חברת החשמל תפנה לרשות ני"ע שתכריע בהצגת ההפרשה לפנסיה בדו"חות

כפי שפורסם ב"גלובס", ניטשת מחלוקת בין החברה לבין רו"ח אדיר ענבר בעניין הטיפול החשבונאי הדרוש לטעות בהפרשות הפנסיוניות ■ המשרדים בריטמן וקסלמן יפנו להנהלות של הפירמות הבינלאומיות כדי להיוועץ בנושא

הדירקטוריון של חברת החשמל אישר היום (ה') את החלטת ועדת הכספים של הדירקטוריון לפנות לרשות ניירות ערך כדי שתכריע במחלוקת סביב הטיפול החשבונאי בטעות שהתגלתה בהפרשה לפנסיה בדו"חות הכספיים. זאת, בעקבות הממצאים לפיהם נרשמו הפרשות לפנסיה עודפות במיליארדי שקלים.

החברה הוציאה דיווח מידיי לבורסה בדבר הפנייה.

כפי שפורסם ב"גלובס", ניטשת מחלוקת בין חברת החשמל לבין רו"ח שלה, אדיר ענבר, שותף בכיר במשרד דלויט-בריטמן-אלמגור, בעניין הטיפול החשבונאי הדרוש לטעות בהפרשות הפנסיוניות.

ענבר - שעמדתו נתמכת בידי רשות החברות הממשלתיות - סבור כי יש לבצע תיקון רטרואקטיבי של הדו"חות הכספיים בעקבות הטעות בהפרשה; ואילו חברת החשמל - שעמדתה נתמכת בחוות-דעת שהזמינה מרו"ח משה פרץ, שותף בכיר במשרד קלסמן וקסלמן - טוענת כי יש לבצע שינוי אומדן חשבונאי.

מדובר במחלוקת חשבונאית שהשפעתה על ההון העצמי של החברה והרווח שלה מהותית: אם תתקבל עמדתו של ענבר - ההון העצמי של חברת החשמל יגדל בכ-3 מיליארד שקל, תוך קיטון רטרואקטיבי בהפרשות שבוצעו לקרן הפנסיה;

לעומת זאת, אם תתקבל עמדתה של חברת החשמל - ההוצאה העודפת למעשה תירשם כהכנסה ותיפרס על פני תקופה של 10-15 שנה, כאשר בכל שנה תרשום החברה רווח של כ-200-300 מיליון שקל.

ל"גלובס" נודע כי בישיבת ועדת הכספים של דירקטוריון חברת החשמל אתמול (ד') הוחלט כי משרד בריטמן ומשרד קסלמן יפנו להנהלות של הפירמות הבינלאומיות אליהן הם משתייכים, כדי להיוועץ לגבי הטיפול החשבונאי הרצוי בטעות בהפרשה לפנסיה.

בישיבת הוועדה הטיחו מספר דירקטורים ביקורת ברו"ח ענבר, על כך שלכאורה היה עליו להבחין בטעות בהפרשות הפנסיוניות עוד לפני ממצאי האקטואר.

צרו איתנו קשר *5988