כלכלני לאומי: שווי השוק של חברות לא מעטות רחוק משוויין הכלכלי וחלק מן הפגיעה הצפויה גלום כבר במחיריהן

עם זאת המיתון במשק צפוי להימשך בעת הקרובה ; על משקיעים המחפשים כיום תשואות אטרקטיביות בשוק אגרות החוב יש לקחת בחשבון כי אלו ניתנות להשגה בעבור נטילת סיכון גבוה יחסית

כלכלני בנק לאומי פרסמו את סקירתם השבועית לשוק המקומי. שבוע המסחר המקוצר בשוק המניות המקומי התאפיין במגמה חיובית, על רקע עליות השערים שנרשמו מעבר לים במהלך החג. ביטוי לעוצמת העליות נתנה ה"פתיחה אנגלית" עם תחילת המסחר ביום שני. בדומה לחו"ל את עליות השערים הובילו מניות המגזר הפיננסי, אך דווקא ענף הנדל"ן בלט במיוחד. מחזורי המסחר במהלך ימי חול המועד היו כצפוי דלילים יותר. אלו עמדו על ממוצע יומי של כ-920 מיליון שקל לעומת ממוצע של כ-1.15 מיליארד שקל שנרשם מתחילת השנה.

כאמור, ענף הנדל"ן בלט השבוע באופן מיוחד, כאשר לעליות במניית אפריקה ישראל הייתה השפעה מכרעת. החברה הבת "אפריקה נכסים" הודיעה בערב החג כי הושלמה מכירת קניון רמת אביב וקניון סביונים על פי שווי כולל של כ-1.7 מיליארד שקל. עסקה זו צפויה להניב לה תזרים מזומנים של כ-800 מיליון שקל, אשר ככל הנראה יועברו לפחות בחלקם לחברה האם. בימים אלה, ליכולת המימוש של נכסים במחיר דומה ואף גבוה מרישומם בספרים נותנים המשקיעים משקל רב, דבר שהביא את המנייה להשלים זינוק של כ-64% מתחילת השבוע וכ-183% מתחילת השנה. יצוין כי עליות השערים החדות מהוות אך תיקון קל לירידות החדות אותן ספגה המניה מאז פרוץ המשבר.

עוד ריכזו עניין מניות השותפות בקידוח הגז "דלית1". במהלך החג דיווחה "נובל אנרג'י" כי היקף התגלית עומד על כ-3 מיליארד דולר, היקף מספיק לשימוש מסחרי אך נמוך בעשרות אחוזים מהציפיות המוקדמות של המשקיעים. בעקבות הדיווח נרשמו מימושים במניות השותפות, הן במסחר בחו"ל והן בארץ.

בזירת המאקרו, נתוני הכלכלה הריאלית ממשיכים להיות עגומים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה בערב החג כי במהלך השנה שעברה חלה התמתנות במגמת העלייה בהשקעות בענפי המשק. האטה ניכרת בגידול בהשקעות בענפי התעשייה, המסחר, התחבורה, המסחר והשירותים. בהשקעות בתשתיות גם נרשמה ירידה.

במבט לעתיד להערכתם, המיתון במשק צפוי להימשך בעת הקרובה. יחד עם זאת, שווי השוק של חברות לא מעטות רחוק משוויין הכלכלי, וחלק מן הפגיעה הצפויה גלום כבר במחיריהן. תוכנית החילוץ האמריקאית עשויה לתמוך ביציאה מהמשבר, אך טומנת בחובה סיכון רב.

לקוח בעל אופק השקעה ארוך טווח (מספר שנים), יוכל למצוא גם כיום ניירות ערך במחירים מעניינים. מנגד, בשל רמת הסיכון הגבוהה, אין השוק מתאים ללקוח שונא סיכון או לזה שיידרש לכספו בטווח הקצר.

שוק האג"ח

שבוע המסחר באגרות החוב הממשלתיות התנהל במגמה שלילית והושפע בין היתר מפרסום מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ שהיה גבוה מהציפיות המוקדמות בשוק. כמו כן הושפעה מגמת המסחר מאופטימיות המשקיעים בשווקים שייתכן ועודדה את המשקיעים המקומיים להעביר חלק מכספם לאפיקי השקעה ספקולטיביים יותר. בסיכום שבועי נסחרו אגרות החוב הממשלתיות השקליות והצמודות למדד לתקופה של 10 שנים בתשואה של כ- 4.85% וכ- 2.23% בהתאמה לעומת כ- 4.70% וכ- 2.23% בשבוע שעבר.

כאמור, השבוע פורסם מדד המחירים לצרכן בגין חודש מרץ אשר עלה ב- 0.5% לעומת ההערכות המוקדמות בשוק שעמדו על כ- 0.3%. הסעיפים שתרמו בעיקר לעליית המחירים היו שירותי הדיור והירקות הטריים. מנגד, מיתן את העלייה סעיף ההלבשה. נציין כי זוהי העלייה הראשונה במדד המחירים לאחר ארבעה חודשים רצופים של ירידות. כך מתחילת השנה ירד המדד ב- 0.1%, והוא צפוי להסתכם במהלך 2009 בשיעור הקרוב לגבול התחתון של יעד האינפלציה. נוכח הערכה זאת והמשך מדיניותו המוניטארית המרחיבה של בנק ישראל, נראה כי הציפיות האינפלציוניות הנגזרות משוק ההון בחודשים הקרובים יוותרו ברמתן הנוכחית ואולי אף ימשיכו לעלות. אלו לשנה הקרובה עומדות כיום כבר על כ- 0.9%, לאחר שבתחילת השנה עמדו על כ- 1.5%-. בבנק לאומי מסייגים ואומרים כי הרעה משמעותית בפעילות הכלכלית במשק צפויה לגרום להיפוך במגמה זו.

