שר חדש, אתגרים ישנים

שתי מהפכות השלובות זו בזו, התקדמו בצעדי צב ודווקא בתקופה זו נראה היה שעולות על דרך המלך

כניסתם לתפקיד של השר החדש לתשתיות לאומיות ומנכ"ל משרדו בתקופה זו, שבה מצוי שוק האנרגיה בישראל בפתחה של מהפכה שעשויה לעצב את השוק לעשורים הקרובים, מציבה בפניהם אתגרים רבים ומורכבים.

זה שנים מדברים על מהפכת החשמל הפרטי והגז הטבעי במשק הישראלי. שתי מהפכות אלה, השלובות זו בזו, התקדמו בצעדי צב לאורך שנים, ודווקא בחודשים האחרונים נראה היה שאנו עולים על דרך המלך, שתאפשר את קידומם המהיר של יצרני חשמל פרטיים לצד פיתוחו של משק גז טבעי. משימתם המרכזית של השר הנכנס ומנכ"ל משרדו תהיה השלמת אותן מהפכות, תוך הסרת החסמים העומדים בדרכן, באופן שיאפשר במהלך כהונתם לברך על המוגמר.

בתחום ייצור החשמל מנסה הממשלה זה עשור לקדם את פעילותם של יצרני החשמל הפרטיים. למרות מאמציה הרבים, טרם הצליחה להשלים את המלאכה וכיום היקף ייצור החשמל על-ידי יצרנים פרטיים הוא כמעט אפסי. לא בכדי. בטיוטת הצעת חוק ההסדרים שפורסמה לאחרונה נקבע, כי על שר התשתיות לבצע את כל הפעולות הנדרשות להשלמת הרגולציה ליצרני חשמל פרטיים עד 1 ביולי 2009. היעד שהוצב הוא שאפתני אך הכרחי. רק פעולה מהירה, נחושה ונמרצת תאפשר את סיום המהלך והשלמת המהפכה. אם המלאכה לא תושלם בזמן קצר, קיים חשש כי היא לא תושלם לעולם.

המשימה העיקרית היא יצירת הוודאות הנדרשת ליזמים ולגורמי המימון באופן שיאפשר את יציאתם לדרך. מובן שיש להשלים את כל תיקוני החקיקה הנדרשים כדי לאפשר ולהסדיר את פעילותם של יצרני החשמל הפרטיים, תוך מתן מענה מלא ליחסי הגומלין בין היצרנים לחברת החשמל, אך בכך אין די. בצד השלמת הרגולציה, יש להסדיר את פעילותו של מנהל מערכת החשמל כגוף עצמאי מחוץ לחברת החשמל. פעילות עצמאית כזו הכרחית כדי לאפשר תנאי שוק חופשי במשק החשמל ומימון בנקאי לפרויקטים בתחום זה.

בתחום האנרגיות המתחדשות ראינו בשנה האחרונה התקדמות מהירה מצד רשות החשמל ושינוי לטובה בנוגע לקידום ייצור חשמל פרטי באמצעות אנרגיה סולארית ואנרגיית רוח. אך גם כאן המלאכה טרם הושלמה ויש להשלים את פרסום הרגולציה המתאימה בצד פרסום התעריפים המתאימים, על-ידי רשות החשמל, תעריפים שיאפשרו אף הקמת מתקנים גדולים יותר.

גם כאן בפרסום הרגולציה אין די. כדי לאפשר את הקמת המתקנים באנרגיות מתחדשות יש לפעול נמרצות לאיתור עתודות קרקע מתאימות ולהסרת מכשולים סטאטוטוריים העומדים בפני היזמים. יזם בתחום האנרגיה הסולארית לדוגמה, יזדקק לשנתיים כדי להשלים את ההליך הסטאטוטורי, ולכשנה להשלמת בניית המתקן. ייעול ההליך הסטאטוטורי יתרום לקידום היזמות.

בתחום הגז הטבעי, ניתן היה לחשוב, כי לאור גילוי שדות הגז הישראליים נוכל לנוח על זרי הדפנה ולברך על המוגמר, אך לא זה המצב. גילוי הגז הישראלי הוא אמנם מבורך ויתרום רבות למשק האנרגיה, אך אין בו די כדי לתת את הביטחון הנדרש לטווח ארוך.

גם לאחר הגילוי יש להמשיך ולאתר ספקי גז נוספים, וגם להמשיך בתכנון ובהקמת מתקן LNG בישראל, כדי לקיים שוק תחרותי עם ודאות באספקה לטווח הארוך. אם המדינה, ובראשה משרד התשתיות, ינוחו על זרי הדפנה, נמצא את עצמנו במצב דומה למצב משק המים - מחסור במים שיכול היה להימנע לו היו פועלים בזמן להקמת מתקני התפלה בהיקף הנדרש.

בצד גיוון מקורות האספקה, יש לפעול במרץ כדי לאפשר את חיבורם של הצרכנים למערכת הגז הטבעי. בחודשים האחרונים הוכרזו שני הזוכים הראשונים במכרזים להקמת רשת חלוקת גז, אך יש להמשיך ולפעול במרץ לפרסום ולהשלמת המכרזים האחרים. בצד פעילות זו, יש להכשיר את הקרקע באופן שיעודד ויאפשר לצרכנים תעשייתיים להתחבר אף הם למערכת הולכת וחלוקת הגז הטבעי, דבר שיאפשר את פעילותן של חברות החלוקה על בסיס כלכלי יציב.

בהקשר זה, הקביעה בטיוטת הצעת חוק ההסדרים שלפיה יש לעודד באמצעות מענקים מפעלים אשר יוסבו לגז טבעי, היא יוזמה מבורכת, אך יש לדאוג ליישומה. *

הכותב הוא שותף במשרד עוה"ד מ. זליגמן, אחראי על תחום האנרגיה והתשתיות