כלכלני לאומי: "הריבית לא תעלה בחדות בחודשים הקרובים"

המגמה החיובית בשוק המניות צפויה להימשך, זאת לנוכח השיפור בתמונה המאקרו-כלכלית והתשואות הנמוכות הצפויות באפיקים הסולידיים שתומכות בשוק המניות המקומי ■ בטווח הקצר הדולר ייחלש

כלכלני בנק לאומי בסקירת סוף השבוע מסכמים את הארועים הבולטים של השבוע שחלף אשר התאפיין במימושי רווחים: שבוע המסחר בשוק המניות המקומי התאפיין במגמה שלילית, על רקע המסחר מעבר לים והותרת ריבית ה-Fed על כנה. מניות הנדל"ן והיתר בלטו בירידות שערים.

על מדד המחירים לצרכן בנובמבר שעלה בהתאם לציפיות ב-0.3% אומרים הכלכלנים כי על אף הירידה החדה שחלה השבוע בציפיות האינפלציוניות הנגזרות משוק ההון לשנה הקרובה, נותרו תחזיות האינפלציה של החזאים בשוק ברמה גבוהה יחסית.

בהתייחסם לאפיק הקונצרני אשר רשם ירידות שערים חדות זה השבוע השני ברציפות, אומרים בלאומי כי המגמה השלילית באפיק הממשלתי כמו גם המשכם של מימושי הרווחים בשוק הובילו למגמה שלילית גם באגרות החוב הקונצרניות.

עוד הם מציינים כי תיק הנכסים של הציבור רשם שיא. גודלו של התיק רשם באוקטובר שיא נוסף כשהסתכם בכ-2.23 טריליון שקל. חלקו היחסי של האפיק המנייתי עמד בחודש זה על כ-22.1% מהתיק - השיעור הגבוה ביותר מאז אוגוסט 2008.

כמוכן מציינים כי שערו של הדולר התחזק השבוע על רקע מגמת התחזקותו של המטבע האמריקני בעולם. מגמת התחזקות זו של המטבע האמריקני בעולם חלה על רקע התגברות הצפיות להקדמת מועד העלאת הריבית בארה"ב.

במבט לעתיד להערכתם, המגמה החיובית בשוק המניות צפויה להימשך, זאת לנוכח השיפור בתמונה המאקרו-כלכלית והתשואות הנמוכות הצפויות באפיקים הסולידיים אשר תומכות בשוק המניות המקומי (הן בשל שיעורי ההיוון הנמוכים והן בשל העלייה בתיאבון לסיכון). עם זאת, רמת המחירים הנוכחית בשוק המניות (המשתקפת ממכפיל הרווח החזוי) אינה נמוכה בהסתכלות היסטורית, ועל כן נראה כי גם אם יימשכו בו עליות השערים, קצבן צפוי להיות מדוד ורמת התנודתיות צפויה להיוותר גבוהה.

במבט לעתיד על שוק האג"ח אומרים הכלכלנים כי על אף רמתן הגבוהה יחסית של הציפיות האינפלציוניות, הן של החזאים בשוק והן אלו הנגזרות משוק ההון, נראה כי הריבית אינה צפויה לעלות בשיעור חד בחודשים הקרובים. הערכה זו תומכת בהשקעה בחלקו הבינוני של עקום התשואות, הן השקלי והן הצמוד. עם זאת, משקיעים אשר אינם מעוניינים להגדיל את חשיפתם לסיכון יאלצו כיום להסתפק בהשקעות קצרות טווח ברמת תשואות נמוכה ביותר.

האפיק הצמוד - להערכתם יש לשמור על מח"מ ממוצע של 7-5 שנים בחלק זה של התיק. האפיק השקלי - להערכתם יש לשמור על מח"מ ממוצע של 7-4 שנים בחלק זה של התיק. אג"ח קונצרני בשל רמת המרווחים הנמוכה והמשך תאבונם של המשקיעים לסיכון נותרה רמת הסיכון גבוהה בהשקעה באגרות החוב הקונצרניות. לפיכך, קיימת עדיפות להשקעה סלקטיבית באפיק על פני השקעה פאסיבית במדדי התל-בונד השונים. מציינים כי לנוכח האנומליה הקיימת בפערי התשואות הנדרשים על אג"ח של אותן חברות להן מכשירי הצמדה שונים, עדיין קיימת עדיפות להשקעה באפיק הקונצרני צמוד המדד.

הערכתם ביחס לעתיד שוק המט"ח הינה כי בטווח המיידי, ההתגברות שחלה לאחרונה בצפיות להקדמת מועד העלאת הריבית בארה"ב תספק תמיכה למטבע האמריקני. בטווח הקצר, המשך תוואי ההתאוששות הכלכלית בעולם המלווה בגידול בתיאבון לסיכון של המשקיעים יביא לחולשה בדולר. בין הגורמים העשויים לפגוע במגמה זו נצביע על הרמה הגבוהה בה נמצאים שווקי המניות והמשך העלייה במחירי הסחורות.


צרו איתנו קשר *5988