מעורבות לשטייניץ בלאומי? "התרעתי מעבירה על החוק"

(עדכון) - משרד האוצר ומשרד המשפטים שלחו אתמול חוות-דעת שלפיה מנכ"ל בנק לאומי, גליה מאור, חייבת בצינון ולא תוכל להתמנות לדירקטור בבנק ■ מבקר המדינה יבדוק את הסוגייה

כעס בוועדות המניות של בנק לאומי , ועדת שולמית ולנשטיין וועדת מרגלית נוף, על נסיון ההתערבות הפוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו באמצעות "שליחיו" שר האוצר יובל שטייניץ ושר המשפטים יעקב נאמן.

אתמול בערב התקשר שטייניץ ליו"ר ועדת המניות, עו"ד נוף, ומסר לה כי קיבל חוות דעת משפטיות מיואל בריס, היועץ המשפטי של משרד האוצר, ומאבי ליכט, המשנה (כלכלי ופיסקלי) ליועץ המשפטי לממשלה. "לא מצאנו כל הוראה שמאפשרת מינוי של מי שיש לו זיקה לבנק, גם אם יש לו כישורים מיוחדים", כך בחוות הדעת. בהמשך נאמר כי החוק איננו מכיר מצב שבו אדם שיש לו זיקה לבנק, אבל יש לו כישורים מיוחדים, יכול להתמנות לדירקטור בבנק ללא צינון.

לטענתם של כמה מחברי ועדת המניות, שליחת חוות הדעת והשיחה שקיים שטייניץ עם נוף מהווה הפרה של חוק המניות הבנקאיות, המחייב הפרדה בין ניהול הבנק לממשלה, והתערבות פוליטית בוטה של משרד ראש הממשלה בסוגיית מינויו של היו"ר החדש לבנק לאומי.

אולם גם חברים בוועדות המניות טוענים כי אסור היה לוועדות להסתפק בחוות הדעת המשפטית שהוגשה על ידי מאור, שלפיה כישוריה המיוחדים פוטרים אותה מחובת הצינון, ועל הוועדה להזמין חוות דעת משפטית עצמאית.

שטייניץ מתערב

שר האוצר יובל שטייניץ אמר ל"גלובס" בתגובה כי לאחר שקיבל חוות דעת ממשרד המשפטים שלפיה מינוי דירקטור ללא תקופת צינון הוא עבירה על החוק, ולאחר שקיבל אישור מהיועץ המשפטי של האוצר, יואל בריס, לפנות לוועדה, התקשר לנוף ועדכן אותה כי "אישור הפטור מצינון הוא עבירה על החוק". שטייניץ הוסיף כי "היתה לי חובה להבהיר שבבוא היום, כשיתייעצו איתי (לגבי אישור המינוי, כנדרש בחוק), לא אוכל לפעול בניגוד לחוק".

החוק קובע כי ועדת נוף היא עצמאית וחוות הדעת של היועצים המשפטיים לממשלה ולאוצר אינה מחייבת אותה. אולם ועדת ולנשטיין, המאשרת את המועמדים, כפופה במישרין למשרד המשפטים, ולפיכך, לא תוכל השופטת בדימוס שולמית ולנשטיין לדחות את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, שכן הוא זה שאמור להגן עליה בבג"צ. ובפרשה הזו צפויים להיות מוגשים כמה בג"צים.

לפיכך, ייתכן שיהיה על ועדת נוף להצטייד בחוות דעת משפטית עצמאית עד יום א', שהוא המועד האחרון לקביעת מועד לאסיפה הכללית.

בחוות הדעת שנשלחה אתמול נקבע כי סעיף הכישורים המיוחדים מתייחס רק לנושא הזיקה הפוליטית או האישית לגורם הממנה, ואין לה כל קשר לדרישת הצינון שבה מחויב נושא משרה ניהולית בבנק, שמבקש להתמנות לדירקטור. על אחת כמה וכמה, כך בחוות הדעת, אם הטענה המרכזית של הכישורים המיוחדים נובעת מעצם העבודה בבנק. מחוות הדעת עולה כי במצב כזה, הכישורים המיוחדים מחזקים עוד יותר את הזיקה המקדמית לבנק, שהיא האסורה בחוק המניות.

חוות הדעת הללו עומדות בניגוד לחוות הדעת המצויה בידי מאור, שנכתבה בעיקר על ידי עו"ד דליה טל, היועצת המשפטית של דירקטוריון לאומי, והקובעת כי הכישורים המיוחדים של מאור ומצבו הרגיש של הבנק לאור המשבר העולמי, עומדים מול דרישת הצינון.

בר און פונה למבקר

לאור פניית שטייניץ לוועדת המניות פנה היום ח"כ רוני בר און, לשעבר שר האוצר, למבקר המדינה וטען כי "נוכח ריבוי הידיעות והרמיזות על מעורבות גורמים פוליטיים בכירים והפעלת לחצים מטעמם על ועדת המניות בנושא מינוי יו"ר ללאומי, בכוונתי לדרוש חקירה בנושא".

ועדת המניות אמורה לסיים את דיוניה בסוף השבוע ולהגיש לבנק ביום א' בבוקר את הרשימה ובה חמשת המועמדים שלה לדירקטוריון לאומי. ביום א' בערב יתכנס הדירקטוריון ויקבע מועד וסדר יום לאסיפה כללית שלא מן המניין, כדרישת שלמה אליהו המחזיק במניות הבנק.

בוועדת נוף מתגבש מצב שבו חמשת המועמדים לדירקטוריון לאומי יהיו מאור ועוד ארבעה דירקטורים מכהנים שכהונתם תוארך. כלומר, לא יהיו כלל מועמדים חדשים, למעט מאור. במצב כזה מבטיחה למעשה ועדת נוף את בחירתה של מאור ליו"ר הבנק, תוך דילוג על מועמדים הנחשבים למקורבי נתניהו כמו משה טרי, אורי יוגב ואיזי תפוחי.

אתמול הסתבר גם כי ועדת נוף אינה מתכוונת כלל להעביר את שמות הדירקטורים הנבחרים לאישור מקדמי שקט של המפקח על הבנקים רוני חזקיהו. משום כך, בנק ישראל לא יוכל להתייחס לחובת הצינון אלא רק אחרי התכנסות האסיפה הכללית.

במשרדי המשפטים והאוצר חוששים כי גם אם יחליט חזקיהו לאחר בחירת מאור כי יש לקיים את חובת הצינון, זה עלול להיות מאוחר מדי.

המבקר יבדוק

מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, יבדוק אם שר האוצר, יובל שטייניץ, הפעיל לחצים על ועדת המניות של בנק לאומי. זאת בעקבות פנייתו של חה"כ רוני בר-און.

ממשרד המבקר נמסר בתגובה: "הפנייה הגיעה היום. המבקר יעיין בה ובמסמכים בהקשורים בנושא וייתן דעתו לפנייה מועד הקרוב ביותר האפשרי".

תגובת האוצר

בשעות הערב (ה') פרסם משרד האוצר התייחסות לפרסומים בנושא מינוי דירקטורים בבנק לאומי: "משרד האוצר מבקש להבהיר כי אינו מתייחס לדיונים פנימיים שנערכים במשרד. בכל מקרה, הדברים שצוטטו היום בתקשורת מפי החשב הכללי אינם מדוייקים".

צרו איתנו קשר *5988