שח"ל טלרפואה עברה לרווח נקי של 1.2 מיליון דולר ברבעון הראשון; מדווחת על המשך הצמיחה בפעילות בגרמניה

[לטבלת ישראליות בעולם] ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2009 עלו ב-2.9% והסתכמו בכ- 10.7 מיליון דולר ■ ברבעון המקביל הפסידה החברה 2.7 מיליון דולר

שח"ל טלרפואה , ספקית ומפתחת מובילה של שירותים ומוצרים מתקדמים בתחום הטלרפואה פרסמה היום (ד') את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2009.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2009 הסתכם בכ- 1.2 מיליון דולר (כ- 11.2% מהמחזור), בהשוואה להפסד בסך כ- 2.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2008.

גרמניה המשיכה במגמת הצמיחה, אשר הובילה לשיפור כולל בשיעורי הרווחיות ובביצועים הפיננסיים. עקב התחזקות הדולר ביחס לאירו ולשקל ביותר מ- 10% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, רק חלק מן הצמיחה בהכנסות (בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד) משתקף בשורת ההכנסות בדוחו"ת.

תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2009: ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2009 עלו ב-2.9% והסתכמו בכ- 10.7 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות בסך כ- 10.4 מיליון דולר ברבעון הראשון לשנת 2008. ההכנסות על בסיס שערי חליפין קבועים שהיו בתוקף ברבעון המקביל אשתקד, הסתכמו בסך של כ- 12.1 מיליון דולר, המשקף גידול של כ- 16.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהמשך הצמיחה בפעילות שחל בגרמניה, אשר הכנסותיה, עפ"י שע"ח קבועים הסתכמו בכ- 5 מיליון דולר, גידול של כ- 47% בהשוואה להכנסות בסך כ- 3.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2008.

שיעור ה- EBITDA המשיך להשתפר ברבעון הראשון של 2009 והסתכם בכ- 24.3% מהמחזור כ- 2.6 מיליון דולר, בהשוואה לשיעור EBITDA של 17.3% מהמחזור ברבעון הראשון של 2008. שיפור זה משתקף גם ב- EBIT ברבעון, שהסתכם בסך של כ- 1.5 מיליון דולר (כ- 14.0% מהמחזור), שיפור משמעותי בהשוואה לכ- 0.7 מיליון דולר (כ- 6.7% מהמחזור) ברבעון הראשון של 2008.

תזרים המזומנים ברבעון הראשון של 2009 המשיך להיות חיובי. סך המזומנים נכון ל- 31 במרץ 2009 הסתכם בכ- 20.8 מיליון דולר.

סך המאזן נכון ל- 31 במרץ 2009 הסתכם בכ- 75.5 מיליון דולר. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ- 54.9 מיליון דולר (73% מסך המאזן).

צרו איתנו קשר *5988