הפטנט של טדי שגיא

צאו ולמדו מהאיש איך לצאת ולהיכנס מהארץ, לעלות ולרדת מישראל - ולהרוויח מכל מהלך

אם אתם מתכוונים למכור מניות בחברה שלכם או לבצע הנפקה, כדאי לכם להפוך קודם לתושבי חוץ ורק אז לבצע את המכירה, וכך תיהנו משיעור מס נמוך יותר. אם תחזרו לישראל לאחר 10 שנים, תקבלו מתנה נוספת ממשלת ישראל - פטור ממס ומדיווח למשך 10 שנים, וייתכן שגם ל-20 שנה.

כך, לדוגמה, תושב ישראל חייב במס רווחי הון בשיעור של 25% בגין מכירת מניות בחברה שבשליטתו. מנגד, כתושב מדינה זרה, שיעור המס על רווחי הון צפוי להיות נמוך יותר (בארצות-הברית - 15%), ובמקרים מסוימים אף יחול פטור ממס רווחי הון.

אותו תושב ישראל שהפך להיות תושב חוץ (ונהנה מיתרונות מס בשל כך), יכול לחזור לישראל מאוחר יותר ולהפוך שוב להיות תושב ישראל (כפי שהיה בתחילה), ובתנאים מסוימים הוא יקבל מעמד מיוחד המקובל במקלטי מס, פטור ממס ומדיווח על ההכנסות.

המודל - טדי שגיא

טדי שגיא, בעל השליטה בחברת פלייטק (Playtech) המפתחת פלטפורמות תוכנה לאתרי הימורים מקוונים, הפך להיות תושב חוץ ככל הנראה בשנת 2005, עוד לפני ההנפקה של פלייטק. כתושב חוץ, מר שגיא נהנה מיתרונות מס שונים ובמיוחד משיעורי מס נמוכים יותר מאשר בישראל.

אלא שיש גם סיכון מסוים במעבר לסטטוס של תושב חוץ, דבר שעשוי לגרום לתקלת מס במקום לחיסכון במס. בסיכון הזה אדון בהמשך.

כעת, לאחר שהות ממושכת בחו"ל, החליט מר שגיא לשוב לישראל. כתושב חוזר, מר שגיא יהיה זכאי להטבות מס משמעותיות כמפורט בפסקה הבאה.

ההטבות לתושב חוזר

בספטמבר 2008 חוקק תיקון 168 לפקודת מס הכנסה, המעניק הקלות מס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. מטרת החקיקה היא לעודד עלייה והחזרת הון אנושי לישראל.

ההקלות כוללות מתן פטור ממיסוי ומדיווח לתקופות שבין 5 ל-10 שנים, על נכסים והכנסות שמקורן מחוץ לישראל. הפטור מוענק לכל סוגי ההכנסות, החל מהכנסות מריבית ומדיבידנד שמקורם בחו"ל, הכנסות משכירות, משלח-יד ומשכורות מעבודה נוספת, הכנסות מעסק - וכלה ברווחי הון במכירת נכסים מחוץ לישראל.

ההקלות משמעותיות במיוחד לתושבים חוזרים בעלי עסקים בחו"ל. כך, לדוגמה, תושב חוזר שהיה לו עסק בחו"ל לפני שחזר לישראל, והעסק ממשיך לפעול בחו"ל לאחר חזרתו לישראל - זכאי לפטור ממס בישראל על הכנסותיו מאותו עסק לתקופה שבין 5 ל-10 שנים.

חברות זרות בבעלות של תושבים חוזרים לא תיחשבנה כחברה הנשלטת ומנוהלת מישראל בכל תקופת הפטור, וממילא לא תיחשבנה כ"תושב ישראל" לצורך הטלת מיסוי. בנוסף, לצורך קביעת "חברת משלח-יד זרה" וחברה נשלטת זרה, לא יובא בחשבו חלקו של התושב החוזר במשך כל שנות הפטור.

בנוסף, בעקבות חוק להתייעלות כלכלית, נוספה הוראה חדשה המאפשרת הענקת פטור ממס הכנסה ומדיווח ל-10 שנים נוספות (ובסך-הכל 20 שנה), ביחס לעולים חדשים ומי שיוגדר כ"תושב חוזר ותיק" - ובלבד שמקבלי ההטבה ישקיעו השקעה משמעותית בישראל בתוך שנתיים מיום שעלו לישראל או מהיום שחזרו לישראל.

זהירות - מס יציאה

חשוב להיות מודעים לכך שקיים סיכון מסוים במעבר לסטטוס של תושב חוץ. בהתאם לחקיקה חדשה יחסית, כאשר אדם חדל להיות תושב ישראל - רואים אותו כאילו מכר את נכסיו בארץ ביום שלפני היום שבו חדל להיות תושב ישראל. מדובר ב"מס יציאה" החל על נכסיו של תושב ישראל המהגר למדינה אחרת.

לכאורה, טדי שגיא היה חייב במס רווחי הון (מס יציאה) בגין מניות פלייטק בעת הפיכתו לתושב חוץ. אלא שטדי שגיא ביקש להוכיח כי השווי של מניות פלייטק בעת עזיבתו היה נמוך יחסית. בעודו תושב ישראל, פלייטק היתה חברה פרטית, והשווי שלה היה נמוך לטענתו - ובהתאם המס שהוא שילם היה נמוך יחסית. לאחר הפיכתו לתושב חוץ, פלייטק הונפקה והשווי שלה גדל, אך למזלו באותה תקופה הוא כבר היה תושב חוץ.

לדעתי, ניתן להעלות מספר טענות משמעותיות כנגד חוקיותו של מס היציאה. ראשית, ניתן לטעון כי מס היציאה עומד בסתירה להוראה המקובלת באמנות למניעת כפל מס, לפיה רווחים מהעברת נכסים יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושב בה.

כידוע, הוראות באמנות למניעת כפל מס גוברות על החקיקה המקומית. שנית, בסעיף נקבע כי שר האוצר יתקין תקנות בנושא זה. עד היום לא תוקנו תקנות, ולפיכך אפשר לטעון כי הסעיף אינו בתוקף.

  • אבי נוב, מומחה למיסוי ישראלי ובינלאומי, הוא עורך דין המייצג לקוחות מישראל ומחו"ל בתחום המיסוי ומרצה בבית-הספר למשפטים ובבית-הספר למינהל עסקים של המסלול האקדמי, המכללה למינהל.
  • ניתן לפנות אליו במייל: avinov@bezeqint.net
צרו איתנו קשר *5988