שווי האופציות של קוטלר בישראכרט - 7.5 מיליון שקל

קיפאון ברווחי ישראכרט: 86 מיליון שקל במחצית ■ עלייה של 15% באשראי חוץ בנקאי

בעוד הרווח של חברות כרטיסי האשראי האחרות צומח ועולה מרבעון לרבעון, מדווחת היום קבוצת ישראכרט על קיפאון ברווח הנקי שעמד במחצית הראשונה של 2009 על 86 מיליון שקל, בהשוואה ל-85 מיליון שקל אשתקד. ישראכרט שבבעלות בנק הפועלים היא חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל, המחזיקה כמחצית מהשוק. מנכ"ל החברה הוא דב קוטלר.

ישראכרט פרסמה היום באופן רשמי גם את שווי האופציות שקיבל קוטלר עם כניסתו לתפקיד בפברואר, ושוויין מוערך על ידי מעריך שווי חיצוני ב-7.55 מיליון שקל, לפי נוסחת בלאק ושולס. האופציות יזקפו לדו"ח רווח והפסד בפריסה בשלוש השנים הקרובות, ותקופת ההבשלה תהיה באחד במארס בשנים 2010-2012, כאשר המימוש יהיה תוך 4 שנים מיום ההקצאה. השווי ההתחלתי של החברה נקבע על 2.5 מיליארד שקל. כאשר השווי מתייחס למכירה או הנפקה מעל סכום זה.

הסכם חדש עם בנק הפועלים הקטין את התשלומים שהבנק גובה מישראכרט. היקף התשלומים לבנקים ירד ל-206 מיליון שקל, 25 מיליון שקל פחות מאשר במחצית המקבילה. אלמלא ההסכם, הסטגנציה ברווח של ישראכרט היתה הופכת לירידה של 16%. "אני שבע רצון מהתוצאות ומפרגן למתחרים שמציגים עליה ברווח. מבחינתי ברמת התחרותיות והתנודתיות הקיימת בענף, יציבות היא תוצאה יפה. החברה עושה את הניתוחים של תוצאותיה ולפי זה תפעל בהמשך" אמר קוטלר בהתייחסו לדו"ח.

ישראכרט החלה סוף סוף להזיז את ערימות המזומנים שלה ששכבו בפק"מ. החברה מדווחת כי הפקדונות הסתכמו ב-661 מיליון שקל בהשוואה ל-931 מיליון שקל בתום 2008. החברה הסיטה 120 מיליון שקל לרכישת אג"ח ממשלתיות ועוד 150 מיליון שקל לצמיחה באשראי חוץ בנקאי.

כפועל יוצא החלה פעילות האשראי סוף סוף לצמוח. היקף האשראי החוץ בנקאי הצרכני עלה ב-15% והגיע ל-406 מיליון שקל. הריבית הממוצעת ירדה מ-8.4% ל-8.16% היקף האשראי החוץ הבנקאי העסקי (ללא נכיונות ומקדמות) ירד ב-18% והגיע ל-130 מיליון שקל. "האסטרטגיה שלנו פועלת לצמיחה באשראי חוץ בנקאי. המספרים מראים שחלקנו באשראי חוץ בנקאי נמוך מחלקנו הטבעי ונצמצם את הפערים. עלינו בקמפיין "הלוואות לכולם" זו התחלה. הריבית אצלנו נמוכה מהמתחרים ויותר תחרותית, אני מתנהל יותר הוגן מול הלקוחות" אמר קוטלר.

מחזור העסקאות הסתכם במחצית הראשונה ב-38 מיליארד שקל בהשוואה ל-37.4 מיליארד שקל אשתקד. הכנסות הקבוצה עלו ב-3.2% והגיעו במחצית ל-750 מיליון שקל. חלק מהעליה בהכנסות קוזז עקב הגדלת ההפרשות לחובות מסופקים. אלו הסתכמו במחצית ב-17 מיליון שקל בהשוואה ל-4 מיליון שקל במחצית המקבילה ו-16 מיליון שקל בכל 2008. "המיתון במשק בא לידי בטוי בעליה ברמת ההפרשות" הסביר קוטלר.

צרו איתנו קשר *5988