ראו הוזהרתם: הלוואות האקספרס אולי נוחות ונגישות - אבל עולות ביוקר

הלוואות האקספרס שמציעות חברות האשראי בקמפיינים מלאי הומור אכן מפתות מאוד ונוחות מאוד - אך עולות ביוקר: הריבית עליהן גבוהה אפילו פי חמישה מריבית על הלוואות רגילות

סגירת ברזי האשראי של הבנקים היו בשנה האחרונה אחת מהנגזרות הבולטות של המשבר הכלכלי עולמי. בדיוק לתוך הוואקום הזה נכנסו חברות האשראי, שמציעות הלוואות בנוהל מזורז ללא ערבים, כך שבתוך 3 ימי עסקים לכל היותר נוחת הכסף בחשבונו של הלקוח. ההחזרים בכל ההלוואות מסוג זה אינם משתנים לכל אורך תקופת ההחזר.

כיוון שלפחות על פניו מדובר בעסקה מפתה, יצא "גלובס" לבדוק מה מציעות חברות האשראי - וגילה כי לרוב מדובר בריביות גבוהות משמעותית מריביות במסלולים בנקאיים מקובלים. בעוד שבמסלולים בנקאיים יקבלו לקוחות המוגדרים "טובים" הלוואות בריבית סביב פריים+2%, עשויה הריבית בהלוואות האקספרס לטפס גם עד לפריים+14%.

מובן שגובה הריבית בהלוואות האקספרס משתנה משמעותית מלקוח ללקוח בהתאם להיסטוריה של הלקוח בחברה. עם זאת, מדובר באמת בהליך מהיר ביותר, שיכול להיעשות אפילו באמצעות הקשה על מקשי המענה הקולי וללא שיחה עם גורם אנושי.

בחלק ניכר מהמקרים (בכרטיסים חוץ-בנקאיים) ניתנת ההלוואה בגובה מסגרת האשראי הפנויה של הלקוח, כך שלכאורה כל עוד לא תתפנה המסגרת - לא יתאפשרו רכישות באשראי.

עוד עולה כי עדיף לבקש הלוואה כזאת אם יש לך כרטיס אשראי בנקאי ולא חוץ-בנקאי: נמצאו פערים של 10% בשיעור הריבית שהוצעה למחזיקי כרטיסי אשראי שהונפקו דרך הבנק, לעומת בעלי כרטיסים חוץ-בנקאיים.

בהשוואה בין המוקדים קיבלו את המענה המהיר ביותר הפונים למוקד של ישראכרט, בעוד שבחברת לאומי קארד היה כמעט בלתי אפשרי להגיע למוקדן בשר ודם.

הבדיקה נערכה במהלך הימים האחרונים במתכונת לקוח סמוי, ובמסגרתה התקשרו לקוחות של חברות האשראי השונות למוקדי ההלוואות של החברות וביקשו לדעת מה גובה ההלוואה שיוכלו לקבל ובאיזה תנאים.

ויזה Cal

לחברה פנו שני לקוחות - האחד מחזיק כרטיס פלטינום חוץ-בנקאי, והשני מחזיק כרטיס זהב שהונפק לו על-ידי בנק דיסקונט.

* לקוח פלטינום שלרשותו עומד אשראי קבוע בגובה 40,000 שקל: במוקד ההלוואות הוצעה לו הלוואה בגובה של עד 30,000 שקל (המהווים את יתרת מסגרת האשראי הפנוי בכרטיסו), בריבית כוללת של 11.4% בשנה.

לדברי המוקדנית, אם הלקוח יבחר במסלול החזר של 24 תשלומים ויותר - יעלה שיעור הריבית השנתית הכוללת ל-12.2%.

* לקוח זהב שלרשותו אשראי קבוע של 30,000 שקל: המוקדנית הציעה לו הלוואה בגובה 30,000 שקל, בריבית כוללת של 4.6% לשנה, ללא פגיעה במסגרת האשראי בכרטיס או במסגרת משיכת היתר בבנק, ובתנאי שינפיק גם כרטיס אשראי חוץ בנקאי ב-Cal. המוקדנית הסבירה כי הלקוח לא מחוייב לעשות שימוש שוטף בכרטיס שיונפק לצורך ההלוואה, והציעה כי מסמכי ההנפקה של הכרטיס ייחתמו על-ידי הלקוח בביתו באמצעות שליח.

