חנה פרי-זן: "הפוטנציאל להרוויח בבורסה בת"א בחודשים הקרובים גבוה משמעותית מהפוטנציאל השלילי"

החטיבה לניהול נכסי לקוחות בבנק הפועלים ממליצה לקוראי "גלובס" על 4 מניות להשקעה בבורסה בת"א: דפנסיביות, מחלקות דיבידנדים ומפוזרות ■ ובארה"ב: אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה לעד 5 שנים מומלצות, אך הימנעו מאג"ח ממשלתיות ■ מה לעשות עם הכסף במחצית השנייה של 2009?

אם בינואר היו אומרים לכם שעד יוני המניות יניבו תשואה דו-ספרתית, קרנות הפנסיה ימחקו את הפסדי 2008 והמדדים בשווקים המעוררים יטפסו 30%-40% הייתם מתקשים להאמין. אבל זה קרה.

בקצב הזה יכולות לחכות הפתעות גם בהמשך השנה. חנה פרי-זן, מנהלת החטיבה לניהול נכסי לקוחות בבנק הפועלים, מנסה לעשות סדר ומציעה את ההקצאה האופטימלית של תיק ההשקעות למחצית השנייה.

"בטווח של מספר חודשים אני סבורה שהפוטנציאל החיובי בשוק המקומי גבוה משמעותית מהשלילי, מכיוון שמניות רבות נסחרות עדיין במחירים זולים מאוד", אומרת פרי-זן. "דשדוש השווקים עשוי להימשך בחודשים הקרובים, בישראל ובעולם". בבנק מעריכים כי השיפור הכלכלי יחל לקראת סוף השנה הנוכחית או במחצית הראשונה של 2010, אך גם אז לא נראה שיעורי צמיחה דומים לאלה שנרשמו בשנים 2004-2006.

מניות: דפנסיביות, מחלקות דיבידנדים ומפוזרות

"מדד ת"א 100 משקף כיום מכפיל תפעולי של 13.6 ומכפיל של 19 על הרווח הנקי ההיסטורי", אומרת פרי-זן. "לכאורה נראה שזה מכפיל גבוה, אבל יש לזכור כי בתקופה הזו חברות רבות הציגו הפסדים כבדים. הם נבעו במקרים רבים מהפרשות חשבונאיות חד-פעמיות, כך שסביר להניח כי בניטרולן המכפילים נמוכים משמעותית". פרי-זן צופה גם שיפור בתוצאות החברות.

היא ממליצה למקד את החלק המנייתי במניות דפנסיביות בעלות מדיניות חלוקת דיבידנדים ברורה, שתפצה על התנודתיות בשער המניה. "כמו כן, אנחנו מעדיפים מניות של חברות עם פיזור עסקי רחב, או לחליפין חברות שתחום פעילותן סולידי ומאופיין בביקושים יציבים יחסית, כמו מזון בסיסי ותקשורת". מחלקת המחקר של הבנק ממליצה על ארבע מניות:

אסם : נהנית ממעמד בכיר בענף המזון הישראלי. להערכת כלכלני הבנק, תיק המוצרים של החברה, הנוטה למוצרי צריכה בסיסית, מתאים להאטה בצמיחת המשק המקומי, והחברה מסוגלת להתמודד עם אתגרים באמצעות עוצמת המותג, שיווק והתייעלות. גם צירוף המותגים גרבר, מטרנה, Tribe ופודטק צפוי להיטיב עם תוצאות אסם.

בזק : בבנק מעריכים שהכנסותיה יישארו יציבות למרות המשבר, וששחיקת ההכנסות בקווים הנייחים תקוזז על ידי העלייה בהכנסות מהאינטרנט, יס ובזק בינלאומי. כמו כן, לפלאפון פוטנציאל הצמיחה הגדול ביותר, נוכח שדרוג הרשת. מנוע הצמיחה של הקבוצה, להערכתם, טמון בתהליכי ההתייעלות, שגרמו להכפלת הרווח למניה בשנתיים האחרונות. בנוסף, בזק צפויה להמשיך ולחלק דיבידנד, ותשואת הדיבידנד היא כ-10%.

קבוצת דלק : פעילה בתחומים רבים, רובם בצמיחה מתמדת, מרכב, אנרגיה וזיקוק ועד פיננסים. גילוי מרבצי הגז הגדולים על ידי החברות הבנות ותחילת הפקת הגז הצפויה עשויים לייצר לה תזרים חזק ויציב של מזומנים לאורך שנים, אותו היא צפויה לנתב להשקעות חדשות או להרחבת עסקיה.

אלביט מערכות : עסקי הציוד הביטחוני אינם קשורים למחזור העסקים הרגיל אלא לתקציבי הביטחון. לפיכך, החברה לא אמורה להיפגע מהמיתון. החברה, אומרים בבנק, משכילה לשפר את שולי הרווח שלה ולפיכך הרווח הנקי צומח אף מעבר לצמיחת המכירות. לאור צבר ההזמנות של החברה, תמונת העתיד אופטימית במיוחד.

