HOT איבדה 2,000 מנויי טלוויזיה ברבעון; הפסידה 16 מיליון שקל

הכנסות החברה עלו ברבעון ב-4.2% והסתכמו ב-789 מיליון שקל ■ מספר מנויי האינטרנט עלה ב-8,000 ל-706 אלף ■ מספר מנויי שירות הטלפוניה הקווית גדל ב-17,000 ל-536 אלף מנויים

"אובדן של 2,000 מנויים בטלוויזיה ברבעון הוא שולי בחברה של למעלה מ-900 אלף לקוחות" - כך אומר היום (ד') הרצל עוזר, מנכ"ל HOT , בתגובה לדו"חות הכספיים שהציגה חברת התקשורת שבניהולו.

על רקע הגיוס המרשים בלקוחות הטלוויזיה של yes (כ-5,000), המשיכה HOT לרשום זליגה של מנויים החוצה, שמסתכמת בכ-2,000. וזאת עוד לפני שאיום שידורי ה-DTT (חבילת השידורים הדיגיטלית החינמית) מתממש במלוא עוזו.

הדו"חות שהציגה היום HOT נחשבים למאכזבים, במיוחד על רקע השיפור בפרמטרים התפעוליים אותו השיגה ברבעון השני של השנה. הכנסות החברה ברבעון השלישי צמחו ב-4.2% לעומת אשתקד ל-789 מיליון שקל, בעיקר הודות להמשך הצמיחה בתחום הטלפוניה, שם צמחו ההכנסות בכ-14% ל-238 מיליון שקל.

הרווח התפעולי של HOT קטן בתקופה זו בכ-45% והסתכם ב-45 מיליון שקל, כשעיקר הירידה מוסבר בהפסד תפעולי שנוצר מפעילות הטלוויזיה של החברה, כתוצאה מעלייה בהוצאות השימוש ברשת, עלייה בהוצאות התוכן והוצאות בגין עדכון התחייבויות תלויות של החברה. כאשר בוחנים נתון זה מול הרווח התפעולי שרשמה yes באותה תקופה (61 מיליון שקל), מתקבלת תמונה עגומה.

הוצאה שרשמה החברה בפעילות הטלוויזיה בהוצאות השימוש ברשת בסך 21 מיליון שקל נרשמה כהכנסה שהשפיע לחיוב על הרווח התפעולי של תחום הטלפוניה. בניטרולה רשמה הוט טלקום ירידה של 3 מיליון שקל ברווח התפעולי ברבעון והפסד תפעולי של 2 מיליון שקל בתחום הטלוויזיה.

הכנסות חד-פעמיות שרשמה החברה בזכות קיזוז תשלומים לחשב הכללי וכן מדיבידנד שקיבלה מפרטנר, בה יש לה אחזקה מינורית, סייעו לחברה לשפר אף יותר את תמונת הרבעון.

רווחי החברה לפני ריבית, מס, פחת והפחתות (EBITDA) נותר ברבעון השלישי ללא שינוי ברמה של 268 מיליון שקל. בשורה התחתונה חזרה החברה להפסיד. ברבעון השלישי היא רשמה הפסד של 16 מיליון שקל, מול רווח של 25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. התוצאות החלשות של החברה מגיעות למרות עלייה של 4 שקלים שנרשמה בהכנסה הממוצעת מלקוח (ARPU), לעומת הרבעון המקביל לסך של 202 מיליון שקל.

ישראל לדרברג, המשנה למנכ"ל HOT וסמנכ"ל הכספים של החברה, ציין כי בעקבות הוצאות הפחת הגדולות, שצמחו ב-21 מיליון שקל ברבעון, הם שהביאו את החברה להפסד בשורה התחתונה. לדרברג הוסיף כי החל מ-2010 הוצאות אלה, שבחלקן נוצרו מהפחתת רכוש שקיבלה במסגרת המיזוג בין 3 חברות הכבלים, צפויות לקטון משמעותית.

HOT ממשיכה לרשום גירעון בהון החוזר שהסתכם בסוף הרבעון בכ-1.73 מיליארד שקל, מתוכם 1.15 מיליארד שקל באשראי לזמן קצר. ב-HOT פועלים על מנת להאריך את מועדי פירעון ההלוואות מול הבנקים, ומעריכים כי לא קיים איום ממשי על פעילותה של החברה.

תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת ברבעון השלישי הסתכם ב-230 מיליון שקל, קיטון של כ-5 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

HOT ניצבת כיום בפני אתגר חשוב של הקמת פעילות ISP, לאחר שנכשלה ברכישת 012 סמייל מידי איש העסקים שאול אלוביץ'. נזכיר כי פטריק דרהי, בעל המניות הגדול ב-HOT (בשיעור 44.8%) קיווה להשתלט על סמייל באמצעות HOT והפסיד אותה לאיש העסקים יוסי מימן, שרכש את השליטה בה לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל.

הרצל עוזר, מנכ"ל HOT, ציין כי החברה הולכת להקים פעילות ISP, ולהערכתו תתחיל בשיווק שירותי אינטרנט במחצית השנייה של 2010. עוזר העריך עוד כי HOT לא תיכנס לתחום השיחות הבינלאומיות בקרוב.

נזכיר כי בשבוע האחרון חיזק פטריק דרהי את אחיזתו ב-HOT, לאחר שרכש 12% ממניות החברה שהוחזקו על-ידי קבוצת דלק. בכך הגיע דרהי לאחזקה של כ-44.8% ממניות HOT. המחיר אותו שילם על מניות דלק (44 שקל למניה) גבוה בכ-10% ממחיר מניית HOT בשוק היום.

צרו איתנו קשר *5988