* מענה קולי: שני הלקוחות ניסו לקבל את ההלוואה גם באמצעות המענה הקולי באמצעות הקשת נתוניהם בלחצני הטלפון. שני הלקוחות התרשמו כי המערכת ידידותית ומאפשרת לקבל את המידע במהירות, אולם הלקוח החוץ-בנקאי העיר כי במענה הקולי לא מוסברת העובדה שההלוואה חוסמת את יתרת האשראי הפנוי בכרטיס. בשני המקרים נמסר ללקוחות כי יחויבו בעמלת גישור חד-פעמית, שיכולה להגיע גם ל-150 שקל, וכי ניתן לפרוע את ההלוואות בכל עת ללא תשלום קנס.

ב-Cal מסבירים כי בעוד שהלוואת אקספרס דרך כרטיס חוץ-בנקאי היא על חשבון מסגרת האשראי הפנויה - הגורם המאשר את גובה ההלוואה והריבית בכרטיס בנקאי הוא הבנק, האחראי על הכרטיס מבחינת חברת האשראי, אולם על מנת לזכות בתנאים אלה מחייבת החברה הנפקת כרטיס חוץ-בנקאי נוסף, ואז ניתנת ההלוואה על חשבון האשראי שיינתן לאותו כרטיס. סכום ההלוואה וגובה הריבית נקבעות על-פי פרמטרים אישיים של הלקוח. הריבית הממוצעת של Cal נכון לרבעון 2/09 היא 11.4%, והיא נעה בין פריים+1% לפריים+14.6% לשנה, תלוי בסוג הלקוח).

בנוסף נמסר מהחברה כי Cal לקחה לתשומת-ליבה את ההערה בדבר חוסר הבהירות במענה הקולי, ותבהיר בכל האמצעים הנדרשים כי ההלוואה ניתנת על חשבון מסגרת האשראי הפנויה בכרטיס.

לאומי קארד

לחברה פנו 3 לקוחות, וכל אחד מהם קיבל הצעה שונה. ב-3 המקרים נמסר ללקוחות כי יחויבו בעמלת גישור חד-פעמית, שיכולה להגיע גם ל-150 שקל, וכי ניתן לפרוע את ההלוואות בכל עת ללא תשלום קנס.

* בעל כרטיס פלטינום חוץ-בנקאי שלרשותו עומדת דרך קבע מסגרת אשראי של 20,000 שקל: המוקדנית הציעה הלוואה בגובה 4,000 שקל (סכום המסגרת הפנויה ביום הבקשה), בריבית כוללת של 12% לשנה. היא הסבירה ללקוח כי בכל פעם שתתפנה מסגרת האשראי שלו יוכל לשוב ולקחת הלוואה נוספת, אולם תמיד ייעשה הדבר בגובה מסגרת האשראי המאושרת באותו רגע.

* לקוח חוץ-בנקאי המחזיק בכרטיס רגיל שלרשותו עומדת מסגרת אשראי בגובה 15,000 שקל: הוצעה לו הלוואה של 10,000 בריבית כוללת של 10.4% שקל, שהיוו את המסגרת הפנויה שלו ביום הבקשה.

* לקוח המחזיק בכרטיס פלטינה בנקאי שלרשותו עומדת מסגרת אשראי של 40,000 שקל: הוצעה לו הלוואה של עד 40,000 שקל, ללא פגיעה במסגרת האשראי או מסגרת משיכת היתר, בריבית נוחה של 2.75% לשנה.

בלאומי קארד מסבירים כי החברה עצמאית לקבוע את הריבית ללקוחות חוץ-בנקאיים (בטווחי הריבית הנהוגים אצלה, הנעים בין פריים+2.25% לפריים+12.25%) בהתאם למידע המצוי בחברה לגבי הלקוח ובהתאם לנפח פעילותו. לעומת זאת, הבנק הוא הקובע את התנאים לגבי הלקוחות מחזיקי כרטיסי האשראי הבנקאיים.

