המשנה למנכ"ל לאומי: "הגרוע ביותר עבר - אך צפויות בעיות"

הבנק סיים את הרבעון ברווח של 507 מיליון שקל - הגבוה ביותר מבין הבנקים ■ הלימות ההון הגיעה ל-12.85% ■ במהלך 2009 לא יחלק לאומי דיבידנד

בנק לאומי מדווח היום על תוצאות הרבעון השני שלו, ומציג את הרווח הגבוה ביותר במערכת הבנקאית - 507 מיליון שקל. במחצית השנה הסתכם הרווח של לאומי ב-936 מיליון שקל. התשואה על ההון של הבנק עמדה ברבעון השני על 11.1% ועל 10.2% במחצית השנה.

בנק לאומי מדווח עוד כי ברבעון השלישי יכיר ברווח ממכירת מניות בסך 175 מיליון שקל: 120 מיליון שקל ממכירת אחזקותיו בהוט, ו-55 מיליון שקל ממימוש מניות בזק ששועבדו לו בעבר. ברבעון הנוכחי רשם לאומי הפסד של 89 מיליון שקל מאחזקותיו (18%) בחברה לישראל. מנכ"לית הבנק היא גליה מאור.

"על פי ההגדרות המקובלות יצאנו מהמיתון ויש צמיחה, כשהאינדיקטורים הכלכליים מצביעים על שיפור", אומר המשנה למנכ"ל, זאב נהרי. "היום אני יותר אופטימי, אבל לא נתבלבל, כמו שאמר הנגיד, הגרוע ביותר מאחורינו אך עדיין צפויות לנו בעיות".

*האם ניתן לצפות גם בהמשך השנה לתשואה דו ספרתית?

"התשואה הדו ספרתית על ההון משקפת את המגמה החיובית שהחלה במשק. אם המגמה תמשך במחצית השנייה אני מניח שהתוצאות יהיו בהתאם".

*לאומי יחלק דיבידנד בשנת 2009?

"המפקח על הבנקים הבהיר כי בנק שמעוניין לחלק דיבידנד צריך לעבור דרכו. כרגע לא אקטואלי לפנות למפקח לבקש דיבידנד ולא נדון בכך עד שנראה את תוצאות שנת 2009. כלומר לא לפני מארס 2010".

*ההפרשה שלכם לחובות מסופקים נמוכה מזו של הפועלים.

"נכון, אבל צריך להסתכל לא על השורה התחתונה אלא על מרכיביה. ההפרשה הספציפית שלנו גבוהה כמו בבנקים אחרים. במקביל היה לנו בתקופת הדו"ח רקוברי גדול יחסית וההפרשה הנוספת ירדה. להערכתי, המשך הפרשות בשיעור של 0.7% עד אחוז, נראה סביר להמשך השנה".

נקודת אור בקרן ההון

הלימות ההון של לאומי עלתה לשיעור של 12.85% בהשוואה ל-11.9% בסוף הרבעון הראשון, ובכך עבר הבנק את יעד 12% שהציב בנק ישראל לסוף 2009. הלימות ההון הראשוני הגיעה ל-8.08% בהשוואה ל-7.73% בסוף הרבעון הראשון. יצוין כי ההון הראשוני של לאומי מורכב מהון מקורי בלבד ללא מכשירים היברידיים כמו בבנק הפועלים.

עם זאת, הלימות ההון של הבנק צפויה לרדת לאחר יישום כללי באזל 2. הבנק מדווח כי אם היה מחשב את הלימות ההון על פי כללים אלה בסוף הרבעון הראשון הייתה ההלימות יורדת ב-1.3%. בלאומי מסבירים כי חלק משמעותי מהפער נובע מקרן ההון השלילית שקטנה מאז.

העלייה בהלימות ההון נובעת גם מגיוסי הון שביצע לאומי. במחצית הראשונה גייס הבנק 2.5 מיליארד שקל, ו-2.3 מיליארד שקל נוספים גויסו באוגוסט, מתוכם 341 מיליון שקל מבעלי המניות של קואופרטיב דן. לאחר שגיוס זה יוכר תעלה הלימות ההון של הבנק מעל 13.5%.

נקודת אור משמעותית בלאומי היא קרן ההון, כאשר ההפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן, החלו לקטון לאור השיפור בשוקי ההון. היקף ההפסדים ירד מ-2.8 מיליארד בשקל ל-1.5 מיליארד שקל. מדובר בניירות ערך בהם הבנק רואה הפסד, אך למרות שמרבית ההפסד (1.17 מיליארד שקל) היא בת למעלה מ-12 חודשים, מעריך הבנק כי מדובר בהפסד זמני ולכן ירידת הערך אינה באה לידי ביטוי בדו"ח רווח והפסד, אלא בקרן הון בתוך ההון העצמי. מעבר לכך, מאז תום הרבעון ועד לסגירת הדו"ח, קטנו ההפסדים בקרן ההון בעוד 350 מיליון שקל. *

33
צרו איתנו קשר *5988