מדד מלניק למצב המשק הישראלי ירד ב-0.5% בחודש יוני

נמשכת הירידה בפעילות המשקית ברבעון השני של 2009 - המדד ירד בשיעור של 3.2% - כמו ברבעון הראשון ■ הירידה משתקפת בצמצום משרות השכירים במגזר העסקי, ומסבירה את גידול שיעור האבטלה במשק

מדד מלניק ירד ב-0.5% בחודש יוני 2009. ע"פ הנתונים של המדד, שמאבחן בזמן אמת את רמת הפעילות ואת התפניות בפעילות המשקית בישראל, נמשכת הירידה בפעילות המשקית ברבעון השני של 2009 - המדד ירד בשיעור של 3.2%, שיעור דומה לירידתו ברבעון הראשון.

לדברי פרופ' רפי מלניק, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים במרכז הבינתחומי הרצליה, בחודש השוטף נרשמו ירידות במרבית רכיבי המדד: מדד הייצור התעשייתי, שמשקף בעיקר את צד ההיצע; והפדיון בענפי המסחר והשירותים, שמשקף בעיקר את צד הביקוש - ירדו לרמת פעילות דומה לזאת שהיתה לפני שלוש שנים. מספר משרות השכירים במגזר העסקי, שמשקף את הביקוש לעובדים במגזר העסקי, ירד לרמה דומה לזאת שהיתה לפני שנתיים ומסביר את הגידול בשיעור האבטלה במשק. לבסוף מדד היבוא, שמשקף את יבוא התשומות לייצור המקומי, עלה ומיתן את ירידת המדד.

רכיבי מדד יוני כוללים: ירידה של 1.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש מאי, לאחר ירידה של 0.9% באפריל; ירידה של 0.5% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מאי, לאחר ירידה של 3.2% באפריל; עלייה של 4.9% במדד היבוא ביוני, לאחר ירידה של 2.5% במאי, וירידה של 0.7% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי באפריל, לאחר ירידה של 0.5% במארס.

צרו איתנו קשר *5988