עתירה: אטיאס מפרסם מכרזי בנייה בבית-שמש לחרדים בלבד

9 חברי מועצת העיר בית-שמש עתרו לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים נגד שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס, ראש העיר משה אבוטבול ומינהל מקרקעי ישראל, בדרישה לביטול המכרזים לבנייה בעיר

תשעה מחברי מועצת העיר בית-שמש עתרו לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים נגד שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס, ראש העיר משה אבוטבול ומינהל מקרקעי ישראל, בדרישה לביטול המכרזים לבנייה בעיר שכן הם מופנים לציבור החרדי בלבד.

באמצעות עו"ד דפנה הולץ-לכנר טוענים חברי המועצה כי ביולי האחרון נחתם הסכם פיתוח לשכונה ג/1 ברמת בית-שמש. ההסכם אושר ברוב של 14 תומכים במועצה מול 3 מתנגדים, בכפוף למילוי שני תנאים מצטברים. הראשון - שהשכונה תחולק ל-3 חלקים שווים, באופן שכל חלק ייועד לאכלוס על-ידי אחת מ-3 סוגי האוכלוסיות בעיר (חילונים, דתיים-לאומיים וחרדים).

התנאי השני היה שטרם פרסום המכרזים לקרקעות תוקם ועדה שתורכב מנציגי 3 המגזרים, והיא תתדיין מול משרד השיכון לפני פרסום המכרזים כדי להתוות את מדיניות השיווק ואופי המכרזים, באופן שיגלם את חלוקת השכונה בין 3 המגזרים.

ואולם, טוענים העותרים, השר אטיאס וראש העיר אבוטבול מפרים באופן בוטה את החלטת מועצת העיר. "התנהלות המשיבים עולה לידי התעלמות בלתי נתפסת על הדעת מעצם קיומה של מועצת העיר, על כל החלטותיה".

אם בית המשפט לא יתערב, טוענים העותרים, יביא הדבר "בוודאות להתחרדותה הברורה והמובהקת של העיר בית-שמש ולעזיבתם של התושבים שאינם חרדים - תוצאה בעלת השלכות הרות-גורל ומרחיקות לכת, שאינה רצויה לאף אחד מהמגזרים בעיר".

הם מבקשים להורות לשר ולראש העיר לפעול בהתאם להחלטת מועצת העיר, באופן שכל התקשרות עם קבלנים ועמותות לחכירת מגרשים בשכונת רמת בית-שמש ג/1 תיעשה אך ורק בהתאם לייעוד האכלוס עליו החליטה מועצת העיר, לפי החלוקה השוויונית ל-3 המגזרים: חילוני, דתי-לאומי וחרדי. (עת"מ 1888/09).