היכן מסתתרים רווחי אלרוב

מדוע לא ניתן לרשום עליית ערך נכס בדו"ח, והיכן נמצאים רווחיה מהאחזקה בלאומי

ההפסדים מניירות ערך נרשמו בדו"ח רווח והפסד, והרווחים מאותם ניירות ידלגו מדו"ח רווח והפסד ישירות להון העצמי - זו התוצאה של יישום התקינה הבינלאומית, ה-IFRS, בדו"חות של חברת אלרוב השקעות וחברות נוספות. על רקע הקטסטרופה בשווקים הפיננסיים ברבעון האחרון של 2008, חברות אלו נאלצו להכיר בהפסדי עתק דרך דו"ח רווח והפסד, ועכשיו - עם ההתאוששות המרשימה בשווקים - הן מנועות מלהכיר בעליית הערך בדו"ח רווח והפסד, אלא נדרשות להכיר בעליית הערך דרך הדו"ח על השינויים בהון העצמי והדו"ח על הרווח הכולל.

לכאורה, זו רק סמנטיקה. זה הרי לא אמור לשנות, שעליית הערך של ניירות הערך נרשמה בדו"ח רווח והפסד או לחילופין בדו"ח על השינויים בהון העצמי. בכל מקרה, מדובר על אותו הון עצמי. אלא שבפועל יש חשיבות גדולה להצגה החשבונאית ולאי רישום הרווח במסגרת דו"ח רווח והפסד, וזה בעיקר מכיוון שהמשקיעים מתרכזים ומקבלים החלטות בהסתמך על דו"ח רווח והפסד, ולא תמיד ערים לדו"ח על השינויים בהון העצמי. ומעבר לכך, הבונוסים של המנהלים מתבססים במרבית המקרים על דו"ח רווח והפסד ולא על המאזן. המסקנה המתבקשת - להצגה החשבונאית יש משמעות, ואפילו משמעות גדולה.

הרווחים מפוצלים

והנה המקרה של אלרוב השקעות, שאמנם מתמחה בהשקעות בנדל"ן ומלונאות, אך יש לה תיק ניירות ערך מכובד. על רגל אחת, אלרוב הפסידה בהשקעותיה בשנת 2008, והרבה. כל כך הרבה שהיא כבר לא יכלה לטעון שמדובר בירידת ערך זמנית. חלק משמעותי מההפסד הכולל - 542 מיליון שקל - אמנם הגיע מתיק ניירות ערך למסחר (שההפסדים בו מוכרים כאמור באופן שוטף בדו"ח רווח והפסד), אך כ-175 מיליון שקל היו הפסדים של השקעות המסווגות כזמינות למכירה.

אלרוב מסרה בדו"חות השנתיים כי שווי תיק ניירות הערך של החברה לסוף שנת 2008 הסתכם ב-464 מיליון שקל, מתוכם 277.3 מיליון שקל היו ניירות ערך למסחר ו-186.7 מיליון שקל ניירות ערך זמינים למכירה. שווי התיק כלל בעיקר השקעה במניות בנק לאומי, שיחד עם ההשקעות במניית בנק הפועלים, היוו כ-97% משווי התיק. ההשקעה הכוללת נכון לסוף שנת 2008 במניית בנק לאומי הסתכמה ב-394 מיליון שקל, וההשקעה באותו מועד במניית בנק הפועלים הסתכמה ב-59 מיליון שקל.

ועכשיו לחלק המעניין, תוצאות הרבעון הראשון ואוטוטו תוצאות הרבעון השני. מניות בנק לאומי ובנק הפועלים נסקו, ובמקביל נרשמה עליית ערך משמעותית בתיק ההשקעות של אלרוב. החברה עדכנה בדו"חות הרבעון הראשון, כי רשמה רווח של 11.7 מיליון שקל במסגרת דו"ח הרווח והפסד, וכן רשמה עליית ערך של 10.4 מיליון שקל במסגרת קרן ההון (עליית ערך של נכס זמין למכירה נעשית רק דרך קרן ההון שבדו"ח השינויים בהון העצמי).

עליית הערך הזו מגיעה אחרי רישום הפסד גדול מנכסים זמינים למכירה - כ-175 מיליון שקל כאמור - בשנה קודמת, ובכל זאת, אי אפשר לרשום את הרווח בדו"ח רווח והפסד. וזה עדיין לא הסוף. בהתייחסות לאירועים לאחר תאריך המאזן מעדכנת אלרוב כי עד חתימת הדו"חות (סוף מארס) המשיך תיק ניירות הערך שלה לעלות ב-144.8 מיליון שקל: כ-87.2 מיליון שקל בגין ניירות ערך למסחר, שיירשמו כהכנסה בדו"ח רווח והפסד; ואילו 57.6 מיליון שקל בגין ניירות ערך זמינים למכירה, שלא יירשמו כרווח בדו"ח רווח והפסד.

זה מה שקרה עד מאי, ואפשר רק לשער מה קרה מאז עד סוף הרבעון השני ועד עכשיו, כאשר בהנחה שלא היו תזוזות בהרכב תיק ההשקעות של החברה, מדובר בהערכה גסה על רווח נוסף של 30-50 מיליון שקל - חלקו יירשם כרווח, וחלקו יגדיל את ההון דרך הדו"ח על השינויים בהון העצמי. *

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988