מהפרשה להכנסה: יו-בנק רשם הכנסה של 2.7 מיליון ש' מחומ"ס

גם פאג"י וגם יו-בנק מקבוצת הבנק הבינלאומי רשמו יחס הלימות הון בשיעורים דו-ספרתיים ■ ההפרשה לחובות מסופקים בפאג"י זינקה ב-81.2% ברבעון, למרות ששיעור ההפרשה עלה ל-0.6% בלבד

רווחי הבנק הדתי-החרדי פאג"י (פועלי אגודת ישראל) קטנו ב-28.7% ברבעון השני של השנה ל-7.2 מיליון שקל. הבנק, בבעלותו המלאה של הבנק הבינלאומי, רשם ירידה של 8.3% ברווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-26.5 מיליון שקל. הירידה נבעה מצמצום המרווח הפיננסי במגזר השקלי הלא-צמוד בשל ירידת ריבית בנק ישראל.

עובדה זו פגעה בתשואה על ההון העצמי הפנוי של הבנק. אפרופו הון, התשואה על ההון העצמי של פאג"י קטנה ל-7.7% ברבעון במונחים שנתיים, לעומת 10.6% בכל 2008. יחס הלימות ההון של הבנק בלט בחריגותו בנוף הבנקאי - 19.8% וכולו הון ראשוני. להבדיל אלף הבדלות, המפקח על הבנקים בבנק ישראל דורש מהמערכת הבנקאית להגיע ליחס הלימות הון של 12% עד סוף השנה.

ההאטה הכלכלית העולמית שחקה את היקף הבטחונות מול תיק האשראי לציבור של הבנק ופגעה בכושר ההחזר של חלק מהלווים. בשל כך, זינקה ההפרשה לחובות מסופקים ב-81.2% ל-2.9 מיליון שקל ברבעון. שיעור ההפרשה לחובות מסופקים גדל לפיכך, ועמד על 0.6% מתיק האשראי במחצית השנה. במחצית הראשונה של 2008 עמד שיעור זה על 0.4% בלבד.

UBank: הכנסה מחובות מסופקים

גם UBank מקבוצת הבינלאומי שבשליטת צדיק בינו פרסם את תוצאותיו הרבעוניות. הבנק, המתמחה בבנקאות פרטית ובשוק ההון, השיג גידול של 44.4% ברווח הנקי ברבעון השני, שגדל ל-20.8 מיליון שקל. תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי עלתה אף היא, והמשיכה לעמוד בטווח דו-ספרתי של 16.6%, לעומת 15.5% אשתקד.

הבנק רשם עלייה של 34.8% ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחומ"ס במחצית השנה ל-92.2 מיליון שקל, וזאת בשל גידול בתשואה השוטפת על תיק האג"ח הזמין למכירה. במקביל, מומשו רווחים בסך 13.8 מיליון שקל בתיק זה. עם זאת, הבנק מחק 7.9 מיליון שקל מהתיק, כמעט כפול מהיקף המחיקה ברבעון המקביל בשל ירידת ערך של אג"ח מגובות משכנתאות. במקביל, קטנה משמעותית קרן ההון השלילית (הפרשה זמנית בגין ני"ע) ל-9.8 מיליון שקל - קיטון של 18.4 מיליון שקל תוך 6 חודשים.

גביית חובות עבר ("Recovery") איפסה לחלוטין את ההפרשה לחובות מסופקים במחצית השנה, ולמעשה הבנק רשם הכנסה של 2.7 מיליון שקל. לשם השוואה, במחצית השנה הראשונה של 2008 של 3.4 מיליון שקל. הלימות ההון של UBank טיפסה ל-24.6% במחצית השנה לעומת 19.6% במחצית המקבילה.

צרו איתנו קשר *5988