לשתף לפני שמחליטים

דרך הקצאת המגרשים מחוץ לאזורי עדיפות ע"י מכרז פומבי הינה שגיאה ואינה מתאימה למושבים, והתוצאה תהיה עצירת ההרחבות באזורים האלו

שר האוצר, יובל שטייניץ, חתם על ההחלטה החדשה 1180 בנוגע להרחבות במושבים, ובכך נכנסה ההחלטה לתוקף והחליפה את החלטה 1110. החלטת המועצה החדשה מאפשרת לגבות כספים עבור שדרוג תשתיות של היישוב הוותיק, כאשר גובה הסכום נקבע לפי אזורי עדיפות לאומית (בין 15,000-3,000 שקל).

הכוונה היא כי מימון התשתיות יעשה בין היתר על-ידי גבייה נוספת מרוכשי המגרשים במסגרת התשלום עבור עלויות פיתוח. הליכי הקצאת מגרשים לבנייה למגורים באזורי עדיפות לאומית א', עדיפות לאומית ב', קו התפר וקו עימות יתבצעו על פי התנאים הבאים:

תוסר המגבלה לשווק עד 115% מגרשים מתקן הנחלות, והאגודה תהיה רשאית לשווק את כל המגרשים בפטור ממכרז. על מגרשים שיוקצו בפטור ממכרז יחול איסור העברת זכויות במשך 5 שנים מיום חתימת חוזה החכירה, למעט נסיבות מיוחדות בהן המינהל יאשר העברה קודם התאריך, בכפוף לתשלום נוסף.

שיווק המגרשים באזורים ללא עדיפות לאומית ייעשה בפטור ממכרז על-פי המלצת האגודה לגבי מס' מגרשים השווה ל-115% מתקן הנחלות. יתרת המגרשים תשווק במכרז פומבי.

באגודה שטרם ביצעה הרחבה יתבצע שיווק מקדים במכרז פומבי ע"י המינהל של 10% מכלל המגרשים המיועדים לשיווק ביישוב.

שווי המגרשים בפטור ממכרז יקבע בהתייעצות עם השמאי הממשלתי בהתאם לממוצע סכומים שנתקבלו בגין המגרשים אשר שווקו במכרז בשיווק המקדים ע"י המינהל.

במגרשים אשר ישווקו במכרז, ועדת הקבלה תיערך לפני סגירת המכרז ובלבד שוועדת הקבלה תמליץ על מספר מומלצים הכפול ממספר המגרשים המוצעים במכרז.

החלטה זו החליפה כאמור את החלטה 1110 שעל פיה שיווק מגרשי בנייה למגורים בהרחבות במושבים מעל 115% מתקן הנחלות של המושב היה אמור להתבצע במכרז פומבי ע"י המינהל, וללא אבחנה בין אזורי העדיפות.

דרך הקצאת המגרשים באזורים שאינם אזורי עדיפות ע"י מכרז פומבי הינה שגיאה ואינה מתאימה למושבים, והתוצאה תהיה עצירת ההרחבות באזורים הללו ובכך ישיג המינהל תוצאה הפוכה של קיפאון וחוסר התפתחות של המושבים.

בנוסף, שוב ישנו רצון של המינהל דרך מנגנון המכרז הפומבי לפגוע בוועדות הקבלה וביכולתן להיות כלי ראוי ולגיטימי עבור הקהילות הקטנות בבואן לבחון מועמדים אשר מתאימים לאופי ולצביון של היישוב החקלאי.

עוד כשהתקבלה החלטה 1110 התנגדה תנועת המושבים בתוקף לדרך בה מינהל מקרקעי ישראל בוחר לקבל החלטות בעלות השלכות רבות למרחב הכפרי, וכי ראוי מצד המינהל שכאשר הוא מחליט לשנות החלטה אשר יש לה משמעות רבה לעניין תכנון המושב בטווח הארוך, עליו לעשות זאת בשיתוף נציגי ההתיישבות, על מנת לקבל את ההחלטה הטובה ביותר ועל מנת שלא תידרש מועצת מקרקעי ישראל לשנות שוב ושוב החלטות ולייצר אי ודאות וחוסר יכולת תכנון ארוך טווח בהתיישבות.

הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים.

צרו איתנו קשר *5988