המחוזי: מגיש קובלנה פלילית פרטית אינו מחוייב למסור לנאשם את חומר החקירה

בית המשפט העליון טרם הכריע ישירות בסוגייה, ובערכאות הדיוניות ניתנות פסיקות סותרות

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי מי שהגיש קובלנה פלילית פרטית אינו מחוייב למסור את חומר החקירה לנקבל (נשוא הקובלנה). זאת, משום שסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי, המחייב את הפרקליטות למסור חומר חקירה לנאשם, אינו חל בהליך קובלנה פלילית.

יצויין כי בית המשפט העליון טרם הכריע ישירות בסוגייה, ובערכאות הדיוניות ניתנות פסיקות סותרות.

סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי מחייב את התביעה, עם הגשת כתב האישום, להעביר לעיון הנאשם את כל חומר החקירה בעניינו. החוק קובע עוד שהוראות הנוגעות לכתב אישום יחולו גם על קובלנה פלילית פרטית, אם אין כוונה אחרת משתמעת.

בסוף שנות ה-90 ציינו שני שופטים בבית המשפט העליון (שושנה נתניהו ושלמה לוין), בהערות אגב, שסעיף 74 אינו חל על קובלנה פרטית, ועל הקובל חלה רק החובה שבסעיף 79, להמציא לנאשם העתק מכל ראיה שברצונו להגיש לבית המשפט.

מנגד, השופט המחוזי דוד בר-אופיר מחק קובלנה שהגיש עו"ד דרור חטר-ישי, לאחר שזה הפר את החלטותיו להעביר לנקבלים את חומרי החקירה.

זכויות זהות

שופטת השלום החיפאית, יעל פרדלסקי, קבעה ב-2003 כי סעיף 74 חל גם בקובלנה פלילית, בהיעדר הוראה אחרת. "זכויות הנאשם בהליך קובלנה אינן נופלות מזכויות בהליך שנפתח בכתב אישום", ציינה. יתירה מכך, הוסיפה השופטת, "יש צורך במשנה זהירות דווקא בהליך פלילי, שכן הקובל עלול לפעול ממניעים שאינם טהורים ואף ממניעים אישיים". היא קבעה ש"שיקולי הצדק מחייבים כי זכות הנאשם בהליך של קובלנה אינה נופלת מזכותו בהליך פלילי רגיל, ויש להחיל את סעיף 74 לחסד"פ גם על קובלנה". לדעתה, דברי שופטת העליון נתניהו היו בגדר אימרת אגב, ונאמרו לפני חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ששינה את הפרשנות המתחייבת לחוק סדר הדין הפלילי.

ערר שהוגש על החלטתה נדחה על-ידי השופט המחוזי החיפאי אילן שיף. גם סגן נשיא השלום בפתח תקווה, השופט אהרן גולדס, חזר ב-2008 על קביעה זו מאותם נימוקים בדיוק.

כוונה אחרת

במקרה הנדון הפיזיקאי ד"ר דן הרוניאן הגיש תביעה בסך 3.6 מיליון שקל נגד חברת ההשקעות במט"ח איזי פורקס, לאחר שהפסיד חלק ניכר מהשקעתו. במקביל הקים אתר אינטרנט בו העלה טענות שונות נגד התנהלות החברה.

באמצעות עוה"ד איל רוזובסקי ומור פינגרר ממשרד צלרמאיר-פילוסוף הגישה נגדו איזי פורקס קובלנה פרטית בגין לשון הרע. באמצעות עוה"ד גיל דחוח ורועי סלוקי הגיש הרוניאן בקשה לקבלת חומר חקירה.

שופט בית המשפט השלום, ד"ר אבי טננבוים, דחה את הבקשה לקבלת חומרי החקירה. שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, המחוזי רפאל יעקובי, דחה את הערר של הרוניאן לקבלת חומרי החקירה, לאחר שקבע שסעיף 74 אינו חל על קובלנה. השופט יעקובי סבר שיש בחוק "כוונה אחרת משתמעת", והיא בסעיף 79 המחייב קובל להמציא לנאשם העתק מכל ראיה שבכוונתו להגיש לבית המשפט. נראה, ציין יעקובי, "שהחוק קובע את שהוא קובע לגבי קובלנה פלילית בשל כך שלהגשתה לא קודמת חקירה, ולכן גם לא קיים 'חומר חקירה' (בשונה מהליך שתחילתו בכתב אישום)".

(ב"ש 8512/09). *

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988