שפת השוק: אילו ריביות קיימות ואיך נדע כמה נשלם על הלוואה?

מריבית קבועה, דרך ריבית אפקטיבית ועד ריבית ליבור - כל מה שרציתם לדעת על הריביות בשוק

בשבוע שעבר ראינו מהי ריבית וכיצד גובהה משפיע על תפקוד המשק הישראלי ועל הכיס הפרטי שלנו. במדור הנוכחי נבדוק אילו עוד סוגים של ריבית קיימים. כזכור, ריבית מוגדרת כמחיר השימוש בכסף. אנו משלמים ריבית, הכוללת מרכיב של פיצוי בגין שחיקת ערך הכסף, האינפלציה החזויה וכן מרכיב ריאלי, המשקף את שווי ההשקעות החלופיות המניבות תשואה חיובית (ובמילים אחרות - כמה היינו מרוויחים אם היינו משקיעים את כספנו באפיק השקעה אחר).

במשק הישראלי קיימים כמה סוגים של ריבית.

ריבית קבועה

במקרה כזה, שיעור הריבית נקבע בעת לקיחת ההלוואה ונשאר קבוע עד תום החזרתה. במקרים רבים, הלוואה שניתנה בריבית קבועה צמודה גם למדד המחירים לצרכן, ולכן נוטל ההלוואה לא יודע בדיוק כמה ישלם - הסכום הסופי תלוי בעליית המדד.

ריבית משתנה

במקרה כזה, שיעור הריבית משתנה מעת לעת ממועד לקיחת ההלוואה ועד תום החזרתה. ברוב המקרים, שינוי הריבית מתבצע כשזו מוצמדת לגורם משתנה כמו הריבית שקובע בנק ישראל. משום כך, גם במקרה כזה לא ניתן לדעת מראש מה בדיוק יהיה שיעור הריבית לכל אורך תקופת ההלוואה.

ריבית נקובה (או ריבית תעריפית / נומינלית)

שער של ריבית שנקוב פורמאלית בלי שתהיה לו משמעותית ממשית. הכוונה היא לריבית שנקובה במסמכי ההלוואה שאותה נטלנו.

ריבית אפקטיבית (או ריבית מתואמת / תחשיבית)

זוהי הריבית שנשלם בפועל על ההלוואה שלקחנו, שבה משוקללים כבר מועדי החיוב של הריבית וההיטלים הנלווים אליה (כמו עמלות).

לדוגמה, לווה שנטל הלוואה של 1,000 שקל בתחילת השנה ובסופה החזיר 1,200 שקל, שילם ריבית אפקטיבית של 20%.

ריבית ריאלית

הריבית המותאמת לאינפלציה, המתבטאת בעליית מדד המחירים לצרכן. זהו מרכיב המשווה את כוח הקנייה בין הסכום שנלקח לבין הסכום שהוחזר.

נוסחה לחישוב ריבית ריאלית:

1-(1 R) X (1 M)

כאשר:

R - שיעור הריבית הנומינלית

M - שיעור ההצמדה (נניח שיעור עליית מדד המחירים לצרכן)

מה ההבדל בין הריבית האפקטיבית לריאלית? הריבית האפקטיבית מחושבת רק על נתוני ההלוואה עצמם: מועדי הפירעון והעמלות. הריבית הריאלית, זו שנשלם בפועל, תלויה גם בהתרחשויות במשק, שישפיעו על רמת האינפלציה ועל מדד המחירים לצרכן.

ריבית דריבית

בסוף תקופה, הריבית שאנו צריכים לשלם על הקרן (הסכום המקורי של ההלוואה שלקחנו) נצברת על הקרן ובתקופה הבאה (נניח עוד שנה), היא נחשבת לחלק מהקרן לצורך חישוב הריבית. במילים אחרות, מדובר בריבית שמחושבת לא רק על הקרן כי אם גם על הריבית שהצטברה עד לאותה תקופה.

לדוגמה, נניח שנטלנו הלוואה של 1,000 שקל למשך שלוש שנים ובריבית שנתית של 6%. בתום התקופה - 3 שנים - נצטרך להחזיר את הסכום הבא:

1,192.02 = 1,000 X (1 0.06)

ריבית ליבור

ריבית הליבור (ראשי תיבות של London Interbank Offered rate - LIBOR) מתפרסמת פעם ביום על ידי ארגון הבנקים הבריטי ומייצגת את גובה הריבית לפיה הבנקים מוכנים להלוות או להפקיד האחד אצל השני.

ריבית הליבור משמשת כריבית הנפוצה ביותר להלוואות קצרות טווח (לרוב עד שנה) ונגזרת מממוצע של ריביות פנים בנקאיות שנקבעות על ידי הבנקים המשתתפים בקביעתה. ריבית הליבור, שנקבעת בתהליך שקוף ואובייקטיבי, משמשת בסיס לחוזי הלוואה והפקדה בפיקדונות ברחבי העולם, וברוב המקרים מתווספת אליה תוספת (חיובית או שלילית) הקשורה לפרמטרים השונים הרלוונטיים לאותה הלוואה או אותו פיקדון.

שאלות למדור: sfat-hashuk@globes.co.il

צרו איתנו קשר *5988