CIT בנסיון נוסף להימנע מפשיטת-רגל; תיקן הצעה להסדר אג"ח

מטרת הסדר הנושים היא לשכנע את בעלי האג"ח של 31 מיליארד דולר לחתוך את החוב בלפחות 5.7 מיליארד דולר ולדחות את מועד הפדיון של האג"ח

CIT , המלווה הגדול ביותר בארה"ב לעסקים קטנים ובינוניים, המנסה להימנע מפשיטת רגל, שינה את תנאי הצעת הסדר האג"ח על מנת להגביר את התמיכה בקרב בעלי החוב להסדר האג"ח ולהסדר מוסכם לפשיטת רגל?

40 דקות בלבד לפני שפנה להגנה מפני נושיו לפי צ'פטר 11, בנק CIT ובעלי החוב פרסמו תיקון להסדר האג"ח שאושר על ידי דריקטוריון הבנק וועדה של בעלי החוב.

מטרת הסדר הנושים, עליו הוכרז ב-1 לאוקטובר, היא לשכנע את בעלי האג"ח של 31 מיליארד דולר לחתוך את החוב בלפחות 5.7 מיליארד דולר ולדחות את מועד הפדיון של האג"ח. במקביל, CIT מבקש מהנושים להצביע בעד הסדר מוסכם לפשיטת רגל.

על פי תנאי הסדר הנושים, בעלי האג"ח של CIT יקבלו אג"ח חדש ומגובה במחיר של 90 סנט לדולר, במידה והם מחזיקים באג"ח שיגיע לפדיון בשנה הנוכחית. עם זאת, בעלי החוב המחזיקים באג"ח עם מח"מ ארוך יותר, יישארו עם פחות אג"ח חדש ויותר מניות.

תנאי ההסדר המתוקן כוללים, בין השאר; מנגנון לזירוז התשלום על אג"ח חדשות, קיצור משך החיים של אג"ח חדשות בשישה חודשים והגדלת היקף ההון המוצע לאג"ח משועבד המשקף את ההסכם שהושג בין הבנק למרבית בעלי החוב. לפחות שתי קבוצות של משקיעים לחצו על הבנק לשם קבלת הצעה משופרת של הסדר האג"ח.

CIT שהוקם לפני 101 שנים נקלע לקשיים מימוניים ותזרימיים לאחר שלקוחותיו חוששים לכספם החלו למשוך בהמוניהם את הכספים המופקדים בו.

CIT צריך להחזיר חוב של כ-3 מיליארד דולר במהלך הרבעון הרביעי. לבנק כמיליון לקוחות ונכסים בשווי 70 מיליארד דולר.

[לאתר האג"ח]

צרו איתנו קשר *5988