בקשה למינוי כונס לחברת נדל"ן בבעלות דודי אפל וחטר-ישי: חייבת 183 מיליון שקל

בנק מזרחי-טפחות טוען כי נ.י.ל.י נדל"ן, חברה בת של החברה הקבלנית מגדל הזוהר לבניין, קיבלה ממנו הלוואות ואשראים ב-1995 לצורך רכישת מקרקעין בגבעת-שמואל - אולם לא עמדה במועד הפירעון המוסכם

בנק מזרחי-טפחות מבקש מבית המשפט המחוזי בתל-אביב למנות כונס נכסים ומנהל קבוע לחברת הנדל"ן נ.י.ל.י נדל"ן, חברה בת של החברה הקבלנית מגדל הזוהר לבניין שבבעלות דודי אפל ועו"ד דרור חטר-ישי.

לטענת הבנק, החברה קיבלה ממנו הלוואות ואשראים ב-1995 לצורך רכישת המקרקעין בגבעת-שמואל, שיתרתם לינואר 2009 מסתכמת בכ-183.2 מיליון שקל, ובנוסף ערבה ללא הגבלה בסכום לחובות מגדל הזוהר לבניין.

לדברי הבנק, החברה לא עמדה במועד הפירעון המוסכם, ויתרת חוב הפיגורים נכון ליוני 2000 הסתכמה בכ-63 מיליון שקל. הבנק מציין כי לבקשת החברה הוא העמיד לה אשראים נוספים.

לטענת הבנק, החברה התחייבה לפרוע את חוב הפיגורים לא יאוחר מיוני 2001, אולם לא עמדה בכך. החברה ובעלי מניותיה התחייבו כי אם לא ישלימו בהצלחה את מכירת הקרקע המשועבדת לבנק עד לאפריל 2003 - יוכל הבנק לפעול למכירת הנכס ישירות. ואולם, לדברי הבנק, החברה לא עמדה גם בהתחייבות זו, ולא המציאה לו הסכם, לפיו מכרה את הנכס בתמורה שתספיק לסילוק כל התחייבויותיה, שהסתכמו נכון למארס 2007 בכ-142 מיליון שקל.

הבנק טוען, באמצעות עוה"ד אמיר דולב ואסף שפירא, כי החברה אינה פורעת את חובותיה תקופה ארוכה, ולא הגיעה להסדר תשלומים. הוא מבקש מבית המשפט למנות את עו"ד שאול ברגרזון לתפקיד כונס נכסים ומנהל קבוע לחברה, ולהסמיכו לממש את נכסיה כדי לפרוע את חובותיה. (פש"ר 2901/09).

צרו איתנו קשר *5988