משרד התקשורת: להפחית לאפס את התמלוגים על שידורי כבלים ולוויין החל מאוגוסט 2012

עוד דורש המשרד כי לאחר שיותר פרסום בכבלים ובלוויין - הערוצים הייעודיים יהיו רשאים לבקש מהגוף המסדיר להחליף את הרישיון שניתן להם לרישיון מיוחד לשידורי כבלים שאינו רישיון למשדר ערוץ ייעודי, ולגבות דמי מנוי

משרד התקשורת דורש להוסיף לנוסח הצעת המחליטים שפרסם משרד האוצר את המלצת ועדת השידורים, לפיה התמלוגים שבעלי הרישיון משלמים למדינה על שידורי כבלים ושידורי לוויין יופחתו לאפס החל מאוגוסט 2012 - כך נודע ל"גלובס".

עוד נודע כי משרד התקשורת דורש להוסיף לנוסח הצעת המחליטים את המלצת ועדת השידורים, לפיה לאחר שיותרו פרסומות בכבלים ובלוויין - הערוצים הייעודיים יהיו רשאים לבקש מהגוף המסדיר להחליף את הרישיון שניתן להם לרישיון מיוחד לשידורי כבלים שאינו רישיון למשדר ערוץ ייעודי, ולגבות דמי מנוי.

מעמדת משרד התקשורת בעניין הצעת המחליטים עולה עוד כי המשרד תומך באימוץ הממשלה את המלצות דו"ח הוועדה הבינמשרדית לבחינת משמעות והיתכנות של שינוי שיטת ההסדרה בתחום שידורי הטלוויזיה המסחריים ("ועדת מרדכי"), ובעריכת תיקוני החקיקה הנדרשים בהתאם להמלצות.

בעניין זה תומך כאמור המשרד ביצירת גוף הסדרה אחד ("ברית המועצות"), אשר ימלא את תפקידיהם של הגופים המסדירים כיום את תחום השידורים המסחריים בישראל (המועצה לשידורי כבלים לוויין, המינהלת להסדרת השידורים לציבור, מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו והנהלתה והרשות השנייה לטלויזיה ורדיו). עם זאת, המשרד טוען כי טיוטת הצעת המחליטים שהובאה בפניו יוצרת איחוד טכני מבלי להסדיר את ההיבטים המהותיים של האיחוד.

בעניין זה מציינים במשרד התקשורת כי יש להיערך מבעוד מועד לקראת השינויים המתוכננים בשוק הטלוויזיה, ובעיקר למעבר משיטת הזיכיונות לשיטת הרישונות, כמו גם ביטול איסור הפרסום בכבלים ובלוויין כבר ב-2012. עם זאת, המשרד סבור כי איחוד מורכב וחשוב כאמור של גופי הסדרה, העוסקים בשני סוגי הסדרה בעלי אופי שונה - נכון שיעשה בצורה מושכלת.

לכן מציע המשרד לשנות את המועד המוצע לאיחוד המועצות ולתחילת פעולתו של הגוף המאוחד, שכן לטענתו הזמן שנקבע בהצעת המחליטים אינו פרק זמן סביר לצורך מיזוג של שני הגופים. לכן ממליץ משרד התקשורת כי מועד ההקמה של הרשות ישונה ליום 1.12.10, ומבהיר כי יש לקבוע כי באחריות שר התקשורת להפיץ תזכיר חקיקה לא יאוחר מה-30.9.09.

עוד מבהיר משרד התקשורת כי הגוף המאוחד צריך להיות גוף פנים-ממשלתי שיוקם במסגרת משרד התקשורת וימלא את תפקידיו תוך הפעלת שיקול-דעת עצמאי, על בסיס שיקולים מקצועיים, זאת בדומה לאופן בו פועלת היום המועצה לשידורי כבלים ולוויין, וכי תקציב הגוף המאוחד ייקבע בחוק התקציב השנתי, במסגרת תקציב משרד התקשורת.

כמו כן, עמדת המשרד היא כי בראש הצוות המשותף יעמוד נציג משרד התקשורת, וכי המועצה המאוחדת צריכה להיות מורכבת לכל הפחות מ-15 חברי מועצה, כאשר יו"ר מועצת הרשות יהיה עובד מדינה וימונה לפי הצעת שר התקשורת.

צרו איתנו קשר *5988