אג"ח ממשלתיות: נזילות גבוהה ורכיב צמוד

בבנק הפועלים מעריכים כי במחצית השנייה של 2009 יתאפיין שוק האג"ח הממשלתיות במגמה שלילית, שתלווה בתנודתיות גבוהה. "הגורמים המרכזיים שתומכים בהמשך עליית התשואות הם חשש שהגירעון עשוי להגיע ל-6% מהתוצר, תום עידן הפחתות הריבית והעלייה בתשואות האג"ח בארה"ב", אומרת פרי-זן. לפיכך, בבנק ממליצים לשמור על נזילות גבוהה בשוק הסולידי, תוך שימור מעמדו של הרכיב הצמוד בתיק ההשקעות.

האפיק השקלי: המתינו להנפקות בתשואות גבוהות

מק"מ: על רקע הציפייה לעליית ריבית בשנה הקרובה, בבנק לא מוצאים טעם בהצטיידות במק"מים בתקופה הנוכחית, וסבורים שכדאי להמתין להנפקות מק"מ עתידיות שיישאו תשואות גבוהות יותר.

גילון: גם באפיק זה בבנק לא רואים טעם בהגדלת החשיפה לאור התשואה האפסית. הסדרה היחידה שמעניקה תוספת תשואה של 0.26% זו הסדרה הארוכה (817), אך מדובר באג"ח תנודתית יחסית.

שחר: בשל החשש מהמשך עליית התשואות באג"ח הארוכות, בעקבות נתוני הגירעון והצפי לעליית הריבית בעתיד, בבנק ממליצים על השקעה בשחרים במח"מ בינוני. מח"מ של 4 שנים מציע את השילוב האופטימלי בין תשואה סבירה לסיכון מוגבל.

האפיק הצמוד: קונצרניות בדירוג גבוה ולטווח בינוני

צמוד קצר: עד 3 שנים. מאחר ורמת התשואות באג"ח הממשלתיות הקצרות מגלמת תשואה ריאלית שלילית, ההמלצה היא להתמקד באג"ח קונצרניות צמודות לטווח של עד 3 שנים בדירוגים גבוהים.

צמוד בינוני: 4-7 שנים. סביבת האינפלציה של החודשים הקרובים צפויה להשפיע בחיוב על צמודי המדד בטווח הבינוני. בהפועלים מעריכים כי הן יספקו הגנה הולמת מפני אינפלציה, וממליצים לגוון באג"ח קונצרניות בדירוג גבוה ופיזור סקטוריאלי.

צמודים ארוכים: מעל 7 שנים. לאור החשש מעליית תשואות, מעריכים בבנק כי האפיק זה ימשיך להיסחר בתנודתיות גבוהה ובירידות שערים, וממליצים לצמצם את החשיפה אליו.

[לאתר אג"ח]

שווקים גלובליים: משקל יתר לארה"ב

"בשבועות האחרונים ניכרת ירידה משמעותית ברמת הסיכון בשווקים הפיננסים - למשל, הירידה במדד ה-VIX והשינוי במרווחי האג"ח הקונצרניות", טוענת פרי-זן. "בהתאם לכך, אנחנו מוסיפים לדבוק בהגדלה הדרגתית וזהירה של הרכיב המנייתי, תוך התבססות על מספר פרמטרים".

1. משקל יתר לארה"ב: ארה"ב נהנית ממדיניות תמיכה כלכלית אגרסיבית ומשמירה על רמת ריבית נמוכה בטווח הקרוב. היא משתייכת לשווקים המתפתחים, להם פוטנציאל גבוה לחזרה לצמיחה מהירה.

2. סקטורים מחזוריים, בדגש על טכנולוגיה: מתאפיינים בניהול שמרני יחסית, חשיפה גבוהה לשווקים מתפתחים ותמחור נוח, וצפויים ליהנות מההתאוששות בכלכלה וברווחי החברות. סקטור הפיננסים עדיין ברמת סיכון גבוהה, ולכן מומלץ לאזן אותו עם רכיב דפנסיבי, כמו סקטור הבריאות.

3. הימנעות מאג"ח ממשלתיות: הן לא מעניינות כרגע ועלולות להניב הפסדי הון למשקיעים בעתיד. ללקוחות בעלי פרופיל סיכון נמוך מציעים בבנק כתחליף את ה-TIPS (אג"ח של ממשלת ארה"ב צמודות מדד) לטווח הארוך, כרכיב הגנתי ומצומצם בשוק.

4. אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה לעד 5 שנים: בבנק ממליצים להיצמד אליהן, במיוחד לאג"ח מתחומי הצריכה, הבריאות והתשתיות. ניתן לגוון אותן עם אג"ח פיננסיות או אג"ח של השווקים המתעוררים.

צרו איתנו קשר *5988