זינוק של 3.6% במס' החוזים למכירת בית מיד שנייה בארה"ב

(עדכון) הצריכה הפרטית עלתה ב-0.4% לעומת צפי לעייה של 0.3% ביוני ■ ההכנסה הפרטית נפלה ב-1.3% לעומת צפי לירידה של 1% וקיזזה את העלייה בשיעור זהה שנרשמה בחודש מאי ונבעה מתמריצי הממשל

לאחר תחילת המסחר בוול סטריט פורסמו נתונים חזקים משוק הנדל"ן בארה"ב שעוזרים לוול סטריט לתקן את הירידות בהן פתחה ולעבור להסחר במגמה מעורבת. הנתון הצביע על זינוק במכירות הבתים מיד שנייה המצויים בתהליך של מכירה ושעלייהם נחתמו כבר חוזים, בשיעור של 3.6% ביוני לעומת צפי לעלייה של 0.7% ולאחר שהנתון לחודש הקודם עודכן כלפי מעלה ל-0.8%.

העלייה מוסברת ברמות הריבית הנמוכות בשוק ורמת המחירים האטרקטיבית בשוק. זהו החודש החמישי ברציפות בו עולות מכירות בתים אלו, הרצף הארוך ביותר שנרשם בארה"ב מאז 2003. העליות במכירות נרשמו בכל האזורים, והנתון מצביע על עלייה של 6.7% ביחס ליוני 2008. העלייה החדה ביותר ביוני 2009 נרשמה באיזור הדרומי של ארה"ב שם עלה שיעור המכירות ב-7.1%.

נציין כי נתון זה מהווה אינדיקציה חשובה לנתון נוסף שמפרסם איגוד סוכני הנדל"ן, מכירות בתים קיימים, אשר בו נמדדות המכירות שבוצעו בפועל, בממוצע 6-8 שבועות לאחר ההודעה על מכירה המצויה בתהליך.

לפני פתיחת המסחר פורסמו נתוני הצריכה וההכנסה הפרטית לחודש יוני בארה"ב שהצביעו כי הצריכה הפרטית עלתה ביוני ב-0.4% לעומת צפי לעלייה של 0.3%, הצריכה הפרטית האחראית לכ-70% מהפעילות הכלכלית בארה"ב מצביעה בכך על המשך ההתאוששות בפעילות הכלכלית שם.

ההכנסה הפרטית נפלה ביוני ב-1.3% לעומת צפי לירידה מתונה יותר של 1%, בכך קוזזה העלייה החדה בשיעור זהה שנרשמה בחודש הקודם שנבעה מתמריצים חד פעמיים של הממשל. בניטרול התמריץ החד פעמי במאי ירדו ההכנסות ב-0.1% ביוני בדומה לירידה שנרשמה במאי.

ההכנסות ירדו בשנה האחרונה למרות המאמץ המתמשך להעלות את ההכנסות על ידי חבילת התמריצים הפדרלית הכוללת הטבות מס והרחבה של דמי האבטלה.

נתון ה-PCE, המהווה את מדד המחירים של הצריכה הפרטית ובוחן את הגורם האינפלציוני הנגזר מהפער בין הצריכה להכנסה עלה ביוני ב-0.5% לעומת צפי לעלייה מתונה יותר של 0.2%. במונחים שנתיים רשם נתון זה ביוני עלייה של 1.5% לעומת צפי כי יעלה ב-1.7%. הנתון משלים את נתוני התמ"ג שפורסמו ביום ו' האחרון.

רונן מנחם, מנהל יחידת ההשקעות והאסטרטגיה בבנק מזרחי טפחות אומר כי משום שמדד המחירים של הצריכה הפרטית הפתיע, עם עלייה בת 0.5% ביוני (ההערכות היו שתירשם עלייה בת בלבד0.2%), מדובר למעשה בנסיגה ריאלית של הוצאות משקי הבית. ומדגיש כי הבנק הפדראלי נוהג להתבונן בנתון המחירים כמדד לאינפלציה ועלייתו הגבוהה תגרום לו להרהר שנית בנוגע למדיניות הריבית. אם כך יתפרש הדבר בשוק, נצפה להתחזקות מסוימת בדולר בעקבות הנתון.

הנסיגה הריאלית המתונה בצריכה הפרטית לא צריכה להתקבל בהפתעה, שכן סימנים לה ניתן היה לאתר במדדי אמון הצרכן השונים, המתפרסמים בארה"ב. המדדים הללו השלימו ירידה דו-חודשית ממוצעת בת 8%, שבלמה עלייה בת 20% בחודשים הקודמים.

משקי הבית חוששים כי ההאטה הכלכלית לא תסתיים במהירות. הם מפנימים בכך התבטאויות ברוח זו של קברניטי המשק, לרבות הנשיא ויו"ר הנק הפדראלי. שניהם מדברים על התאוששות איטית והדרגתית. גם העלייה האחרונה בתעריפי הדלקים, גורם שמשקי הבית רגישים לו מאוד, הביאה לשחיקה בהוצאה לצריכה פרטית.

עקב ירידה חדה מהצפוי בהכנסה, שיעור החיסכון האישי ירד, הפעם, מ-6.2% ל-4.6%, אך בכל זאת נותר גבוה מהממוצע ב-12 החודשים האחרונים, 3.8% מההכנסה. העלייה לאורך זמן בחיסכון מתבטאת, לדוגמא, בסחר החוץ, שהשיפור הניכר שנרשם בו, בחודשים האחרונים, היווה בראש ובראשונה תוצאה של נסיגה חדה בייבוא. הנתון האחרון מצטרף ומאשש את נתון ההוצאה לצריכה הפרטית ברביע השני של השנה, שקטנה ב- 1.2% וגרעה 0.9% מהשינוי בתוצר. הירידה בצריכה הפרטית התחזקה במהלך התקופה, כך שנקודת המוצא לרביע השלישי אינה מבטיחה, בשלב זה.

צרו איתנו קשר *5988