חברת נמלי ישראל: 106 עובדים, הוצאות שכר של 46 מיליון ש'

דירוג הנפקת האג"ח של החברה חושף את נתוניה העסקיים ■ בכוונת החברה, המדורגת Aaa, לגייס 400 מיליון שקל למימון תוכניות הפיתוח של הנמלים

חברת נמלי ישראל (חנ"י), חברת הפיתוח והנכסים של הנמלים חיפה, אשדוד ואילת, זכתה אתמול לדירוג Aaa עם אופק יציב, ממידרוג - לקראת הנפקת אג"ח מתוכננת בהיקף של עד 400 מיליון שקל. הדירוג מספק הזדמנות להצצה ראשונה לפעילותה של נמלי ישראל וכמובן, לדוחותיה הכספיים של החברה.

מהדירוג עולה כי הוצאות השכר של החברה, שהעסיקה בשנת 2008 106 עובדים הסתכמו ב-45.7 מיליון שקל, והיוו 19% מסך הוצאותיה השוטפות של החברה בשנה זו. אלה הוצאות הנמוכות בכ-8% מהוצאות השכר ב-2007, שהסתכמו בכ-50 מיליון שקל. חנ"י מנוהלת בידי היו"ר, האלוף במיל' יפתח רון טל, והמנכ"ל שלמה ברימן, באמצעות ארבע חטיבות מנהליות.

חנ"י היא התאגיד העסקי השלישי בישראל הזוכה לדירוג אשראי מושלם, אחרי מקורות ואסם. הדירוג תקף לגיוס של עד 1.1 מיליארד שקל עבור חוב שמועד פירעונו המשוער הוא עד 2032. גיוס החוב מיועד לסייע במימון תוכניות הפיתוח של הנמלים, ובראשן בניית מסוף מטענים חדש באשדוד או בחיפה, בעלות כוללת של ארבעה מיליארד שקל.

הגיוס יתבצע בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים ללא פרסום תשקיף. החתם המוביל של ההנפקה ייקבע ככל הנראה הערב. מידרוג נימקה את דירוג האשראי המושלם באיתנותה הפיננסית של החברה, המתבטאת בהעדר חוב ובתזרים הכנסות יציב, הצפוי לגדול בשנים הקרובות כתוצאה מהתרחבות פעילות הנמלים. בנוסף, ציינה סוכנות הדירוג את חשיבותה האסטרטגית של חנ"י ואת העובדה שהחברה צפויה להישאר בבעלות ממשלתית מלאה, עד שנת 2054 לפחות.

98% ממטעני הייצוא והייבוא של ישראל

מידרוג מציינת עוד כי תוכנית האב לפיתוח הנמלים, שבמסגרתה יושקעו בשנים הקרובות כשמונה מיליארד שקל, צפויה לחזק את מעמדה של חנ"י ולהגדיל את הכנסותיה. ההנפקה, המתוכננת לרבעון הראשון של 2010, תהווה גיוס ראשון של חברה מסקטור הנמלים, ובחברה אמרו כי הם רואים בדירוג המושלם אינדיקציה לחוזקו של הענף.

בחנ"י התכוונו לגייס את החוב באג"ח צמודת מדד בעלת מח"מ גבוה, אך לדברי סמנכ"ל הכספים וההשקעות, רישאר בן חיים, נשקלת אפשרות לבצע חלק מהגיוס גם באג"ח קצרות לאור תנאי השוק האטרקטיוויים. לדבריו, ההנפקה מעוררת עניין רב מצד גופים מוסדיים ובראשם קרנות הפנסיה הגדולות.

חנ"י, שהחלה לפעול ב-2005, נולדה בעקבות פיצול רשות הנמלים ההיסטורית לארבע חברות: שלוש חברות לתפעול וניהול הנמלים בחיפה, אשדוד ואילת, וחנ"י, שאליה הועברה הבעלות על שלושת הנמלים יחד עם האחריות על ניהול הנכסים ופיתוח התשתיות בהם. דרך נמלי ישראל מועברים כיום 98% ממטעני הייצוא והייבוא של המדינה (בטונאז').

ההכנסות ב-2008: 829 מיליון שקל

דוח הדירוג מספק הצצה נדירה אל המספרים שמאחורי הפעילות הכלכלית בשלושת נמלי ישראל העיקריים.

ב-2008 רשמה חנ"י הכנסות בהיקף כולל של 829 מיליון שקל, גידול של כ-12% לעומת 2007. מקורות ההכנסה העיקריים ב-2008 היו דמי שימוש בתשתיות (כ-260 מיליון שקל), אגרות (286 מיליון שקל) ותקבולים על החכרת מקרקעין (124 מיליון שקל).

תקציב ההוצאות השוטפות של החברה לשנת 2009 עומד על 382 מיליון שקל ומהווה גידול של 20% בהשוואה להוצאות ב-2008. סעיף ההוצאות העיקרי של חנ"י אשתקד היה הטיפול בנכסים ואחזקת תשתיות שהסתכם ב-2008 בכ-112 מיליון שקל.

הרווח הנקי של החברה ב-2008 עמד על כ-281 מיליון שקל לעומת 312 מיליון שקל ב-2007, ו-215 מיליון שקל ב-2006. ההון העצמי של חנ"י עמד בסוף 2008 על 4.7 מיליארד שקל. תקציב הפיתוח הרב שנתי המצטבר של החברה עומד על כ-7 מיליארד שקל - כולל תקציב פיתוח ל-2009 בהיקף 648 מיליון שקל, ו-1.5 מיליארד שקל נוספים לשנת 2010.

מפירוט נכסיה המניבים של החברה עולה כי בנמל חיפה, ששטחו היבשתי 5,000 דונם, נחתמו 180 חוזים על שטח כולל של 1,168 דונם. בין השוכרים: ממגורות דגון, מספנות ישראל, חברת חשמל וחיפה כימיקלים.

בנמל אשדוד, ששטחו כ-5,700 דונם, ישנם 140 שוכרים וחוכרים על שטח כולל של 800 דונם, ובהם כי"ל, חיל הים, ממגורות אשדוד, אגרקסקו וכלובי הדגים. בנמל אילת מושכר שטח בהיקף 285 דונם לגופים כמו ריף הדולפינים, בסיס חיל הים והמרכז לאומנויות.

צרו איתנו קשר *5988