תוכנית המע"ר הצפוני של תל-אביב אושרה להפקדה

תוכנית מרכז העסקים הראשי הצפוני של ת"א אושרה להפקדה בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ■ המע"ר, שיהיה מתוחם בין נתיבי איילון ממזרח ודרך מנחם בגין ממערב, מתוכנן להיות אזור המשרדים החדיש ביותר בת"א

תוכנית המע"ר הצפוני בתל אביב אושרה להפקדה בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב.

המע"ר (מרכז העסקים ההראשי) הצפוני של תל אביב יהיה מתוחם בין נתיבי איילון ממזרח ודרך מנחם בגין ממערב ומתוכנן להיות אזור המשרדים החדיש ביותר בתל אביב. המע"ר הצפוני יוקם סמוך למגדלי עזריאלי ויכלול את פרויקט אגד, תנובה, בית גזית ובניין אכטמן. הפרויקט הראשון שיצא לדרך במסגרת התוכנית הוא בניית שלב ב' של מגדל המשרדים בית קרדן בדרך מנחם בגין, שבנייתו מתבצעת בימים אלה.

כפי שפורסם בעבר ב"גלובס", במסגרת המע"ר הצפוני נכללות תוכניות כמו מגדל בית רסיטל, שלפי התוכנית יקום תחת אולם האירועים בית רסיטל שייהרס, ושממוקם סמוך למגדלי עזריאלי. המגדל ישתרע על פני כ-21 קומות בשימוש תעסוקה ומסחר. כמו כן, ב"גלובס" נחשפה לפני שנה התוכנית לפיה בית ידיעות אחרונות יהפוך גם הוא למגדל, על ידי קבוצת עזריאלי, שתבנה 45-53 קומות של משרדים ומסחר.

גם במגרשים של אגד ושל תנובה מתוכננים מגדלים לפי תוכנית המע"ר.

לפי החלטת הוועדה המחוזית, נדרשו תיקונים ותיאומים בתוכנית עם הרשות המוסמכת לרכבת הקלה, חברת נת"ע, ונתיבי איילון. לאחר שהתכנית תוקנה לפי החלטת הוועדה, נשלחה התכנית לפרסום לאישור. התוכנית אושרה בתחילת יולי, לאחר שמולאו כל התנאים למתן תוקף. עם פרסומה לאישור, ניתן להתחיל בהליך הוצאת היתרי בנייה לפי התוכנית.

התוכנית משתרעת על שטח של 37 דונם, וממוקמת במרכז הזרוע הצפונית של המע"ר בין דרך מנחם בגין לנתיבי איילון.

התוכנית כוללת זכויות בניה בייעוד מע"ר שעיקרו תעסוקה בסך 143,250 מ"ר, מתוכם 36,000 בייעוד מגורים ו/או מלונאות. בנוסף כוללת התכנית 4,500 מ"ר עיקרי לצרכי ציבור.

עקרונות הבינוי מאפשרים גישת הולכי רגל ברחבי שטח התוכנית וכן בשטחי המבואות -האטריום שבין הבניינים, תוך יצירת קשרים ורציפות צירי הליכה בשטח התוכנית וסביבתה, בין היתר מעבר ישיר אל תחנת הרכבת התחתית העתידית בדרך "מנחם בגין" ("הקו האדום"), מעבר תחתי לגן וולובלסקי ומשם לתחנת רכבת "מרכז", ומעבר עילי מעל דרך "מנחם בגין".

בנוסף, כוללים עקרונות הבינוי הגבלת התכסית הבנויה ל-50% משטח התכנית, בינוי 4 מגדלים בני 45-50 קומות וכן מבנה לאורך דרך מנחם בגין בגובה 6 קומות המהווה חזית רחוב בנויה ורציפה בצידה החיצוני ודופן בנויה לכיכר המרכזית.