הופכים חופשה לנסיעת עבודה

כך מפיקים הטבות מס מהחופשה המשפחתית - לתשומת לב הגולשים בנתב"ג

אם אתם נוסעים לחו"ל, ייתכן ותהיו זכאים לנכות את הוצאות הנסיעה מהכנסתכם השוטפת. מדובר בהוצאות מגוונות, בין היתר, עבור טיסות בינלאומיות ופנימיות, מוניות, רכבות, רכב שכור, לינה בבתי מלון, מסעדות, דמי שירות, ואפילו הוצאות עבור כביסה.

התנאי הבסיסי לניכוי ההוצאה הוא שהנסיעה לחו"ל היא הכרחית לצורך ייצור הכנסה. כך, אם אתם נוסעים לתערוכה הקשורה בפעילותכם, או מחליטים לעשות השתלמות מקצועית בחו"ל, החוק מאפשר בעיקרון לנכות את ההוצאות האמורות.

ההוצאות המותרות בניכוי

בתקנות מס הכנסה נקבעו כללים ומגבלות בדבר תביעת הוצאות עיסקיות בקשר עם נסיעה לחו"ל. בתקנות נקבעו הסכומים המותרים בניכוי בדולר ארצות הברית, והם מתעדכנים בכל שנה. להלן ההוראות המרכזיות:

הוצאות ברכישת כרטיסי טיסה

במחלקת תיירים או עסקים - מותרות מלוא ההוצאות.

במחלקה ראשונה - מותרות ההוצאות עד לגובה מחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה.

הוצאות לינה

בנסיעה שנמשכה עד 90 לילות:
7 לינות ראשונות - מותרות מלוא ההוצאות אך לא יותר מ- 239 דולר ללינה.
מהלינה השמינית ואילך 105 דולר ללינה מותרות מלוא ההוצאות.
מעל 105 דולר ללינה מותרות הוצאות בשיעור 75% מהן אך לא פחות מ 105 דולר ללינה ולא יותר מ- 179 דולר.

הוצאות שהייה אחרות (כגון - אוכל, דמי שירות, כביסה):

אם נדרשו הוצאות לינה - עד 67 דולר לכל יום שהייה.
אם לא נדרשו הוצאות לינה - עד 112 דולר לכל יום שהייה.

הוצאות שכירת רכב

לא יותר מ-52 דולר ליום.

הוצאות עסקיות אחרות כגון: תשלום עבור שיחות טלפון, אירוח ספקים או לקוחות - מותרות מלוא ההוצאות כנגד קבלות.

ביחס לסכומים האמורים, מותרת תוספת 25% מההוצאות המותרות בניכוי לגבי הוצאות לינה והוצאות שהייה אחרות (למעט הוצאות רכב), בנסיעות לארצות הבאות:

אוסטרליה, אוסטריה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

ניכוי הוצאות בנסיעה פרטית

אם הנסיעה לחו"ל היא למטרות עסקיות בלבד, ברור שניתן יהיה לנכות את הוצאות הנסיעה מההכנסה החייבת. לדוגמא, אדריכל הנוסע להשתלמות במשך שבועיים בפריז בתחום מקצועו, רשאי לנכות את מלוא ההוצאות המותרות. מאידך, אם הנסיעה לחו"ל היא למטרות פרטיות בלבד, ברור שלא ניתן יהיה לנכות את הוצאות הנסיעה מההכנסה החייבת.

מי שמתכנן לנסוע לחו"ל ומעוניין לנכות את הוצאות הטיסה ושהייה, כדאי שיהיו לו סיבות עסקיות לנסיעה. כך לדוגמא, תערוכה בתחום המקצוע, פגישות לקידום העסק, הרצאות, השתלמויות וכד'.

כל עוד לא מגזימים, ההוצאות כולן יותרו בניכוי. אולם, אם הנסיעה משלבת גם מטרות פרטיות, הרי שההוצאות הפרטיות לא יותרו בניכוי. כך לדוגמא, אדם הנוסע לחו"ל לצורך השתלמות מקצועית האורכת שבועיים, ומחליט להאריך את הנסיעה בשבוע לטיול או נופש, הרי שהוצאות השהייה עבור השבוע הנוסף (מלון, מסעדות וכו') לא יותרו בניכוי. מאידך, הוצאות הטיסה יוכרו כולן, שכן הן נועדו להשתלמות מקצועית ההכרחית לייצור הכנסה.

מדובר במלאכה מורכבת, שכן קו הגבול בין הפרטי לעסקי לא תמיד ברור. האינטרס של הנישום יהיה תמיד להגדיל את ההוצאה העסקית (המותרת בניכוי) ולהקטין את ההוצאה הפרטית (שאינה מותרת בניכוי). לפקיד השומה, כמובן, יש אינטרס הפוך.

במקרים רבים בעבר, רשות המסים לא אפשרה ניכוי "הוצאות מעורבות", היינו הוצאות שיש בהן מרכיב עסקי ומרכיב פרטי. אלא שבפסק הדין בבית המשפט העליון שניתן לאחרונה בעניין ורד פרי נגד רשות המסים (הכרה בהוצאות מטפלת), נדחתה עמדת רשות המסים בעניין זה, ונקבע כי אם ניתן להפריד בין ההוצאות העסקיות לפרטיות, הרי שניתן יהיה לנכות את ההוצאות העסקיות.

בכל מקרה, חשוב מאוד לשמור תיעוד, ובכלל זה קבלות, הסכמים וכל מסמך אחר המעיד על ההוצאות, שכן נטל ההוכחה בדבר ההוצאות וסכומם, מוטל על הנישום (ראו, לדוגמא: פסק הדין ע"א 9734/05 חברת ק.א בוני מטרסדורף והסביבה בע"מ נ' מס הכנסה פקיד שומה ירושלים 3).

כך לדוגמא, אם נסעתם להשתלמות מקצועית בחו"ל, יש לשמור על מסמכים המפרטים את מטרת ההשתלמות, התוכנית ותאריכי ההשתלמות, וכמובן קבלות על הוצאות הנסיעה והשהייה. כל עוד מדובר בהוצאות לצורך ייצור הכנסה, הן יותרו בניכוי.

טיסה נעימה, ושמרו את הקבלות!

ד"ר אבי נוב, מומחה למיסוי ישראלי ובינלאומי, הוא עורך דין המייצג לקוחות מישראל ומחו"ל בתחום המיסוי ומרצה בבית הספר למשפטים, ובבית הספר למנהל עסקים של המסלול האקדמי המכללה למינהל. ניתן לפנות אליו במייל: avinov@bezeqint.net

צרו איתנו קשר *5988