הנהלת בתי המשפט: גמול שעות נוספות מגולם בשכר העוזרים המשפטיים

ההנהלה השיבה לח"כ שלי יחימוביץ', שטענה כי הנהלת בתי המשפט מפרה את זכויות העוזרים המשפטיים בכך שהיא כופה עליהם לוותר על זכותם לקבל גמול עבודה בשעות נוספות

גמול השעות הנוספות של העוזרים המשפטיים של השופטים מגולם בשכרם - כך משיבה הנהלת בתי המשפט לח"כ שלי יחימוביץ (עבודה), שטענה כי ההנהלה מפרה את זכויות העוזרים המשפטיים, בכך שהיא כופה עליהם לוותר על זכותם לקבל גמול עבודה בשעות נוספות.

במערכת בתי המשפט מועסקים 541 עוזרים משפטיים לשופטים. שכרם הוא גלובלי, ובחוזה העסקתם נאמר כי הם מסכימים לכך שחוק שעות עבודה ומנוחה לא יחול עליהם.

יחימוביץ טענה בפנייתה כי לפי הקריטריונים שנקבעו בפסיקת בתי הדין לעבודה, לא ניתן לומר כי מדובר במשרת אמון, ולפיכך אין תוקף לוויתור העוזרים על זכות קוגנטית.

בתשובת עו"ד אירית הרמל מהלשכה המשפטית בהנהלת בתי המשפט, שהגיעה לידי "גלובס", נאמר כי ההנהלה רואה בתפקיד העוזר כמשרת אמון, משום שהעוזר המשפטי הינו יד-ימינו של השופט. "תפקידו לסייע כמיטב יכולתו המקצועית והאישית לשופט בכל המשימות המוטלות עליו על-ידי השופט", נטען.

לדברי הרמל, זו הסיבה שנציבות שירות המדינה קבעה הליך בחירה ייחודי לעוזרים במכרז עתודה קיבוצי, וכן נקבע שכר כולל עבור עבודתם, המגלם בתוכו תשלום עבור שעות נוספות. "מבדיקת כדאיות כלכלית שנערכה במשרדנו עולה, כי שכר היסוד של העוזרים המשפטיים המועסקים בחוזה שכר כולל הינו גבוה יותר משכר היסוד של המשפטנים המועסקים בשירות המדינה. אחת הסיבות לכך נעוצה בתגמול גלובלי עבור שעות נוספות", ציינה.

באשר לתיקון לחוק הגנת השכר, המחייב את המעביד לפרט בתלוש המשכורת את שעות העבודה בפועל ואת השעות הנוספות, אומרת הרמל כי לאחר דיונים שהתקיימו בין נציגי האוצר לנציגי משרד התמ"ת והממונה על השכר, הוחלט להוסיף לתלוש המשכורת הודעה, לפיה דו"ח האש"ל מהווה חלק בלתי נפרד מתלוש המשכורת. בדו"ח האש"ל שמקבלים העוזרים המשפטיים מפורטות כל שעות העבודה שלהם, לרבות השעות הנוספות.

צרו איתנו קשר *5988