פועלים: הירידה בסטיות התקן - הזדמנות לאסטרטגיה הגנתית

כלכלני הבנק בסקירתם השבועית סבורים כי מגמת השיפור בתוצאות הכספיות של החברות תימשך גם ברבעונים הבאים ■ ממליצים על פיזור גיאוגרפי ומעניקים משקל יתר למניות בארה"ב ובשווקים המתפתחים

כלכלני בנק הפועלים מסכמים את השבוע החולף ובשוק ואומרים כי "עליות השערים, שנרשמו בחודשים האחרונים בשוק המניות המקומי, הביאו את מדד תל אביב 25 למרחק של 11% בלבד מרמת השיא, שנרשמה ערב המשבר הגלובלי. בד בבד, ממשיכה לשרור הרמה הנמוכה בסטיות התקן הגלומות באופציות המעו"ף, "מדד הפחד" המקומי. אנו סבורים כי הירידה בסטיות התקן ממחישה את הרגיעה שחשים המשקיעים, ויוצרת להערכתנו הזדמנות ליצירת אסטרטגיה הגנתית לתיק המנייתי במחירים אטרקטיביים יחסית".

"בפן הכלכלי, נמשכת המגמה החיובית: במישור המאקרו, ממשיכים להתפרסם נתונים מעודדים במגוון מישורים החל בשוק העבודה, דרך סחר החוץ והצריכה הפרטית, וכלה בנתוני התוצר. במישור המיקרו, דוחות החברות לרבעון השלישי, שפרסומם הסתיים השבוע, המשיך להציג שיפור ביחס לרבעונים הקודמים, ואנו סבורים כי מגמה זו תימשך גם ברבעונים הבאים".


בבנק הפועלים ממליצים להמשיך ולהחזיק בפוזיציה מנייתית ארוכת טווח, תוך דגש על התאמת מידת החשיפה לרמת הסיכון של הלקוח. לאור הירידה בסטיות התקן באופציות המעו"ף, ממליצים לנקוט באסטרטגיה הגנתית על תיק ההשקעות, כאמור. בנוסף, על מנת לפזר את הסיכון בתיק הנכסים, הם ממשיכים להמליץ על פיזור גיאוגרפי של הרכיב המנייתי. מבין השווקים הגלובליים, אנו מעניקים משקל יתר למניות בארה"ב ובשווקים המתפתחים כגון הודו, סין וברזיל (אם כי בהם הסיכון גבוה יותר מטבע הדברים).

בהתייחסם לשוק האג"ח אומרים כלכלני הבנק כי באגרות החוב שקליות תוך הסתכלות על מגמה קצרת טווח ישנה עדיפות לאפיק השקלי. ציפיות האינפלציה הגבוהות הנגזרות מהשוק, עומדות על 2.8% בממוצע על פני העקום ותומכות בהעדפת האפיק השקלי על פני האפיק הצמוד. "האינפלציה הנמוכה צפויה בחודשים הקרובים, עפ"י תחזיות המחלקה הכלכלית, תוביל להערכתנו לירידה בציפיות האינפלציה ל- 2.50%".

להערכתם המק"מ מהווה כיום תחליף נזילות בסיכון נמוך. מציינים כי השבוע הונפק מק"מ 1210 בהיקף של 10 מיליארד שקל בתשואה של 1.91%, על אף הצפי כי ההנפקה תיסגר בתשואה גבוהה יותר. תשואתו כיום עומדת על 1.81% ומגלמת העלאת ריבית לרמה של כ- 3.0% בעוד כשנה. סבורים כי המק"מ לשנה, מהווה אלטרנטיבה סבירה למשקיע המחפש נזילות גבוהה בסיכון נמוך.

צרו איתנו קשר *5988