תעודת אחריות: איך השפיעה פרשת אנרון על ענף הביטוח?

למה דירקטורים צריכים ביטוח מיוחד, מי עלול לתבוע אותם וכמה זה יכול לעלות ■ שפת השוק - המדריך לכסף שלכם

ביטוחי האחריות המקצועית, הפכו למחויבי המציאות בעולם העסקי הנוכחי. היום נכיר את ביטוחי הדירקטורים ונושאי המשרה (Directors & Officers, ובקיצור ה-D&O) - תחום ביטוחי מרכזי עבור מנהלים בחברות ותאגידים, במיוחד בגופים ציבוריים.

ביטוחי ה-D&O תופסים כיום מקום של כבוד במערך השיקולים של מנהלים ודירקטורים של חברות, במיוחד לאחר שורת פרשיות חמורות שקרו בשנים האחרונות בארה"ב, כמו פרשת אנרון ופרשת וורלדקום, ולאור התבגרות השוק.

המשקיעים הפסיקו להיות "טרמפיסטים שקטים" ויודעים להשמיע טענות כלפי פעילויות החברות שבהן הם משקיעים, אם ההנהלות שלהן חרגו מהמותר או התרשלו. גם בחברות פרטיות, בעמותות ובגופים אחרים, יש לעתים צורך בכיסוי מעין זה.

יחד עם הפיכתם של ביטוחי ה-D&O להכרחיים בארה"ב, הם הפכו לחיוניים גם בישראל. ריבוי התביעות שהוגשו בשנים האחרונות בכל העולם נגד חברות ונושאי המשרה שלהן, חומרת התביעות הפוטנציאליות וההוצאות הנדרשות לשם התמודדות עמן, כל אלה גרמו לכך שההוצאה הכספית הכרוכה בביטוח זה היא כיום בלתי נמנעת.

בניגוד לעבר, הדירקטורים, גם אלה שאינם במועצות המנהלים של חברות בינלאומיות, נדרשים לגלות הבנה ומקצועיות בתחומים רלבנטיים לעיסוקה של החברה, וכמובן הבנה בקריאת דו"חות כספיים. זה נכון בוודאי לנושאי המשרה בחברות ציבוריות בינוניות ומעלה.

מי עלול להגיש תביעה:

תביעות כנגד דירקטורים ונושאי משרה יכולות להגיע מכמה כיוונים: החל מבעלי מניות, עבור בעובדים ובגופים עסקיים ועד גופי פיקוח והמדינה. בענף הביטוח - המקומי והבינלאומי - מספרים כי סכומי התביעות נמצאים במגמת עלייה וכך גם הסכומים הנפסקים בפועל כנגד החברות ונושאי המשרה בהם (כאשר הם נדרשים לשלם).

מה מספקת הפוליסה:

פוליסות כאלה מספקות כיסוי לתביעות הנובעות ממעשה או מחדל רשלני, בשני דברים:

1. מימון ההליך המשפטי שקודם להחלטה על מידת האחריות של הדירקטורים ונושאי המשרה בגין מעשה שלא כדין אשר ארע או שנטען שארע במסגרת תפקידם ושגרמו נזק לתובע.

2. מתן התשלום במידה שתתקבל פסיקה נגדכם.

אילו מקרים היא מכסה:

המקרים שבגינם ניתן כיסוי בפוליסות ה-D&O מגוונים. החל מהפרת חובה, הפרת חובת אמונים, רשלנות, טעות מחדל, הצהרה מטעה, הצהרה לא מדויקת, חריגה מסמכות או כל מעשה אחר במסגרת תפקידו כדירקטור או נושא משרה של החברה.

בדומה לביטוחים מסוגים אחרים, גם בפוליסות אלו יש החרגות. ההחרגות הנפוצות בפוליסות אלה הינן לרוב תביעה המוגשת כנגד נושא משרה על ידי החברה המבוטחת, תביעה בגין מעשי מרמה או אי-יושר, וכמובן, כאמור, תביעות תלויות ועומדות או נסיבות או הליכים שהיו ידועים תלויים או עומדים במועד תחילת הביטוח, ועוד.

מי נחשב ל"נושא משרה":

נושאי משרה הם לרוב המנכ"ל, משנים למנכ"ל, סמנכ"לים וכל מנהל אשר כפוף ישירות למנכ"ל כגון יועץ משפטי וכו'.