האפיק הקונצרני נסחר השבוע במגמה הפוכה לזו שנרשמה באפיק הממשלתי. מגמה זו נבעה בין היתר מהעליות הנאות שנרשמו באפיק המנייתי והמשך פרסומם של תשקיפי מדף ע"י חברות מובילות במשק, אשר איגרותיהן מדורגות ברובן בדירוגי השקעה גבוהים יחסית. על חברות אלו נמנות בין היתר קבוצת אידיבי, מבני תעשייה, כלכלית ירושלים, אבגול וקרדן ישראל. הכלכלנים מציינים כי הצפי להנפקות נוספות של אגרות חוב גורם בדר"כ ללחץ שלילי באלו הנסחרות בשוק. עם זאת, נוכח העובדה כי מספר החברות אשר ביכולתן כיום לגייס הון מהציבור במחיר נוח יחסית גדל משמעותית, נהנו איגרותיהן של חברות אלו דווקא מעליות שערים.

כמו כן, כאמור, נראה כי הירידה ברמת החשש בקרב המשקיעים בשבועות האחרונים הובילה לחיפוש תשואה עודפת על פני תשואתן הנמוכה של אגרות החוב הממשלתיות. בסיכום שבועי עלו מדדי התל בונד 20 והתל בונד 40 בשיעורים של כ- 2.0% וכ- 2.6% בהתאמה. פערי התשואות בין אגרות החוב המרכיבות את המדדים לאגרות דומות ממשלתיות עומדים בדומה לשבוע שעבר על כ- 2.6% וכ- 5.3%.

בימים האחרונים פורסם בכלי התקשורת כי משרד האוצר שוקל שלא לאפשר הקמת קרנות מנוף נוספות על בסיס מימון ממשלתי. ייתכן והחלטה זו (באם תתרחש בפועל) עשויה להקל על בעיית הגירעון התקציבי העומדת בפני הממשלה.

במבט לעתיד מעריכים בלאומי כי על משקיעים המחפשים כיום תשואות אטרקטיביות בשוק אגרות החוב יש לקחת בחשבון כי אלו ניתנות להשגה בעבור נטילת סיכון גבוה יחסית. מהלך ירידת התשואות שחל לאחרונה באגרות הממשלתיות ובפרט באלו הארוכות הביא לעלייה משמעותית בסיכון הכרוך בהשקעה בהן. משקיעים שאינם מעוניינים להגדיל את חשיפתם לסיכון יאלצו כיום להסתפק בהשקעות קצרות טווח ברמת תשואות נמוכה ביותר.

האפיק הצמוד - למשקיעים באפיק זה קיימת עדיפות להשקעה באגרות חוב בעלות טווח בינוני (מח"מ של 7-4 שנים). התשואות נטו המגולמות באגרות החוב המשתייכות לאפיק זה במח"מ של 5-1 שנים הינן אפסיות עד שליליות.

האפיק השקלי על רקע רמת התשואות בחלקו הארוך של העקום, יש לשמור על מח"מ בינוני (מח"מ של 3-5 שנים). מציינים כי לאחרונה פחתה האטרקטיביות בהשקעה באג"ח שקלי הנושא ריבית משתנה ("גילון"), נוכח הצמצום שחל במרווח הבסיסית פלוס. מרווח זה עומד כיום בנייר "ממשלתי משתנה 0817" על כ- 0.2% בלבד ובשאר ה"גילונים" הינו שלילי.

אג"ח קונצרני - לדעתם בתקופה הקרובה ימשיך המסחר באפיק הקונצרני להתנהל במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים שתושפע בעיקר מהמשך ההתפתחויות בשווקים בעולם וממצבן הפיננסי של החברות המנפיקות ויכולת הגיוס שלהן. לפיכך, הם מעריכים כי בחברות המאופיינות ברמת מינוף גבוהה הסיכון עדיין גבוה. לכן אחזקה באגרות אלו אינה מתאימה כיום ללקוחות סולידיים וללקוחות שיידרשו לכספם בטווח הקצר.

מציינים עוד כי בתקופה הקרובה צפוי גל הנפקות של חברות גדולות ויציבות במשק, על כן ממליצים למשקיעים המעוניינים בהשקעה בחברות אלו להמתין ולנצל את רמת תשואות גבוהה יותר אשר בדרך כלל ניתן להשיג בהנפקה.

שוק מטבע החוץ

השבוע התחזק מעט הדולר מול השקל על רקע המגמה בעולם. המסחר בשוק המקומי התאפיין במחזורי מסחר דלילים בשל חופשת חג הפסח בשוק המקומי וחופשת חג הפסחא מעבר לים. התערבותו של בנק ישראל במסחר הייתה מוגבלת. בתחילת השבוע נחלש מעט הדולר בעולם על רקע האופטימיות בשווקים והעוצמה שהפגין הסקטור הפיננסי בארה"ב, מה שרופף את אחיזת המשקיעים בשטר הירוק. בהמשך השבוע התחזק הדולר בעולם על רקע פרסומו של ספר הבז', בו נטען כי הירידה בפעילות הכלכלית בחלק מהמחוזות בארה"ב מתמתנת. בסיכום שבועי התחזק הדולר מול השקל ומול האירו בכ- 0.4%.

להערכת הכלכלנים סיום פוטנציאל הפחתת הריבית במשק האמריקני, אל מול קיום פוטנציאל שכזה בשאר המשקים, יסייע בביסוס עוצמתו של הדולר. כמו כן, המשך חוסר הוודאות הכלכלית בעולם יספק תמיכה למטבע האמריקני.

צרו איתנו קשר *5988