קלאבמרקט: 22 מיליון שקל יוחזרו לנושים הלא מובטחים

נאמני קלאבמרקט הגישו לאישור ביהמ"ש את הסדר הנושים מטעם בעלי המניות ונושאי המשרה לשעבר בחברה, בני משפחות בורוביץ ורוזן וקו-אופ צפון מטרו ■ בעלי המניות מוותרים על החזר של 90 מיליון שקל

הנאמנים של קלאבמרקט הגישו לאישור בית המשפט המחוזי בתל-אביב את הסדר הנושים מטעם בעלי המניות ונושאי המשרה לשעבר בחברה - בני משפחות בורוביץ ורוזן וקו אופ צפון מטרו - בעקבות האישור הגורף של נושי החברה להצעת ההסדר. מהבקשה עולה כי בעלי המניות ונושאי המשרה הגדילו את הסכום שהציעו לפירעון החובות לנושים הבלתי מובטחים מ-15 מיליון שקל ל-22 מיליון שקל, וכן קוצרה תקופת פריסת התשלומים משלוש שנים לשנה וחצי.

מהצעת ההסדר עולה כי בעלי המניות מוותרים על נשייתם להחזר הלוואות הבעלים מהחברה בסך של כ-90 מיליון שקל, וכן על השיפוי שניתן להם בזמנו על-ידי החברה. עוד נקבע כי הדירקטורים יוותרו על תשלומים המגיעים להם ושלא שולמו להם.

בהסדר נקבע כי כנגד העברת הסך של 22 מיליון שקל (50% בתוך 45 יום ממועד אישור הצעת ההסדר, והיתרה עד חלוף 18 חודשים ממועד זה), יוענק לבעלי המניות ונושאי המשרה הפטר מכל חוב או התחייבות הקשורים לקלאבמרקט.

ביולי 2005 הורה בית המשפט על מתן צו הקפאת הליכים לקלאבמרקט ובאוגוסט 2005 על מינוי חוקרים לחקירת נסיבות קריסת החברה להקפאת הליכים. הנאמנים, רו"ח גבי טרבלסי, ועו"ד ורו"ח שלמה נס, מציינים כי הסכום המוצע במסגרת הצעת ההסדר מהווה הגדלה של כ-45% מהצעת ההסדר המקורית.

עוד הם מציינים כי בהסדר תמכו 577 נושים, שסכום נשייתם מסתכם ב-620.5 מיליון שקל מתוך כ-743 מיליון שקל - סך הנשייה הבלתי מובטחת של החברה; ואילו 8 נושים בלבד - שסכום נשייתם מסתכם בכ-10.2 מיליון שקל - התנגדו. (פש"ר 1700/05).

צרו איתנו קשר *5988