תם המאבק: זאבי רוכש את הבעלות ביפנאוטו לפי 240 מיליון שקל

גד זאבי יקבל 50% מיבואנית סובארו ויגדיל חלקו ל-100% בתמורה ל-80 מיליון שקל ועוד 31% ממניות מטיס קפיטל ■ בכך מסתיים מאבק השליטה בין זאבי לברזילי-הראל, בעלי מטיס

תם מאבק השליטה בחברת מטיס קפיטל. היום דיווחה החברה, המחזיקה 50% מיבואנית סובארו, יפנאוטו,כי גד זאבי ירכוש את המניות ויחזיק בבעלות המלאה ביפנאוטו. העסקה ביןן זאבי למטיס משקפת שווי של 240 מיליון שקל ליפנאוטו, פחות מעסקות קודמות שלא יצאו לפועל.

על פי מסמך העקרונות ירכוש זאבי ממטיס קפיטל את מלוא החזקותיה בחברת יפנאוטו. בתמורה ישלם זאבי 80 מליון שקל שישולמו בחמישה תשלומים צמודים למדד וכן 31% מהון המניות של מטיס קפיטל המוחזקות על ידי זאבי. שווי המניות כ-40 מיליון שקל, כך שבסך הכל ישלם זאבי 120 מיליון שקל תמורת 50% ממניות יפנאוטו.

לאחר השלמת העסקה וכתוצאה מהעברת מניות החברה, זאבי
לא יהיה בעל עניין במטיס, מה שמסיים את מאבק השליטה בין הצדדים. זאבי התחייב כי ככל שהדבר יידרש, הוא יממש חלק מאחזקותיו באופן שתפחתנה מ-5% וזאת תוך 90 יום ממועד החתימה.

נציין כי זאבי הוריד פרופיל ב-7 השנים האחרונות, מאז מונה כונס נכסים למניותיו בבזק, אך בעקבות מימוש המניות על ידי הכונס בחודש האחרון, הוא יוצא לדרך חדשה. מכירת המניות צפויה להניב לזאבי רווח של לפחות חצי מיליארד שקל.

מטיס נזקקת למקורות מימון

בעקבות כישלון העסקה למכירת מניותיה ביפנאוטו, לידי שלמה שמלצר, נקלעה מטיס קפיטל למצב בו היא נדרשת למצוא מקורות מימון, או להנזיל במהירות את נכסיה. זאת על מנת שתוכל לעמוד בהתחייבויותיה לבנקים ולבעלי האג"ח. רכישת השליטה בחברת תחנות הדלק פטרו גרופ עדיין לא הושלמה, ולחברה צרכי מימון שאינם סובלים דיחוי.

צרכים אלה הובילו את מוני הראל, מבעלי השליטה בחברה, לשלוח את היד לכיסו על מנת לסייע לשתי החברות, מטיס ופטרו גרופ, לעמוד בהתחייבויותיהן. הראל העניק לשתיים הלוואה בסך 9.5 מיליון שקל (6.5 לפטרו גרופ ו-3 למטיס), ששימשו אותן לפרוע חובות לבעלי האג"ח.

גם פעילותה של יפנאוטו, בה מחזיקה החברה ב-50%, לא בישרה טובות לבעלי השליטה במטיס. בתשעת החודשים הראשונים של השנה, רשמה יפנאוטו הפסד של כ-36.9 מיליון שקל.

רואי החשבון של מטיס ציינו בדו"חות כי "היה ועיתוי מימוש הנכסים והתמורה שתתקבל עבורם יהיו שונים מהותית מתחזיות ההנהלה, יהיה בכך כדי להשפיע באופן מהותי על יכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה הקיימות".

צרו איתנו קשר *5988