עוד מסבירים כי החברה מעודדת מתן הלוואות, ולכן שואפת להגדיל לצורך כך את מסגרת האשראי של הלקוח, אם נתוניו מאפשרים זאת, ובכל מקרה לא להעניק לו הלוואה שתחסום את מלוא מסגרת האשראי שלו כך שלא יוכל להתשמש בכרטיס שימוש שוטף. עוד נמסר כי מנתוני החברה עולה כי קרוב ל-90% מהלקוחות לא מנצלים את מלוא מסגרת האשראי שלהם באופן שוטף.

ישראכרט

החברה חנכה לפני כחודשיים מסלול הלוואות במסגרתו היא מציעה ללקוחות כל הבנקים לקבל הלוואה ישירה, ללא תלות בכרטיס אשראי או בבנק בו הם מנהלים את חשבונם, ומכאן שהלוואה זו לא חוסמת את מסגרת האשראי של הלקוח ולא פוגעת במסגרת משיכת היתר שלו בבנק.

סכום ההלוואות שמציעה החברה הוא 5,000-40,000 שקל בפריסה של עד 36 תשלומים. טווח ריבית: פריים+4.8% עד פריים+% 9.9.

גובה הריבית נקבע לפי איתנותו הכלכלית של הלקוח הנבדקת במחשבי החברה, בהסתמך על שאלות שהלקוח נשאל במוקד ההלוואות של החברה.

במקרה שהלקוח מעוניין בהלוואה, נחתמים הטפסים באמצעות שליח המגיע לביתו, והסכום מועבר לחשבון הבנק תוך 3 ימי עבודה.

למוקד ההלוואות של החברה פנו 3 לקוחות שונים: שניים שאינם מחזיקים בכרטיס אשראי של החברה או בחשבון בבנק הפועלים, ואחד המחזיק בכרטיס אשראי רגיל של החברה.

3 הנשאלים נדרשו לענות על שאלות דוגמת תחום העיסוק, גובה ההכנסות, פרטי הבנק בו מתנהל החשבון, מספר החשבון ועוד.

בקשתו של אחד מהלקוחות שאינם לקוחות ישראכרט סורבה מספר דקות אחרי הזנת הפרטים על-ידי המוקדנית, והיא לא יכלה להסביר ללקוח את הסיבה לסירוב.

הלקוח השני נענה יום למחרת כי אושרה לו הלוואה בגובה 10,000 שקל בריבית של 10.5%, ואילו הלקוח השלישי המחזיק בכרטיס אשראי של החברה נענה בחלוף יום כי אושרה לו הלוואה בגובה 15,000 בריבית כוללת של 9.9% לשנה, מבלי שהדבר יפגע במסגרת האשראי שלו.

מישראכרט נמסר כי החברה אינה מחייבת את הלווים בעמלות דוגמת עמלת הקמה או עמלת מסמכים, וכי ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת ללא תשלום קנס.

"לא מומלץ לפעול מהבטן"

"אין מתנות חינם. כל החברות המספקות אשראי מיידי ללא ערבים מנסות לגרום לצרכנים לקחת החלטה אמוציונלית. הן גורמות לצרכנים לחשוב שהם יכולים להגשים את החלומות שלהם באמצעות הכסף שיקבלו צ'יק-צ'ק, אבל המחיר על הכסף הזה גבוה מאוד", מזהיר גיל אורלי, מנכ"ל חברת יבולים המתמחה באימון וייעוץ כלכלי.

"למרות הזמינות המדהימה של הצעות האשראי המהיר, מדובר בהלוואות שאינן בריאות לתכנון הכלכלי המשפחתי, בעיקר נוכח העובדה שלרוב אין מדובר באשראי המיועד להשקעה אלא באשראי למימוש צרכים מיידים".

אורלי מסביר כי מדובר באשראי מסוכן, שגובה ההחזר שלו יכול להיות לעיתים גבוה ללא כל פרופורציה של ההכנסות השוטפות. למרות הקלות המשמעותית של קבלת אשראי כזה, חובה על הצרכנים לעשות שופינג, להשוות ולבדוק - ולרוב כדאי ללכת לסניף הבנק ולבקש מהם להגדיל את האשראי או לקבל מהם הלוואה בריביות מקובלות.

לדבריו, "הלוואות תמיד צריכות להיות מבוססות על השוואות וחישובים, ולכן לא מומלץ לפעול מהבטן".

33
צרו איתנו קשר *5988