רוצים קרן פנסיה "ירוקה"?

הבעיה הגדולה של הדיון בנושאי הפנסיה היא שלמרות שזהו נושא מאוד "חשוב", הוא כמעט אף פעם אינו "דחוף", וכך, נראה שרובנו לא מטפלים מספיק בפנסיה שלנו.

הדיון השוטף בנושא בעיתונות הכלכלית חיוני ביותר כדי להזכיר לכולנו לא להזניח אותו ואולי אף כדאי ללכת בעקבות המחוקק האירופאי ולהחיל על המשקיעים חובת דיווח. המחוקק הבריטי דורש מקרנות הפנסיה לדווח על התייחסותן למדיניות השקעה אחראית ובכך תורם להגדלת היקף ההשקעות האחראיות מסך כל הנכסים המנוהלים.

די מובנת הציפייה ממעבידים אחראיים לדאוג לפנסיה של עובדיהם (דירוג מעלה לאחריות תאגידית כלל שאלה בנושא, עד לאישור החקיקה אשר חייבה בביטוח פנסיוני לעובדים). הרבה פחות מוכרת בישראל הציפייה כי הכספים המנוהלים בקרנות הפנסיה ישחקו גם תפקיד אקטיבי בקידום נורמות ניהול אחראי בשוק ההון. המניעים לציפייה הזו משלבים את אינטרס החוסך ביציבות לאורך זמן ואת האינטרס של הגופים המנהלים את הפנסיה לזכות בהערכה "כמבוגרים האחראים" בשוק ההון.

למרות שהמושג "השקעות אחראיות" נקשר לרוב עם העדפות ערכיות של משקיעים לגבי סקטורים עסקיים שונים, בסיס התפיסה אוניברסאלי. הסף הבסיסי להשקעה אשר ניתן יהיה להגדירה כ"אחראית" הוא בדיקת ניהול היבטים חברתיים, סביבתיים וממשליים בחברה והעדפת חברות המצטיינות בשקיפות ובתהליכי ניהול מוקפדים יותר. דגש מיוחד יושם על הדיווח הציבורי של החברה, ככזה המעיד על המאמץ להפחית כל השפעה שלילית אשר עשויה לנבוע מפעילות החברה על החברה והסביבה.

מנהלי פנסיה רבים נוהגים לומר כי ציבור החוסכים והחוק הסמיך אותם למטרה אחת וברורה - השגת תשואה מרבית על ההשקעה. לפיכך, אין הם יכולים לפעול בהתאם להעדפות ערכיות אישיות כאלו או אחרות; האם ניתן לקבוע מדיניות של השקעות בחברות "ירוקות" בלבד? האם השקעה בחברות הימורים היא לגיטימית? האם יש לתת עדיפות לחברות המייצרות מוצרים "לא מזהמים" על פני אחרות? זוהי בהחלט תפיסה מתקדמת יותר הנתונה להעדפות ערכיות של מקבל ההחלטה. כך למשל, מוצעים תיקי השקעה בחברות שאינם פועלות בשבת לקהל מסורתי או קרנות נאמנות "ירוקות" ללקוחות המעוניינים בכך.

השאלה העומדת אם כן בפני גופי הפנסיה בישראל היא האם יש צורך להעמיק את היקף הבדיקה בדבר השפעות חברתיות, סביבתיות וממשליות בהחלטות השקעה.

המחוקק הבריטי, ובעקבותיו מספר מדינות אירופאיות נוספות, נתנו לציפייה זו ביטוי בדרישה מקרנות הפנסיה הציבוריות לדווח על התייחסותן למדיניות השקעה אחראית. המחוקק לא קבע לקרנות כיצד לנהל את כספי החוסכים אלא החיל חובת דיווח על התייחסות למדיניות השקעה אחראית בשיקולי ההשקעה. באופן צפוי, החקיקה הקפיצה את שוק ההשקעות האחריות במדינות אלה להיקפים של עד 15% מסך הכספים המנוהלים.

האם גם בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל נראה התייחסות לנושאים אלה בשנים הקרובות? השינויים המשמעותיים העוברים על השוק מזמינים את התערבות הרגולטור ודיון ציבורי תוסס בשאלה זו.

הכותב הוא מנכ"ל ארגון מעלה

צרו איתנו קשר *5988