HOT מפרסמת דו"חות - ומזהירה מהשפעת החבילה הדיגיטלית

מביעה חשש כי נטישת מנויים לטובת המערך הדיגיטלי החדש עלולה להביא "לירידה משמעותית בהכנסות החברה" ■ 2,000 לקוחות נטשו את שירותי הטלוויזיה של HOT ברבעון השני ■ ה-EBITDA בשיא - 282 מיליון שקל

האם המערך הדיגיטלי (DTT) יגרום לנזקים מהותיים בעסקיה של חברת התקשורת HOT ? לפי דו"חות החברה לרבעון השני של השנה, נראה כי הדבר בהחלט אפשרי. המערך הדיגיטלי, אשר עלה לאוויר בתחילת החודש, מאפשר לכל אדם לרכוש ממיר פרטי בעלות חד-פעמית של כ-400 שקל ולצפות בערוצים 2 , 10, 1, 99 ו-33. הסתערות על המוצר בינתיים אין, אולם ב-HOT מזהירים מפני ההשלכות לעתיד על פעילותה בתחום הכבלים.

"להערכת החברה, החקיקה הענפה בתחום השידורים עלולה לגרום לשינויים בהרגלי הצריכה של מנויי הטלוויזיה הרב-ערוצית", נכתב בדו"חות הכספיים של החברה. "האמור עלול לגרום לירידה משמעותית בהכנסות החברה ועלולה להיות לכך השפעה שלילית מהותית על עסקיה ועל תוצאותיה העסקיות העתידיות של החברה בהקשר זה".

לפי תחזית של הרשות השנייה, אשר פורסמה ב"גלובס" בשלהי חודש יולי, ההערכה היא כי כ-250 אלף משקי-בית יתחברו למערך הדיגיטלי, כאשר כ-150 אלף מהם הם בעלי טלוויזיה אנלוגית ואנטנה, אשר יצטרכו לעבור לשיטה החדשה מאחר שהמערך האנלוגי ייסגר. בנוסף לאלה יתחברו לחבילה הדיגיטלית גם משפחות מעוטות יכולות וכן חלק ממנויי הכבלים והלוויין.

2,000 לקוחות נטשו את שירותי הטלוויזיה

בינתיים, מהדו"חות הכספיים עצמם עולה כי החברה רשמה צמיחה חד-ספרתית בהכנסות וברווחים, הקטינה את הוצאותיה ורשמה ירידה ברווח הגולמי. הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-775 מיליון שקל, עלייה של 6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי עלה ב-5% ל-21 מיליון שקל והרווח התפעולי גדל ב-4% ל-81 מיליון שקל.

ה-EBITDA של החברה הגיע לשיא של 282 מיליון שקל, עלייה של 9% לעומת הרבעון המקביל. כמו כן, החברה רשמה קיטון של 16% בהוצאות השיווק וירידה של 10% בהוצאות ההנהלה, אם כי ההוצאות התפעוליות שלה עלו ב-8%. לחברה גירעון בהון החוזר של 1.78 מיליארד שקל, והיא "מתעתדת להאריך את מועדי הפירעון של האשראים שניתנו לה על-ידי התאגידים הבנקאיים בהתאם להסכם האשראי האמור", כפי שמסרה בדו"ח. נכון לסוף הרבעון השני, לחברה הון עצמי בהיקף 1.36 מיליארד שקל, וזאת 1.31 מיליארד שקל בסוף 2008.

2,000 לקוחות נטשו את שירותי הטלוויזיה של HOT ברבעון השני, ולחברה היו 913 אלף מנויים. הכנסות החברה במגזר זה עלו ב-1.2% ל-547 מיליון שקל. לשירותי האינטרנט צירפה החברה 6,000 לקוחות ומצבת המנויים הגיעה ל-698 אלף איש. צמיחה מרשימה במספר המנויים נרשמה בגזרת שירותי הטלפון שמציעה החברה - כ-17 אלף מנויים הצטרפו לשירותי הטלפון של HOT ברבעון השני, כך שהחברה מפעילה סך של 519 אלף קווים. הכנסותיה של HOT ממגזר הטלפונים עלו ב-21% ל-228 מיליון שקל, בין היתר הודות לרפורמת ניוד המספרים שהוביל שר התקשורת לשעבר, אריאל אטיאס.

HOT מודאגת אמנם מחבילת ה-DTT, אך מהמיתון היא מודאגת קצת פחות. בהתייחסה למשבר הכלכלי, אומרת HOT כי "הנהלת החברה צופה כי כל עוד לא יחריף המיתון בארץ - הכנסותיה, רווחיותה ותזרים המזומנים של החברה לא יפגעו במידה משמעותית". כזכור, אתמול (א') פורסמו נתוני צמיחה חיוביים בישראל אשר העידו על חזרה לצמיחה של 1% במשק ברבעון השני, לאחר צמיחה שלילית של 3.2% ברבעון הראשון. בכך, יצא המשק הישראלי רשמית מהמיתון.

"החברה נמצאת בעיצומו של מהלך חיוני, אשר צפוי להשפיע בטווח הארוך על המשך העלייה בהכנסות וברווחיות", אומר המנכ"ל הרצל עוזר. "הצלחת מדיניות שדרוג המנויים מאנלוגי לדיגיטלי ניכרת ברבעון זה עם שדרוג מרשים של 10,000 לקוחות אנלוגיים לרשת הדיגיטלית, זאת עוד בטרם החל צמצום הרשת האנלוגית לקראת סגירתה המוחלטת. מהלך סגירת הרשת האנלוגית צפוי להאיץ את המשך שדרוג רשת ה UFI, רשת האינטרנט המהירה בישראל, שתאפשר גלישה במהירות של עד 100 מגה, וכן להאיץ את המשך הרחבת השירותים המתקדמים בכל תחומי הפעילות".

צרו איתנו קשר *5988