בהפקעות - הגודל כן קובע

עד כה נהגו הגופים המפקיעים לשלם סכומים זהים בגין הפקעת קרקעות בהיקף קטן וגדול - יש לתת פיצוי מוגבר בגין הפקעות גדולות, כפי שקבע ביהמ"ש העליון

בשנים האחרונות אנו עדים להפקעות בהיקפים שלא היו מוכרים לנו עד כה. הן קיבלו תאוצה לאחר ההפקעה בת עשרות אלפי הדונמים לטובת סלילת כביש ישראל, וכיום הפקעה בסדרי גודל של מאות דונמים אינה מקרה חריג - בעיקר לסלילת כבישים שבהם מחלפי ענק "זוללי קרקע" ולצרכים אחרים.

רוב ההפקעות, מטבע הדברים, נעשות בקרקעות חקלאיות שרובן מוחזקות על-ידי מושבים וקיבוצים. ובחלקן הקטן על-ידי בעלי קרקעות פרטיים.

כידוע, מטרת פיצויי ההפקעה היא להחזיר את הנפקע למצבו הקודם, טרם שנלקחה ממנו הקרקע. כלומר, על בעל הקרקע הפרטי לנסות לממן באמצעות הפיצויים שהוא מקבל רכישת קרקע חלופית פרטית סמוכה. על חוכרי הקרקעות החקלאיות לאתר קרקעות אותן יוכלו לחכור ולעבד בתנאים דומים כפי שנהגו מספר דורות. ברור לכל כי סכומי הפיצוי המתקבלים אינם מאפשרים זאת, ולא ידוע לנו בעשור האחרון על חקלאים שהצליחו לעמוד במשימה בלתי אפשרית זו.

כיום, עם הגידול בהיקף ההפקעות, יש מקום לדעתנו להוסיף לסכומי הפיצוי "פקטור" שייקח בחשבון את היקף ההפקעה. במסגרת "פקטור" זה, על כל יישוב או בעל קרקע פרטי יהיה לגבש תביעה שתכמת את הפגיעה הנוספת לאור העובדה כי מופקעים ממנו שטחים גדולים, שללא כל ספק לא יהיה לו כל סיכוי באמצעות הפיצויים שיקבל לחזור למצבו הקודם טרם ההפקעה.

בהפקעות בהיקף גדול יש צורך להשבית חלק ממערך הייצור החקלאי, לשנות סוגי עיבוד וגידולים ולהתאימם לשטח הקרקע המצומצם החדש. עקרונית, יש גם צורך לערוך חלוקה מחדש של אדמות המשבצת במושבים, על פי עקרון השוויוניות - שלכל חבר מוקצית משבצת בגודל זהה.

בפס"ד של בית המשפט העליון בעניין אלפתיאני נגד מדינת ישראל (ע"א 7225/03) מיום 21/8/2005 נדון בין השאר היקף הפיצוי בגין גודל השטח. לתובע היה שטח בגודל 15 דונם באזור פסגת זאב, מתוך חטיבת קרקע של 4,400 דונם שהופקעה לטובת הקמת השכונה. בית המשפט המחוזי הוסיף לפיצוי בגין גודל השטח, בקבעו: "זאת, בעיקר בשל העובדה שהוא בעל חלק משמעותי בבעלות על החלקה ואפשרויות הניצול של שטח גדול גדולות יותר מאלו של שטח קטן. בשל יתרון זה קבע בית המשפט כי יש לשלם למערער פיצוי בסך 18.05 ש"י למ"ר".

בית המשפט העליון אף הוסיף לסכומי הפיצוי שנפסקו: "אנו מצאנו לתת ליתרונותיה של החלקה משקל רב יותר. לבעלות על שטח גדול בחלקה קיים יתרון משמעותי הן בשל אפשרויות הניצול הגדולות יותר, והן בשל החיסכון בהוצאות התכנון, הפיתוח והבנייה. כמו כן, על מנת להשיג שטח גדול יש לשאת בעלויות קיבוצם של מספר מגרשים קטנים מבעלים שונים. עוד יש להביא בחשבון את העובדה שהחלקה הינה בבעלות פרטית וכן את מיקומה, לרבות קרבתה לבתי מגורים ולדרכי גישה... מצאנו להעלות את הפיצוי שיקבל המערער מ-18.05 ש"י ל-25 ש"י למ"ר". דהיינו, תוספת לפיצוי של 38%.

מכאן, שבאם להפקעה בסדר גודל של 15 דונם פסקו בתי המשפט שיש לתת פיצוי מוגבר - על אחת כמה וכמה יש לנהוג כך לגבי הפקעות בהיקפים גדולים יותר.

צרו איתנו קשר *5988