הצעת החוק בסנאט להפסקת ניצול לרעה של מקלטי מס עלולה להשפיע על משקיעים ומנהלי קרנות ישראלים

[להרשמה לניוזלטר עסקים מתעוררים] עו"ד הראל לוקר ושלי גינוסר: "בין היתר מוצע כי תאגידים שהוקמו במקלטי מס אשר מנוהלים ונשלטים מארה"ב ייחשבו לתאגידים מקומיים לצורך מס ההכנסה הפדראלי"

עו"ד הראל לוקר ושלי גינוסר.

הצעת "החוק להפסקת ניצול לרעה של מקלטי מס" אשר הוצגה בסנאט בתחילת מארס עלולה להשפיע ניכרות על קרנות גידור ופריווט אקוויטי שהוקמו במקלטי מס. יש כי זו פרקטיקה מקובלת ונפוצה להקים קרנות כאמור במקלטי מס.

להצעות אלה תהיינה מן הסתם השלכות הן על משקיעים ישראלים המשקיעים בקרנות כאמור והן על משקיעים אמריקנים המשקיעים בקרנות זרות המנוהלות בידי ישראלים.

בין היתר מוצע כי: תאגידים שהוקמו במקלטי מס אשר מנוהלים ונשלטים מארה"ב ייחשבו לתאגידים מקומיים לצורך מס ההכנסה הפדראלי.

ההצעה תחול על תאגידים העונים על שני תנאים: (1) מחזיקים בנכסים בשווי ברוטו של 50,000,000 דולר או נסחרות בבורסה ו-(2) מנוהלות ונשלטות מארה"ב (ההגדרה של "ניהול ושליטה" כוללת באופן מפורש שליטה בידי מנהלי השקעות היושבים בארה"ב).

ההצעה תכנס לתוקף כשנתיים לאחר חיקוקה, באופן שלמנהלי הקרנות ולמשקיעים יהיה זמן לשקול את צעדיהן.

תשלום תחליפי דיבידנד (באמצעות נגזרים פיננסיים שונים) לתושבי חוץ יהיה כפוף לניכוי מס במקור בידיוק כמו דיבידנד רגיל המשולם בידי חברה אמריקאית. קרנות כאמור תידרשנה לאמץ נהלים דקדקניים למניעת הלבנת הון; מגוון של חוקי אכיפה ודיווח יחולו על השקעות באמצעות חברות במקלטי מס ובפרט מקלטי מס עם חוקי חסיון.

בין היתר, תקופת ההתיישנות תוארך משלוש לשש שנים וחבויות הדיווח תורחבנה. "דוקטרינת המהות הכלכלית" שפוּתחה בפסיקה האמריקאית תעוגן בחקיקה.

הצעות אלה מצטרפות להצעת התקציב של הנשיא אובמה ובה גם ההצעה כי דמי הצלחה למנהלי קרנות ייחשבו להכנסות רגילות מאספקת שירותים, החל מ- 2011, וכי בסוף 2010 יעלה שיעור המס על רווחי הון מ-15% ל-20%.

סבירות קבלתן של הצעות אלה, כולן או חלקן, אינה ברורה אם כי באוירה השוררת כיום בארה"ב הסיכוי לקבלתן גבוה. בנוסף, הניסיון מלמד, כי החקיקה האמריקנית עשויה בסופו של יום, להתקבל גם במדינת ישראל.

הכותבים הם שותף מיסים במשרד ש. פרידמן ומשפטנית, מתמחה במשרד

צרו איתנו קשר *5988