שפת השוק: אילו ביטוחים ישנם, למה צריך אותם ומהן העלויות?

הכל על הביטוחים שמלווים אותנו בחיי המשפחה ובבית, בדרך לעבודה, ובעבודה עצמה - באמצעות הביטוחים העסקיים ■ כתבה ראשונה בסדרה

לאחר שדנו ב"שפת השוק" בהרחבה בביטוחי חיים, בחיסכון הפנסיוני ובביטוחי הבריאות, אנו מתחילים היום בסדרת כתבות חדשה שתעסוק בתחומי הביטוח המלווים אותנו מכל עבר: בחיי המשפחה ובבית, בדרך לעבודה, ובעבודה עצמה - באמצעות הביטוחים העסקיים.

ברחבי העולם, ענף הביטוח מתחלק לשניים: life ו-non-life, כלומר ביטוח חיים וכל היתר. ישנן חברות המתמחות בתחום אחד ופועלות בו, וחברות אחרות המתמחות ועוסקות ביתר. בישראל אין הפרדה חד משמעית שכזו. החברות מבטחות גם בביטוחי החיים, (שבישראל הורחבו לכלל פעילויות החיסכון הפנסיוני), וגם בכל יתר הביטוחים. מביטוחים עסקיים כמו ביטוחי נזק למפעלים גדולים או ביטוחי אחריות מקצועית, ועד ביטוחים אישיים כמו ביטוח לתכולת הדירה וכנגד רעידות אדמה, וכמובן ביטוח הרכב שלכם - ביטוח חובה וביטוח מקיף וצד ג'. ביטוחי בריאות (שבהם כבר דנו בנפרד) היוו במשך השנים חלק מהביטוחים הכלליים, וכיום הם נמכרים בנפרד ומוצגים (ברובם המכריע) כתחום ביטוחי העומד בפני עצמו.

לשמור על עצמך ועל אחרים

תחום הביטוחים הכלליים מתחלק לשתי קבוצות ראשיות: ביטוחי רכוש, שנועדו לספק כיסוי ביטוחי ממקרי נזק לרכוש של המבוטח; וביטוחי חבויות, שנועדו לספק מענה ביטוחי למקרי נזק שנגרמו על ידי המבוטח או בגללו, לצד ג' שאינו המבוטח הישיר. הרי רובנו לא רוצים לשלם בעצמנו את הנזק שנגרם לדירה, בעיקר אם עדיין לא סיימנו לשלם את המשכנתה.

מהם ביטוחי הרכוש

ביטוחי רכוש מיועדים להעניק למבוטח כיסוי כנגד נזק פיזי לרכוש, שהוא ביטח. ביטוחי רכוש הם למשל ביטוחי דירות, ביטוחי בתי עסק, ביטוחים הנדסיים, ביטוח מטענים בהובלה (ימית, יבשתית, אווירית), וכמובן ביטוחי רכב.

הסיכונים העיקריים המכוסים בפוליסות רכוש הינם סיכוני אש, התפוצצות, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע.

אלה הם ביטוחים המעניקים שיפוי - כלומר, הם אמורים להשיב את המצב לקדמותו בהתאם להיקף הנזק. לעתים כוללים ביטוחי הרכוש גם כיסוי לנזק תוצאתי שנובע מהנזק שנגרם לרכוש, למשל בגין הכנסות או רווחים שנפגעו בעקבות הנזק האמור. לדוגמה, אם פס ייצור במפעל נפגע, והפוליסה שלכם כוללת כיסוי תוצאתי, תקבלו תשלום לא רק על הנזק שנגרם לציוד שבפס הייצור, אלא גם על אובדן הכנסה בימים אלו בגין הפסקת ייצור וכיו"ב.

לרוב מונפקות הפוליסות בביטוחי הרכוש לפרקי זמן מוגבלים של שנה.

