הפסד שנתי ענק של 1.08 מיליארד שקל לגזית גלוב ב-2008; הפחיתה את השווי ההוגן של הנדל"ן שברשותה ב-3.96 מיליארד שקל

ההפסד - בטווח התחזית שסיפקה החברה באזהרת הרווח מלפני שבוע ; התזרים התפעולי הנקי זינק ב-52% ל-561 מיליון שקל ; תזרים המזומנים מפעילות שוטפת קטן ב-17.7% ל-653 מיליון שקל בשל השינוים בשערי החליפין מול השקל

הפסד שנתי ענק של 1.08 מיליארד שקל לחברת הנדל"ן המניב הציבורית הגדולה בישראל, גזית גלוב שבשליטת חיים כצמן, ב-2008. ההפסד לבעלי מניות הרוב הוא בטווח התחזית של החברה, עליו דיווחה במסגרת אזהרת הרווח מלפני שבוע, 1.07-1.1 מיליארד שקל. לשם השוואה, בשנת 2007 דיווחה על רווח של 961 מיליון שקל, אשר הוצג מחדש בדו"חות הנוכחיים.

החברה הפחיתה את השווי ההוגן של הנדל"ן שברשותה ב-3.96 מיליארד שקל. הדבר נובע מעלייה בשיעורי ההיוון והתאמת השווי ההוגן של זכויות והתחייבויות להשקעות עתידיות במניות אטריום , חברת הנדל"ן האוסטרית שהשליטה בה נרכשה במשותף עם קרן הנדל"ן של סיטיגרופ במארס אשתקד. לגזית גלוב אחזקות בקרן הריט האמריקנית Equity 1 , חברת הנדל"ן הפינית סיטיקון (בה הגדילה אחזקותיה ברבעון האחרון ל-48% מ-40%) והחברה הקנדית First Realy Capital, או FCR בקיצור.

התזרים התפעולי הנקי (FFO), מדד הרווחיות המועדף על החברה, זינק ב-52% ל-561 מיליון שקל. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת קטן ב-17.7% ל-653 מיליון שקל בשל השינוים בשערי החליפין מול השקל.

הכנסות החברה, המורכבות מהשכרת מבנים וממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות, גדלו ב-12.2% ל-4.17 מיליארד שקל. ההכנסות מהשכרת נכסים (NOI) הסכתמו ב-2.4 מיליארד שקל, קרוב לרמתם ב-2007, וגם עליהם השפיעה לשלילה התחזקות השקל.

הונה העצמי של גזית גלוב נשחק ב-42% בשנה שחלפה והסתכם בסוף דצמבר ב-3.33 מיליארד שקל לבעלי מניות הרוב - מה שמהווה 24.8% בלבד מסך המאזן סולו, שעמד על 13.22 מיליארד שקל. לחברה הון חוזר שלילי של 798 מיליון שקל. לחברה יתרות מזומן של 535 מיליון שקל במאוחד נכון לסוף 2008 - ירידה שנתית של 10.8%. החברה מדווחת כי עומדות בפניה יתרות קווי אשראי שאינם מנוצלים בסך 3.77 מיליארד שקל. סך התחייבויותיה של החברה בשנה הקרובה מסתכם ב-3.5 מיליארד שקל.

גזית גלובגזית גלוב

צרו איתנו קשר *5988