פועלים: ישנה סבירות גבוהה לעליות נוספות עד סוף 2009

אם כי יתכנו מימושי רווחים בתחילת 2010 ■ הירידה שנרשמה בסטיות התקן הגלומות באופציות המעו"ף מתחת לרף ה-20% מאפשרת לדעתם להצטייד בהגנות לרכיב המנייתי במחירים נמוכים יחסית

כלכלני בנק פועלים אומרים בסקירתם השבועית על שוק ההון הישראלי בהתייחס לשוק המניות, כי ירידות השערים של השבוע האחרון לא הביאו לעליה במפלס החשש של המשקיעים מפני ההמשך. בפועלים סבורים, כי בטווח הקצר ישנה סבירות גבוהה לעליות שערים נוספות עד סוף 2009, אם כי יתכנו מימושי רווחים בתחילת 2010.

עונת הדוחות לרבעון השלישי, שכבר החלה בישראל, צפויה לתת את אותותיה, כשחברות רבות צפויות להציג שיפור בתוצאותיהן ביחס לרבעונים האחרונים. הצפי לשיפור בתוצאות כבר השפיע להערכתנו על מחירי המניות החברות, אולם דוחות חיוביים עשויים לתרום לעליות נוספות במניות. בד בבד, גם נתוני המאקרו ממשיכים להציג שיפור בישראל ובעולם (גם אם הנתונים האחרונים שפורסמו בארה"ב הסבו אכזבה מסוימת למשקיעים) (הסקירה נכתבה לפני פרסום נתוני התמ"ג החזקים, י.ג.).

לאור האמור לעיל, המלצת בנק הפועלים היא להמשיך ולהחזיק בפוזיציה מנייתית ארוכת טווח, תוך דגש על התאמת מידת החשיפה לרמת הסיכון של הלקוח. הירידה שנרשמה בסטיות התקן הגלומות באופציות המעו"ף מתחת לרף ה-20% מאפשרת לדעתם להצטייד בהגנות לרכיב המנייתי במחירים נמוכים יחסית. בנוסף, על מנת לפזר את הסיכון בתיק הנכסים, ממליצים לבצע פיזור גיאוגרפי של הרכיב המנייתי. מבין השווקים הגלובליים, מעניקים משקל יתר למניות בארה"ב ובשווקים המתפתחים כגון סין וברזיל (אם כי בהם הסיכון מטבע הדברים גבוה יותר).

בהתייחסם לשוק האג"ח:

מק"מ- הכלכלנים סבורים כי המק"מ לשנה, מהווה אלטרנטיבה סבירה למשקיע המחפש נזילות גבוהה בסיכון נמוך. על רקע תחזית לעליית ריבית בשנה הקרובה, ממליצים על מרכיב נמוך של מק"מ בתיק ההשקעות.

גילונים- תוספת התשואה בסדרה הארוכה, 817, עומדת כעת על 0.16% בלבד. על רקע הערכות כי הריבית תעלה באופן מתון והדרגתי בשילוב תוספות התשואה הנמוכות, סבורים כי הגילונים אינם אטרקטיביים בתשואתם הנוכחית.

שחרים- ממשיכים להמליץ על חשיפה לשחרים במח"מ בינוני על רקע:1- גירעון מקומי סביר 2- נתוני מאקרו חיוביים 3- ניצנים ראשוניים המעידים על חזרתם של המשקיעים הזרים לשוק האג"ח המקומי 4- מבנה עקום שקלי תלול 5- הערכה כי אג"ח הארוכות בארה"ב תישארנה ברמתן הנוכחית בחודשים הקרובים.

צמודים קצרים - המחלקה הכלכלית של הבנק עדכנה את תחזית האינפלציה ל-12 חודשים קרובים ל- 2.1%. בהתבסס על תחזיות אלו, ובהשוואה לציפיות האינפלציה הנגזרות מהשוק העומדות על 2%, סבורים כלכלני פועלים כי הצמודים הקצרים ראויים להשקעה. רמת התשואות השלילית באגרות הממשלתיות (במרבית הסדרות הקצרות) אינה מצדיקה השקעה בהן ועל כן ממליצים להתמקד בהשקעה באגרות חוב קונצרניות צמודות מדד מדורגות במח"מ קצר.

צמודים בינוניים- ציפיות האינפלציה בטווחים הבינוניים נותרו גבוהות ברמה של 2.70%. רמות אלו גבוהות בהשוואה לאינפלציה הממוצעת השנתית בעשור האחרון. לפיכך, סבורים כי אין מקום להגדיל את הפוזיציה בממשלתי הצמוד.

צמודים ארוכים- ציפיות האינפלציה בטווחים הארוכים עומדות על 2.80% . ציפיות אלו גבוהות להערכתם. לפיכך, ממליצים להמשיך ולהקטין חשיפה לטווחים אלו.

בהתייחסם לשוק המט"ח אומרים כלכלני בנק הפועלים כי להערכתם, השקל צפוי להיסחר בתקופה הקרובה במגמה מעורבת, כשבראש ובראשונה הוא יושפע מהתפתחויות במסחר בדולר ובשוקי המניות ברחבי העולם. כמו כן יושפע השקל מגורמים מקומיים מנוגדים. מחד, הגורם העיקרי התומך בהיחלשות השקל הוא רכישות הדולרים על ידי בנק ישראל. מאידך, בין הגורמים התומכים בהתחזקות השקל ניתן למנות את הגידול בעודף בחשבון השוטף, הכלכלה היציבה בישראל ואת הציפיות להעלאת ריבית נוספת ע"י בנק ישראל ובעקבותיה, הרחבת הפער בין הריבית השקלית והדולרית.

לאור האמור לעיל, ממליצים להחזיק מט"ח בשיעור של כ- 10%, תוך פיזור מטבעי כולל אירו וליש"ט, על חשבון הדולר, בעקבות הירידה הצפויה באטרקטיביות של המטבע האמריקני כמטבע מקלט.

צרו איתנו קשר *5988