יחימוביץ' לגושן: בדוק ניגוד עניינים בחלוקת הדיבידנד בפרטנר

דורשת כי יו"ר רשות ני"ע יתערב בחלוקת הדיבידנד בהיקף 1.4 מיליארד שקל בפרטנר: "החלוקה האגרסיבית נועדה לאפשר לבן-דב לממן את רכישת החברה שנעשתה במינוף" ■ פרטנר: "הדיבידנד גובה בחוות-דעת כלכלית ומשפטית בדבר חוסנה הפיננסי של החברה ותקינות המהלך"

יחימוביץ' נגד בן דב, מערכה שלישית. במכתב ששלחה חברת הכנסת (עבודה) ליו"ר הרשות לני"ע זוהר גושן, שלי יחימוביץ' דורשת כי יתערב בחלוקת הדיבידנד של 1.4 מיליארד דולר בחברת פרטנר ויבדוק ניגוד עניינים.

"אין זה סוד כי החלוקה האגרסיבית נועדה לאפשר לבעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון אילן בן דב לממן את רכישת החברה, אשר נעשתה במינוף. החלוקה תייצר ערך עצום ויוצא דופן לאדם אחד, עם אינטרס מיוחד אחד, אינטרס אישי, והוא בעל השליטה אילן בן-דב", כתבה יחימוביץ' במכתב. "שוב עולה התמונה הבעייתית של בעלי שליטה המשתלטים על חברה בכסף לא להם, בלי הון עצמי, ופונים מיד לחלוקת דיבידנד בשיעור החורג באופן קיצוני גם מהחלוקה המותרת במסגרת הרווחים של החברה. חלוקה זו החורגת מהרווחים 'מגלחת' למעשה את כרית הביטחון של הנושים הקיימים והעתידיים, וביניהם ציבור העובדים, ומערערת את חוסנה של החברה", לשון המכתב.

יחימוביץ' הוסיפה בפנייה לגושן, כי הציבור זכאי למענה על שאלות רבות, בראש ובראשונה "האם לא נוצר כאן ניגוד בוטה בין טובת החברה ובין טובתו של בעל השליטה?; מה היו נימוקי הדירקטוריון לחלוקת דיבידנד כה חריג שאינו עומד במבחן הרווח הקבוע בחוק?; כיצד נולדה ההחלטה לחלק דווקא סכום עתק זה כאן ועכשיו?; האם היתה פנייה או יוזמה של בעל השליטה למנכ"ל או לדירקטורים?; האם גילה לדירקטוריון שיש לו עניין אישי בחלוקת דיבידנד חריג בגודלו?; האם הוא עומד בחובת האמונים של נושאי משרה לפעול בתום לב ולטובת החברה ולהימנע מפעולה בניגוד עניינים?".

מחברת פרטנר נמסר בתגובה, כי "כפי שנמסר בעבר על ידי החברה, מהלך חלוקת הדיבידנד שאושר על ידי הדירקטוריון, גובה על ידי חוות דעת כלכלית ומשפטית בדבר חוסנה הפיננסי של החברה ותקינותו של המהלך. יש להדגיש כי חלוקת הדיבידנד משרתת את מטרותיהם של כלל בעלי המניות, כאשר חלקו של הציבור הוא הגדול ביותר. יצוין, כי גם לאחר חלוקת הדיבידנד, שיעור המינוף של פרטנר יהיה נמוך או דומה למינוף חברות בתחום התקשורת בארץ ובעולם".

צרו איתנו קשר *5988