המשנה למנכ"ל לאומי: "גם אם ייפול טייקון והבנק יצטרך למחוק 4 מיליארד שקל - הלימות ההון תרד ל-10% והבנק יישאר יציב"

הפסד רבעוני של 1.1 מיליארד שקל הוביל את בנק לאומי לסיים את 2008 עם רווח של 92 מיליון שקל בלבד ; רף: "אנחנו לא רואים התאוששות כרגע במצב המשק, אם כבר אולי קצת החמרה" ; עלות השכר של גליה מאור ושל מנכ"ל לאומי ארה"ב עומדת על כ-4.4 מיליון שקל בשנה כל אחד

בנק לאומי בניהולה של גליה מאור סיים את 2008 עם רווח של 92 מיליון שקל בלבד לעומת רווח של 3.35 מיליארד דולר ב-2007. הבנק רשם ברבעון הרביעי הפסד של כ-1.18 מיליארד שקל בעקבות הפסדים על השקעות הקשורות המערכת הפיננסית העולמית.

עלות השכר של ששת שיאני השכר של הבנק נאמד בכ-19.1 מיליון שקל. עלות השכר של מנכ"לית הבנק, גליה מאור, נאמדת ב-2008 על 4.4 מיליון שקל, עוזי רוזן, מנכ"ל בנק לאומי ארה"ב עקף אותה עם עלות שכר שנתית הגבוה ממנה בכ-20 אלף שקל. עלות השכר של היו"ר איתן רף עומדת על 2.2 מיליון שקל.

הבנק פירסם אזהרת רווח לפיה יסכם את 2008 עם רווח של כ-100 מיליון שקל, כך שהתוצאות בפועל הן בהתאם לאזהרות של הבנק. ההפרשה לחובות מסופקים של הבנק זינקה ל-2% לעומת 0.02% ברבעון הראשון של 2007.

ההשפעה של המשבר הכלכלי ניכרת גם בתיק ההשקעות של הבנק שרשם ב-2008 הפסד של 912 מיליון שקל מהחזקה במניות לעומת רווח של 461 מיליון שקל ב-2007.

תיק ההשקעות של הבנק הצטמצם ב-2008 ב-1.86 מיליארד שקל והסתכם ב-26.5 מיליארד שקל.

גליה מאור: "כל מספר בקבוצת לאומי הוא מספר ענק"

מנכ"לית הבנק, גליה מאור, אמרה: "בשנת 2008 הסתכמו החילוצים הממשלתיים ב-500 מיליארד דולר של מוסדות פיננסים ובנקים. כבר עתה ברור שהיקף החילוצים יגדל ויהיה גבוה מהסכומים האלה. ב-2009 אנחנו צפויים להתכווץ לראשונה מאז 1945.אין ספק שמדובר במשבר אדיר שחורג מגבולות גיאוגרפיים. החל מהמחצית השניה החל המיתון להשפיע ביתר שאת על המשק הישראלי וגם על בנק לאומי. ולראייה, בתשעת החודשים האחרונים עידכן בנק ישראל את תחזית הצמיחה 4 פעמים".

בהתייחסה לתוצאות הבנק אמרה מאור: "קבוצת לאומי סיימה את השנה ברווח מזערי למרות הפסד ענק ברבעון הרביעי. פקדונות הציבור גדלו בשיעור נמוך יותר מקצב גדילת תיק האשראי. הגורם הראשון שגרם להפסד הוא הפרשה לירידת ערך בתיק הנוסטרו. הגורם השני הוא הגידול בהיקף ההפרשה לחומ"ס ב-1.7 מיליארד שקל. היקף ההפרשות בסוף השנה הוא 2.15 מיליארד שקל - ועדיין הוא רק 1% מתיק האשראי. ההכנסות מפעילות הבנק עצמו נותרו יציבות, למרות רפורמת העמלות, ועדת בכר והנחיות רגולטוריות נוספות. הורינו על משמעת הוצאות מאוד נוקשה".

"כל מספר בקבוצת בנק לאומי הוא מספר ענק. צריך להסתכל לא רק על המספרים, אלא גם על השיעורים. בגלל התשואה הנמוכה על ההון - לא יקבלו העובדים והמנהלים השנה בונוס", הזכירה מאור. "סה"כ ההפרשות והמחיקות ב-2008 הוא 2.17 מיליארד שקל. זה סכום ענק, אך הוא מהווה 5% בלבד מתיק הנוסטרו".

"למרות העלייה, ההפרשה לחומ"ס דומה לשיעור ההפרשה במיתון של 2002-2003. ברבעון הרביעי הגיעה לרמה של 2.05% - רמה גבוהה מאוד (ברבעון הראשון של 2007 רשם הבנק שיעור הפרשה של 0.02% בלבד - א.ו). תמיד אמרנו שלא ניתן לקיים לאורך זמן רמה נמוכה של שיעור הפרשה לחומ"ס".

