מזוז הגמיש את התנאים להעסקת עו"ד חיצוני ע"י משרדי הממשלה

לפי ההנחיה החדשה, במרבית המקרים העסקת יועץ משפטי חיצוני היא באחריות המשרד, ואישור הוועדה במשרד המשפטים יידרש רק במספר מקרים מוגדר - למשל כשמדובר בהתקשרות בהיקף של מעל 250 אלף שקל בשנה

היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, פרסם הנחייה המסדירה ומקלה את נושא רכישת שירותים משפטיים מעורכי דין חיצוניים על-ידי משרדי הממשלה.

ההנחיה שומרת על העיקרון לפיו ביצוע עבודה משפטית עבור משרד ממשלתי ייעשה על-ידי הלשכה המשפטית של המשרד, אך קובעת מתי מוצדק להעביר עבודה ליועץ משפטי חיצוני ואת ההליכים לאישור התקשרות זו.

עד היום, כל התקשרות כזו היתה טעונה אישור של הוועדה לאישור העסקת יועצים משפטיים חיצוניים במשרד המשפטים, מה שפגם ביעילות ההליך ובעצמאות הניהולית של המשרד. עד היום גם לא נקבעו אמות-המידה והשיקולים למסירת עבודה ליועץ חיצוני.

לפי ההנחיה, במרבית המקרים העסקת יועץ חיצוני היא באחריות המשרד, ואישור הוועדה יידרש רק במספר מקרים מוגדר, למשל כשמדובר בהתקשרות בהיקף כספי גדול (מעל 250 אלף שקל בשנה) או בנושאים בעלי רגישות משפטית או ציבורית מיוחדת.

ההנחיה קובעת כי העסקת יועץ משפטי חיצוני אפשרית כשיש צורך במומחיות מיוחדת שאינה מצויה בשירות המדינה, או כאשר הנושא הדורש ייעוץ אינו זוכה לטיפול בזמן סביר עקב עומס עבודה ואינו מעורר רגישות מיוחדת. יועץ חיצוני לא ייתן שירותים משפטיים בעניין המחייב גיבוש מדיניות משפטית או בעניין שהוא בגדר הפעילות השוטפת של הלשכה.

בחירת היועץ תיעשה תוך התחשבות בכישוריו המשפטיים, ניסיונו בתחום ובעבודות אחרות שביצע עבור המדינה והיקפן. היועץ של המשרד יפקח וינחה את היועץ החיצוני, ויידע את מנכ"ל משרד המשפטים על מסירת העבודה לפני תחילת העסקתו, תוך פירוט השיקולים לכך ופרטים נוספים המפורטים בהנחיה.

מנכ"ל משרד המשפטים יוכל לעכב את ביצוע ההתקשרות ולהביאה לדיון בוועדה, לפי שיקול-דעתו.

צרו איתנו קשר *5988