לאומי: העליות צפויות להיות מדודות והתנודתיות תיוותר גבוהה

הפערים בתשואות האפיק הקונצרני והממשלתי - יצומצמו בהמשך השנה ■ התמתנות התיאבון לסיכון תספק תמיכה לדולר בטווח הקצר ■ השוק המקומי מפגין איתנות מובהקת בהשוואה לשווקים מעבר לים

כלכלני בנק לאומי מסכמים את השבוע החולף בשוק ההון המקומי אשר בו התאפיין המסחר בשוק המניות המקומי במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים, תוך שהוא מפגין איתנות מובהקת בהשוואה לשווקים מעבר לים. תמיכה לחוסנו היחסי של השוק המקומי ניתן למצוא ביציבות שמפגינה הכלכלה הריאלית.

מניות הבנקים המשיכו לבלוט בירידות שערים, ואילו במניות השורה השנייה והיתר נמשך הסנטימנט החיובי. הספקולציות במניות סקטור חיפושי הגז והנפט נמשכו גם השבוע, אלו בלטו בתנודתיות חריפה שלוותה במחזורי מסחר גבוהים. בסיכום שבועי עלו מדדי המעו"ף והבנקים בשיעור של כ- 0.8% וכ- 0.2% בהתאמה. מדד ת"א 75 עלה בכ-2.6%, ומדדי יתר 50 ויתר 120 חתמו את השבוע בעליות של כ-2.8% וכ-3.0% בהתאמה.

בהמשך למגמה שנרשמה בחודש האחרון, ירידו סטיות התקן הגלומות באופציות על מדד המעוף לרמה של כ- 17% בלבד לעומת כ-18% בשבוע שעבר, בניגוד למגמה שנרשמה במדד ה-VIX בחו"ל. מחזורי המסחר שזינקו עם תחילת השנה ועמדו בשבועיים הראשונים על כ-2.3 מיליארד שקל בממוצע יומי, ירדו השבוע באופן ניכר, ואלו הסתכמו בממוצע בכ-1.6 מיליארד שקל בלבד.

רמות המחירים אליהן הגיע שוק המניות המקומי הגדילו את התיאבון לסיכון של המשקיעים, מה שבא לידי ביטוי גם במניות הנדל"ן המתאפיינות ברמת מינוף גבוהה. אלו, האחרונות הציגו מאז תחילת השנה תשואות עודפות בהשוואה למניות הנדל"ן האחרות. זאת, בעיקר על רקע הערכות כי ההפשרה בשוק האשראי, ובאשראי החוץ-בנקאי בפרט, תקל עליהן בסביבת הריבית הנוכחית להאריך את מח"מ ההתחייבויות שלהן תוך ציפייה לשיפור עתידי בשווקים בהם הן פועלות. נציין כי התאוששות שכזו עשויה להיות קריטית ליכולתן לממש נכסים ולהקטין את רמות המינוף, וללא צעדים כאלו הסבירות להצלחת גיוסי חוב נוספים נמוכה.

בלאומי מעריכים כעת כי המגמה החיובית צפויה להימשך, זאת לנוכח השיפור בתמונה המאקרו-כלכלית והתשואות הנמוכות הצפויות באפיקים הסולידיים, אשר תומכות בשוק המניות המקומי (הן בשל שיעורי ההיוון הנמוכים והן בשל העלייה בתיאבון לסיכון). עם זאת, רמת המחירים הנוכחית בשוק המניות (המשתקפת ממכפיל הרווח החזוי) אינה נמוכה בהסתכלות היסטורית, ועל כן נראה כי קצבן של עליות השערים צפוי להיות מדוד ורמת התנודתיות בשוק צפויה להיוותר גבוהה. נציין כי להערכתנו רמת הסיכון של השוק המקומי עלתה בשבוע האחרון, לנוכח התגובה המתונה לירידות השערים בחו"ל.

הפערים בתשואות האפיק הקונצרני והממשלתי - יצומצמו בהמשך השנה

בהתייחסם לשוק האג"ח מעריכים הכלכלנים של לאומי כי אופטימיות הסקטור העסקי כפי שמשתקפת מסקר החברות שפורסם השבוע, בנוסף לעדכון תחזיות הצמיחה של המשק המקומי בשבועות האחרונים ע"י מספר גופים משמעותיים (וביניהם בנק ישראל) כלפי מעלה, עשויים לתמוך בפערי תשואות מצומצמים בין האפיק הקונצרני לבין זה הממשלתי בהמשך השנה. עם זאת, נראה כי הצמצום שחל בפערים אלו בשבועות האחרונים היה חד ומהיר מדי ונבע בעיקר מהיעדר אלטרנטיבות השקעה ומרמת התשואות הנמוכה המוצעת במכשירים הסולידיים הקיימים בשוק. על כן, לא מן הנמנע כי בטווח הקצר יתרחש תיקון במרווחי התשואות כלפי מעלה.

במבט לעתיד אומרים בלאומי כי "לנוכח הצפי להעלאת הריבית במשק בשנה הקרובה, אנו צופים זחילת תשואות איטית כלפי מעלה באפיק הממשלתי. עם זאת, הריבית השוטפת המתקבלת על אגרות החוב לטווח הבינוני-ארוך, הצפי להיקף נמוך של גיוסי חוב ממשלתיים בשנה הקרובה ופער התשואות הגבוה יחסית בין אגרות החוב הממשלתיות הארוכות לבין אלו הקצרות, עשויים לפצות על עליית תשואות זו ואף מקנים להערכתנו עדיפות השקעה באגרות החוב לטווח הבינוני-ארוך. עם זאת, משקיעים אשר אינם מעוניינים להגדיל את חשיפתם לסיכון יאלצו כיום להסתפק בהשקעות קצרות טווח ברמת תשואות נמוכה ביותר".

התמתנות התיאבון לסיכון תספק תמיכה לדולר בטווח הקצר

על שוק המט"ח המקומי אומרים בלאומי כי השבוע התחזק הדולר מול השקל על רקע ההתחזקות שרשם המטבע האמריקני בעולם ועל רקע ירידה בציפיות להעלאת שיעור הריבית המקומית בשבוע הבא בעקבות פרסום מדד דצמבר המתון כאמור.

גם השבוע המשיכו גופים זרים להפעיל לחצי ביקוש למטבע המקומי (מכרו דולרים ורכשו תחתם שקלים), זאת למרות הסנטימנט החיובי לדולר בעולם, מה שאילץ את הבנק המרכזי המקומי להמשיך ולהתערב במסחר תוך שרכש מט"ח בהיקף של כ- 300 מלי וןדולר. לחצי ביקוש אלה לשקל יכולים להסביר את ההתחזקות המתונה יותר שרשם המטבע האמריקני מול המטבע המקומי בהשוואה להתחזקות חדה יותר שרשם בעולם.

להערכתם, התמתנות התיאבון לסיכון שחלה בשבוע האחרון תספק תמיכה לדולר בטווח הקצר. גם דוחות החברות שימשיכו להתפרסם בשוק האמריקני ישפיעו על מידת התיאבון לסיכון של המשקיעים. בטווח הארוך יותר, התחזקות השטר הירוק תיתמך מהתאוששות הכלכלה האמריקנית.

צרו איתנו קשר *5988