בתשובה לשאלת "גלובס" האם קפיצה בשיעור ההפרשה לחומ"ס מ-0.02% רבעוני ל-2.05% תוך 7 רבעונים אמרה מאור: "יש מי שאומר שאנחנו שמרנים יותר מאחרים. אתם אמורים להרגיש בנוח עם זה. מה שאתה קורא לו ניקוי התיק הוא שדרוג יכולות ניהול ניהול הסיכונים שלנו בשנות הגאות".

איתן רף: "המשבר הגדול ביותר במאה השנים האחרונות"

איתן רף, יו"ר הבנק, אמר במסיבת העיתונאים שבה הוצגו הדו"חות: "זהו המשבר הגדול ביותר במאה השנים האחרונות, אשר ייכנס בוודאות לספרי ההיסטוריה. זו סיטואציה שאי אפשר היה לצפות אותה - זה באמת משבר קטסטרופלי. גלי הצונאמי הגיעו, ולצערנו הם גבוהים. המשבר חלחל לכאן, ולצערי ימשיך לחלחל - אנחנו הרגשנו את נחת זרועו של המשבר ברבעון הרביעי".

"אנחנו לא רואים התאוששות כרגע במצב המשק. אם כבר, אולי קצת החמרה", אמר.

"תיק האשראי יחסית נקי, ורמת הנזילות גבוהה", אמר יו"ר הבנק על התוצאות הכספיות, ולא החמיץ את ההזדמנות לעקוץ את בנק הפועלים: "אני חושב שיש לנו הנהלה מסורה ובמשבר כזה מתעצם היתרון שלה. יש פה טיפול בקור רוח לפי שיקול דעת עם מדיניות עסקית אחראית ומשנה סדורה". בשלב השאלות והתשובות אמר רף: "יציבות הבנק לא תיפגע אם לווה גדול ייפול".

עוד אמר רף: "שנת 2009 לא הולכת להיות קלה יותר. צפויה התכווצות נוספת בתוצר העולמי. התבהרות - אם תגיע - תתחיל במקום בו החל הכל, בארה"ב. התאוששות מלאה וחזרה לשיעורי הצמיחה שבהם הורגלנו לא צפויה בשנתיים הקרובות. הצפי שלנו למשק הישראלי הוא התכווצות של 0.5%-1% ביחס לירידה משמעותית יותר בשוקי העולם - אבל אני לא רוצה להטעות אתכם: לא יהיה קל".

"האבטלה חוצה מגזרים, בניגוד ל-2002. הדבר צריך להדיר שינה מהיושבים בממשלה", אמר רף. "אנחנו נמשיך לתת אשראי - יש לנו אחריות כלפי הלקוחות - אבל נעשה את זה מתוך שיקולים עסקיים. אנחנו מודעים לחלקו של בנק לאומי בהקשר זה במשק הישראלי. צריך לזכור שהמערכת הבנקאית אינה יכולה למלא את כל חלקו של שוק האשראי החוץ-בנקאי. אם יש משבר, יש משבר באשראי - לא משבר באשראי חוץ-בנקאי, שהנתח שלו הוא מחצית מהשוק הכולל. על הממשלה לטפל בהחזרה של השוק החוץ-בנקאי לפעילות, כך שיפעל עפ"י פרמטרים נאותים של ניהול סיכונים. שוק האשראי החוץ-בנקאי חיוני למשק ויש לדאוג לחזרתו המיידית לפעילות".

"למדנו בשנה האחרונה שאין תסריט שהוא בלתי אפשרי", הוסיף רף. "צריך לפעול לפתרון בעיית מיחזור שוק האג"ח הקונצרניות לפני שכדור השלג יתגלגל ויהיה קשה לעצור אותו".

"אם הלווה מתנהג באחריות גם אנחנו לא נרוץ עם הבטחונות להפיל אנשים בהנחה שיש להם סיכוי", אמר רף. "ערבויות מדינה הן הכלי היחידי פחות או יותר שהמדינה יכולה להשתמש בהם עם הגירעון הנוכחי - והיא צריכה להשתמש בו".

בתשובה לשאלה מדוע מנכ"ל לאומי ארה"ב משתכר יותר ממאור אמר רף: "עפ"י הסכם העסקה שלו, מנכ"ל בנק לאומי ארה"ב זכאי לבונסים, והוא אחד היחידים בארה"ב שהרוויח השנה".

זאב נהרי, המשנה למנכ"ל הבנק, התייחס להשפעת נפילת טייקון ליציבות הבנק ואמר: "גם אם ייפול טייקון והבנק יצטרך למחוק 4 מיליארד שקל, הלימות ההון תרד ל-10% והבנק יישאר יציב".

"בינואר פברואר היו הפרשות נוספות - מרביתן יבואו לידי ביטוי בקרן ההון (ולא מחיקות אבסולוטיות). קבענו הנחיות מפורשות להעברה למחיקה - ירידה של מעל 30% הנמשכת מעל תשעה חודשים, למעט נסיבות חריגות שאנחנו יודעים לנמק".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988