מהם ביטוחי החבויות

ביטוחי החבויות מיועדים לכיסוי החובה של המבוטח בגין נזק שהוא עלול לגרום לצד שלישי כלשהו, וזאת מתוקף חוק או המשפט האזרחי. סוגי הביטוח העיקריים הינם: ביטוח אחריות כלפי צד ג', ביטוח אחריות מעבידים וכן ביטוחים כמו ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

ביטוחים מוכרים מסוג זה הם הביטוחים לרשלנות מקצועית של רופאים, ביטוח מקצועי של עו"ד וכן ביטוחי אחריות מקצועית שבהם מחויבים בתי השקעות ועוד. גם הפוליסות של ביטוחי החבויות נמכרות בדרך כלל לפרק זמן של שנה.

פיזור הסיכון בין רבים

בתחום ביטוחי החיים, מרבית הפעילות הינה למעשה ניהול השקעות, אולם בביטוח הכללי - בין אם מדובר בביטוחי רכוש או בביטוחי חבויות - מדובר בביטוח במובן הקלאסי - פיזור הסיכון.

כלומר, בתחומי הביטוח הכללי חברות הביטוח מאפשרות למבוטחים לקנות כיסוי לנזק שלא יוכלו לעמוד בו בעצמם - למשל שריפה במפעל, רשלנות מקצועית או הרס הבית - תמורת תשלום חלק קטן יחסית לסכום הכיסוי. תשלום זה נקרא פרמיה. למעשה, בביטוחים כאלו, הנזק שקורה לחלק מהמבוטחים, מתחלק בין מבוטחים רבים שרוכשים את הביטוח, כך שחברות הביטוח יכולות לספק ללקוח שכן נפגע פיצוי בגין הנזק.

איך זה עובד

תחום הביטוח הכללי מוסדר על ידי הפיקוח על הביטוח באוצר. כל חברות הביטוח פעילות בו והוא תחרותי מאוד.

בתחומים מסוימים - בראשם ביטוחי רכב ודירות - כל החברות מספקות מוצרים דומים, וההבדלים הם בעיקר במחיר.

בתחומים אחרים, כגון ביטוח לעסקים גדולים, יש שוני מהותי בין חברת ביטוח אחת לאחרת.

הרוב המכריע של פוליסות הביטוח הכללי הינן פוליסות שיפוי המעניקות שיפוי למבוטח במקרה של נזק, בהתאם למידת הנזק שנגרם לו. זאת בניגוד לפוליסות בענפי תחום ביטוח חיים והחיסכון ארוך הטווח, שהינן בעיקר פוליסות פיצוי המעניקות פיצוי מוסכם מראש למבוטח.

בדומה לביטוחי החיים, גם בתחומי הביטוח הכללי לפרט (כגון ביטוחי הרכב המכונים בענף הביטוח "ביטוחי רכב רכוש"), יש התקשרויות קבוצתיות באמצעות מקום העבודה. המוכר בהם - מכרז החשכ"ל הנערך בכל שנה לביטוח המכוניות של עובדי המדינה.

כמה זה עולה לכם?

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ההוצאה הממוצעת על ביטוחים הסתכמה בשנת 2008 ב-489 שקל למשפחה, כלומר כמעט 500 שקל לחודש, או כ-5,870 שקל לשנה, לא כולל הפרשות לפנסיה.

רוב הסכום הזה, 200 שקל לחודש, הולך על ביטוח רכב: 107.8 שקל בממוצע על ביטוח מקיף, 78.5 שקל על ביטוח חובה ו-13.7 על ביטוח צד ג'.

נתח ניכר אחר מופנה לביטוחי בריאות: 169.3 שקלים שמתחלקים כך: 109.5 שקל לביטוח משלים בקופת החולים, 52.5 לביטוח פרטי, ו-7.3 שקלים לביטוח אחר. נוסף לכל אלה, משפחה מוציאה גם 9.1 שקל על ביטוח שיניים.

על פרמיות לביטוח חיים מוציאים במשפחה ממוצעת 74.1 שקלים לחודש, ועל ביטוח דירה ותכולתה: 36.6 שקלים לחודש.

זה אולי נשמע מעט אבל צריך לזכור שהנתונים האלה הם תוצאה של ממוצע שכולל את כל פלחי האוכלוסייה - כולל כאלה שאינם רוכשים ביטוח בכלל.

צרו איתנו קשר *5988