפואה מדווחת על רווח של 2.2 מיליון דולר ב-2008; צופה המשך מגמת הצמיחה בשנת 2009

[להרשמה לניוזלטר עסקים מתעוררים] ההכנסות בשנת 2008 גדלו ב-62.2% ל- 44.6 מיליון דולר ; הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 0.6 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של כ- 2.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

[להרשמה לניוזלטר עסקים מתעוררים]

שח"ל טלרפואה , ספקית ומפתחת של שירותים ומוצרים מתקדמים בתחום הטלרפואה פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2008.

ההכנסות בשנת 2008 גדלו ב-62.2% ל- 44.6 מיליון דולר. ההכנסות מהפעילות בגרמניה הסתכמו גדלו ב-77% ל- 15.8 מיליון דולר.

ה- EBITDA בשנת 2008 הסתכמה בכ- 9.1 מיליון דולר (שיעור של כ- 20.5% מהמחזור). הרווח תפעולי הסתכם בכ- 4.2 מיליון דולר (שיעור של כ- 9.5% מהמחזור), בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ- 9.3 מיליון דולר בשנת 2007. הרווח התפעולי מהפעילות בגרמניה הסתכם בכ- 1.7 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך כ- 1.6 מיליון דולר בשנת 2007.

הרווח הנקי בשנת 2008 הסתכם בכ- 2.2 מיליון דולר. הרווח הנקי GAAP בשנת 2007 הסתכם בכ- 27.6 מיליון דולר, וכלל רווח הון, נטו אחרי מס ממכירת רייטל לפיליפס, בסך כ- 39.3 מיליון דולר. בנטרול פעילות רייטל ורווח ההון מהמכירה, רשמה החברה בשנת 2007 הפסד בסך כ- 8 מיליון דולר.

לצורך השוואה נכונה בין תוצאות הפעילות בשנת 2007 לתוצאות שנת 2008, מוצגות תוצאות שנת 2007 בניטרול פעילות Raytel, אשר נמכרה לפיליפס בסוף שנת 2007.

"הפעילות בגרמניה היוותה את מנוע הצמיחה, כפי שהבטחנו לפני כשנה, והביאה לשיפור התוצאות בכל ההיבטים. המודל העסקי שלנו עובד. אנו חשים ביטחון בכך שלשפל הכלכלי לא צפויה להיות השפעה משמעותית על שחל, ונמשיך להראות צמיחה עקבית", אמר ארז אלראי, מנכ"ל משותף בשח"ל.

סך המזומנים נכון ל- 31 בדצמבר 2008 הסתכם בכ- 23.5 מיליון דולר. במהלך השנה פרעה שחל את מלוא הלוואותיה בסך כולל של כ- 52.3 מיליון דולר.

סך המאזן נכון ל- 31 בדצמבר 2008 הסתכם בכ- 81.8 מיליון דולר. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-59.1 מיליון דולר - 72% מסך הנכסים. במהלך השנה ביצעה שחל רכישת חוזרת של 160,763 מניות בסך כולל של כ- 1.1 מיליון דולר. נכון ל- 31 בדצמבר 2008 החזיקה שחל בכ- 221,922 מניות, המהוות סך של כ- 2% מההון. תוכנית הרכישה החוזרת הוארכה עד ל- 30 ביוני 2009.

ההכנסות ברבעון הרביעי גדלו ב-40% ל- 11.3 מיליון דולר. ההכנסות מהפעילות בגרמניה הסתכמו עלו ב-36% ל-4.5 מיליון דולר. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 0.6 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של כ- 2.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ה- EBITDA ברבעון הסתכמה בכ- 2.4 מיליון דולר (שיעור של כ- 20.9% מהמחזור), בהשוואה ל- EBITDA של 4.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח תפעולי הסתכם בכ- 1.2 מיליון דולר (שיעור של כ- 11% מהמחזור), בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ- 6.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים ברבעון הרביעי השתפר משמעותית, עם תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך כ- 2.6 מיליון דולר.

שח"ל צופה המשך מגמת הצמיחה בשנת 2009, על אף ההאטה הכלכלית העולמית. הדרישה לשירותי טלרפואה נותרה חזקה ברבעון הראשון של 2009. בהנחת שערי חליפין קבועים, ההנהלה צופה המשך צמיחה עם הכנסות של 51-53 מיליון דולר ורווח נקי של 3.5-5 מיליון דולר בשנת 2009.

צרו איתנו קשר *5988