לאומי: רמת מחירי המניות אינה נמוכה בהסתכלות היסטורית

עם זאת מציינים כלכלני בנק לאומי כי המגמה החיובית צפויה להימשך, זאת לנוכח השיפור בתמונה המאקרו-כלכלית והתשואות הנמוכות הצפויות באפיקים הסולידיים אשר תומכות בשוק המניות המקומי

כלכלני בנק לאומי מעריכים בסקירתם השבועית בהתייחסם לשוק המניות המקומי כי המגמה החיובית צפויה להימשך, זאת לנוכח השיפור בתמונה המאקרו-כלכלית והתשואות הנמוכות הצפויות באפיקים הסולידיים אשר תומכות בשוק המניות המקומי (הן בשל שיעורי ההיוון הנמוכים והן בשל העלייה בתיאבון לסיכון). עם זאת, רמת המחירים הנוכחית בשוק המניות (המשתקפת ממכפיל הרווח החזוי) אינה נמוכה בהסתכלות היסטורית, ועל כן נראה כי גם אם יימשכו בו עליות השערים, קצבן צפוי להיות מדוד ורמת התנודתיות צפויה להיוותר גבוהה.

בהתייחסם לשוק האג"ח אומרים הכלכלנים של לאומי כי "על אף התחזקותן לאחרונה של הציפיות האינפלציוניות הנגזרות משוק ההון, נראה כי הריבית אינה צפויה לעלות בשיעור חד בחודשים הקרובים. הערכה זו תומכת בהשקעה בחלקו הבינוני של עקום התשואות, הן השקלי והן הצמוד. עם זאת, משקיעים אשר אינם מעוניינים להגדיל את חשיפתם לסיכון יאלצו כיום להסתפק בהשקעות קצרות טווח ברמת תשואות נמוכה ביותר".

האפיק הצמוד - להערכתנו יש לשמור על מח"מ ממוצע של 7-5 שנים בחלק זה של התיק. האפיק השקלי - להערכתנו יש לשמור על מח"מ ממוצע של 7-4 שנים בחלק זה של התיק. אג"ח קונצרני בשל רמת המרווחים הנמוכה והמשך תאבונם של המשקיעים לסיכון נותרה רמת הסיכון גבוהה בהשקעה באגרות החוב הקונצרניות. לפיכך, קיימת עדיפות להשקעה סלקטיבית באפיק על פני השקעה פאסיבית במדדי התל-בונד השונים.

הכלכלנים מציינים כי לנוכח האנומליה הקיימת בפערי התשואות הנדרשים על אג"ח של אותן חברות להן מכשירי הצמדה שונים, קיימת באופן כללי עדיפות להשקעה באפיק הקונצרני צמוד המדד.

בהתייחסם לשוק המט"ח המקומי מעריכים בלאומי כי בטווח הקצר, המשך תוואי ההתאוששות הכלכלית בעולם המלווה בגידול בתיאבון לסיכון של המשקיעים יביא לחולשה במטבע האמריקני. בין הגורמים העשויים לפגוע במגמה זו הם מצביעים על הרמה הגבוהה בה נמצאים שווקי המניות והמשך העלייה במחירי הסחורות.

צרו איתנו קשר *5988