לאומי למשכנתאות דיווח על עלייה של 20.8% ברווחיו

הסתכם ברבעון השני ב-39 מ' ש' ■ הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים נפל ב-27.7% והסתכם ב-86 מ' ש' כתוצאה מירידת הריבית במשק ■ יחס הלימות ההון עלה ל-9.44% לעומת 9.24% בסוף 2008

בנק לאומי למשכנתאות פרסם היום (ד') את דו"חותיו לרבעון השני. הבנק מעגל את הסכומים המדווחים בתוצאותיו הכספיות למיליוני שקלים, אולם ל"גלובס" נודע כי הרווח ברבעון השני עמד על 38.718 מיליון שקל מול 32.049 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - מה שגוזר עלייה שנתית של כ-20.8% בשורת הרווח הנקי.

עם זאת, בשורה העליונה נפל הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים ב-27.7% והסתכם ב-86 מיליון שקל. הירידה מוסברת בעיקרה בסביבת ריביות שיקלית וצמודה למדד נמוכות השוררות במשק.

הבנק רשם בסעיף ההפרשה לחובות מסופקים הכנסה של 3 מיליון שקל ברבעון השני לעומת רישום הוצאה בסך 42 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 107%. קיטון זה מוסבר ברובו ע"י הפרשות חריגות לחובות מסופקים שבוצעו במחצית הראשונה של שנת 2008.

התשואה נטו על ההון עלתה ל-5.9% בחישוב שנתי לעומת 5.8% בתקופה המקבילה אשתקד.

יחס הלימות ההון שהינו היחס בין ההון לרכיבי הסיכון הגיע ב-30 ביוני ל-9.44% לעומת 9.24% בסוף 2008, בכך עומד הבנק ביחס הלימות ההון המינימלי שדורש בנק ישראל שהינו 9%.

צרו איתנו קשר *5988