גרנית הכרמל עברה ב-2008 להפסד של 76.1 מיליון שקל

זאת, לעומת רווח נקי של 53 מיליון שקל ב-2007 ; ההכנסות הסתכמו ב-8.3 מיליארד שקל, עלייה של 15.2% לעומת אשתקד ; עיקר ההפסד נובע מהוצאות הקשורות להפסדי מלאי, לתהליך ההתייעלות ולהפחתת שווי ערך נדל"ן

חברת גרנית הכרמל , שבשליטת דוד עזריאלי, פירסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2008 ולשנה כולה. מהדו"חות עולה, כי החברה עברה ב-2008 להפסד של 76.1 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 53 מיליון שקל ב-2007.

גרנית פועלת במספר תחומים, כאשר תחום הפעילות העיקרי הוא מגזר האנרגיה, באמצעות מתחמי התדלוק של חברת סונול. פעילות נוספת בתחום האנרגיה נעשית באמצעות סופרגז.

החברה מסבירה כי עיקר ההפסד נובע מהפחתות חד פעמיות של כ-100 מיליון שקל כתוצאה מהפסדי מלאי ופיצויי פרישה לעובדים, כחלק מתהליך ההתייעלות בקבוצה. היתרה נובעת מהפחתת שווי ערך נדל"ן.

הכנסות החברה הסתכמו ב-2008 ב-8.3 מיליארד שקל, עלייה של 15.2% לעומת הכנסות של 7.2 מיליארד שקל אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם בכ-83 מיליון שקל, ירידה של 60% לעומת רווח תפעולי של 211 מיליון שקל אשתקד. לדברי החברה, חלק ניכר מהירידה ברווח התפעולי נובע מהפסדי מלאי גבוהים בסך 47 מיליון שקל, שנבעו מהירידות החדות שחלו במחירי הנפט ברבעון האחרון של 2008, זאת לעומת רווח של כ-27 מיליון שקל בשנה הקודמת.

בנוסף הושפע הרווח התפעולי מהפרשות לפרישת עובדים שנעשו כחלק מתוכנית ההתייעלות של הקבוצה, בסך של 37 מיליון שקל, ירידת שווי ערך נדל"ן בסך של כ-10 מיליון שקל והפחתת השקעה אחרות.

הוצאות המימון בשנת 2008 הסתכמו ב-139.4 מיליון שקל, בהשוואה ל-122.3 מיליון שקל אשתקד, עלייה של 14%. העלייה בהוצאות המימון הושפעה בעיקר מעליית מדד המחירים לצרכן בשנת 2008 בהשוואה לשנה הקודמת, וכן מהפרשי שער ושיערוך עסקאות הגנה.

ההון העצמי של גרנית הסתכם בסוף 2008 ב-721 מיליון שקל, בהשוואה ל-800 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקבוצה סיימה את 2008 עם תזרים מפעילות שוטפת של 337 מיליון שקל, בהשוואה לתזרים מפעילות שוטפת של 304 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

יוסי זינגר, מנכ"ל גרנית: "אנו ממשיכים להרחיב ולהעמיק את פעילות הקבוצה בתחומי האנרגיה, גמר הבנייה והמים, דרך פיתוח והובלה של פרויקטים משמעותיים ותוך המשך יישום תהליכי ההתייעלות ממוקדי רווחיות בחברות הקבוצה".

צרו איתנו קשר *5988