עופר גלזר יהיה איש עשיר מאד

מענקים והלוואות שניתנו לו בנישואים, מחצית הנדל"ן ופירותיו העתידיים - וזו רק ההתחלה

מורן סמון היא עו"ד ומומחית בדיני משפחה

כאשר בני זוג כשרי אריסון ועופר גלזר מודיעים על כוונה להתגרש, בנוסף לעניין התקשורתי והציבורי, צפה ועולה סוגיית הרכוש ואיזון המשאבים של הזוג הזוהר.

כשבני זוג נורמטיביים עומדים בפני הליך גירושין, חלוקת הרכוש היא חלק בלתי נפרד מההליך ומהווה אחד משלושה נושאים עיקריים העומדים להכרעה בפני בית המשפט - השניים האחרים הם משמורת הילדים ומזונותיהם.

כאשר מדובר בבני זוג בעלי ממון, ובייחוד בבני זוג מהאלפיון העליון, סוגיית הרכוש מקבלת משמעות גדולה יותר והופכת לבעייתית יותר, כאשר אחד מבני הזוג הוא בעל הממון, ואילו השני נתמך או נעזר באותו בן זוג, ובייחוד במקרים שבהם לא נחתם הסכם ממון.

שרי אריסון היא בעלת הממון בין השניים. ניתן לטעון, כי במשך כל שנות נישואיהם, שיפר עופר גלזר את מעמדו ואף קיבל הזדמנויות עסקיות רבות. בהתאם לפרסומים שונים, בשנים האחרונות אף קיבל לידיו גלזר כ-300 מיליון שקלים להשקעות כרצונו, שמתוכם כבר הושקעו כ-250 מיליון שקלים באפיקים שונים.

בהליך גירושין שכזה, מערך חלוקת ואיזון המשאבים שונה לחלוטין ואף הסוגיות העומדות בפני הערכאה השיפוטית שונות לגמרי.

חברות משפחתיות

כך למשל, יהיה צורך לבחון את עובדת היות שרי אריסון בעלת מניות בחברות משפחתיות, ציבוריות, שהוקמו ע"י אביה, שנים רבות בטרם נישא לעופר גלזר. האם במקרה כזה לעופר גלזר זכויות בחברות? האם יש לו זכויות בהכנסות עתידיות מחברות אלו?

האם בן הזוג שאינו הבעלים של אותן חברות יכול לדרוש מבית המשפט להכניס את אותן חברות בגדר הנכסים שהינם ברי איזון?

קרנות משפחתיות

מה בדבר הקרנות המשפחתיים של שרי אריסון? האם לעופר גלזר יש חלק בקרנות הללו והאם הוא יהיה זכאי לכספים מאותן קרנות, למעט הקרנות שלא למטרות רווח כדוגמת ארגון "מהות החיים", שבראשה הוא עמד למשך תקופת מה.

הכספים ששרי נתנה לעופר

סוגיה נוספת שתעמוד, ככל הנראה, בפני בית המשפט, היא האם כספים שהעניקה שרי אריסון לעופר גלזר במהלך שנות הנישואין כהלוואות או כמענקים יחשבו כנכסים ברי איזון או לא. האם בעקבות ההלוואות ו/או המענקים הופכת שרי אריסון לשותפה ביוזמות העסקיות של עופר גלזר או שמא יחויב עופר גלזר בפירעון ההלוואות והמענקים והשבת כל הכספים כאמור לידי שרי אריסון?

נכסי דלא ניידי

אם לא די בכך, הרי שלאריסון נכסי דלא-ניידי רבים. בני הזוג התגוררו בדירת פנטהאוז בשכונת בבלי בתל אביב שככל הנראה בבעלותה של אריסון ובמהלך נישואיהם רכשו דירה בפרויקט G בתל אביב. אם סוגיה זו תגיע לפתחו של בית המשפט, יהא עליו להכריע האם עופר גלזר יהיה זכאי למחצית מהזכויות בנכסי הנדל"ן שנרכשו במהלך נישואיהם של הצדדים?

באלה הדברים יתמלאו כיסיו של עופר

מניסיוני, אם לא קיים הסכם ממון הקובע את הסדרי הממון של בני הזוג, גירושים אלו יותירו את עופר גלזר איש עשיר מאוד. הוא יוכל לדרוש להותיר בידיו את כל המענקים וההלוואות שניתנו לו, במשך הנישואין, לשם ביצוע השקעות כספיות וכן את ההשקעות עצמן.

הוא יוכל לדרוש מחצית מזכויות נכסי הנדל"ן שנרכשו במשך תקופת הנישואין וכן הכנסות מהשקעות שנעשו ע"י אריסון בתקופת הנישואין, לרבות הפירות העתידיים מנכסים ו/או השקעות אלו.

יתרה מכך, יוכל מר גלזר לבקש מבית המשפט לבחון את המוניטין האישי שנצבר לטובת גב' אריסון במהלך תקופת הנישואין - ואף לדרוש את חלקו בצבירת מוניטין זה.

במאמר מוסגר ולמרות שהדבר אינו מקובל בישראל, יוכל עופר גלזר לדרוש מזונות גבר, ולו בשל הפער הקיצוני שבין ממונה של אשתו לשעבר, הגב' אריסון לבין ממונו שלו.

צרו איתנו קשר *5988