מי מבוטח:

פוליסת ביטוחי הדירקטורים בחברות אינה ביטוח של החברה עצמה, אף שהיא בעלת הפוליסה - כלומר היא שרוכשת את הביטוח. זוהי פוליסת ביטוח המעניקה שיפוי אישי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברות, כנגד נזק אשר נגרם כתוצאה מתביעה כנגדם בגין גרימת נזק לצד ג'.

עם זאת, פוליסות ה-D&O מספקות שיפוי לחברה שבה עובדים אותם הדירקטורים המבוטחים, במקרים שבהם החברה רשאית לשפות בעצמה את הדירקטורים ונושאי המשרה בגין נזק שנגרם להם כאמור.

כמה זה עולה:

בביטוחי ה-D&O, כמו ביטוחי אחריות מקצועית אחרים, החברות המקומיות מהוות רק ייצוג מקומי. הביטוח עצמו נעשה באמצעות הסכמים עם חברות ביטוח-משנה בינלאומיות.

כלומר, ביטוחי הדירקטורים ונושאי המשרה תלויים ישירות במה שמתרחש בשוק הביטוח העולמי וגם המחיר נקבע במידה רבה שלא בשוק המקומי.

החברות המקומיות פועלות בעצם כמו סוכן ביטוח שחי על העמלה, אך נושאות באחריות מלאה מול המבוטח, שלא מעניין אותו מיהי חברת ביטוח המשנה.

בכל אופן, ייתכנו הבדלים בין החברות השונות ובין הפוליסות שהן מציעות, אך בביטוחים אלו מחיר הביטוח הוא בדרך כלל רק שיקול משני בבחירת הביטוח - הרבה יותר חשוב לבחון את היקף הכיסוי המקסימלי, שיספיק לכם למימון הגנות משפטיות ולפיצוי, כך שלא תצטרכו להביא כסף מהבית. זכרו שמדובר בסכומי עתק.

מה חשוב לבדוק:

כיסוי:

מה היקף הכיסוי המקסימלי שמבטיחה הפוליסה.

2. הגדרות:

מהן הגדרות המקרים הביטוחיים שבגינם תהיו זכאים לכיסוי ביטוחי במקרה שתיתבעו. לדוגמה, האם יש לכם כיסוי גם לתפקיד בחברות קשורות, האם הפוליסה כוללת כיסוי גם במקרים של הפרת חובת אמונים שנגרמו בתום לב, האם יש לכם אפשרות להקדים חלק מהתשלומים מחברות הביטוח לצורך מימון הוצאות משפטיות, ועוד.

3. המשכיות:

אם עברתם מחברת ביטוח אחת לאחרת, יש להבטיח שתזכו עדיין לכיסוי ביטוחי בגין תקופת הביטוח הקודמת. בביטוחי החבויות בדרך כלל לוקח זמן לבירור תביעות משפטיות. כך, ייתכן שהמבוטח יידרש לשלם בגין מקרה ביטוחי אפילו שנים לאחר שהמקרה קרה.

ואולם, אם עברתם בפרק זמן זה בין חברות הביטוח אפשר שחברת הביטוח החדשה לא תכיר בתביעה כי היא קרתה טרם עשיית הביטוח אצלה ואתם עלולים ליפול בין הכיסאות. לכן, חשוב מאוד בביטוחים מעין אלו לכסות היטב את אופציית ההמשכיות ואנו ממליצים לכם לבחון לעומק סוגיה זו עם סוכן הביטוח.

מה זה ביטוח יתר:

כמו בכל ביטוח, גם בביטוח מקצועי יש דבר כזה "מבוטח יתר על המידה". לכן, רצוי שתבחנו היטב מה הצרכים שלכם ותפעלו לענות על צרכים אלו ולא הרבה מעבר לכך, אחרת אתם עשויים לשלם הרבה יותר מדי עבור היקף כיסוי גבוה מדי או הרחבות כיסוי לא נחוצות.

כדאי להקדיש זמן ומחשבה על התאמת הצרכים הרלבנטית לכם - אין דין דירקטור ונושא משרה בחברת החשמל כדין דירקטור או נושא משרה בבנק גדול, או לחילופין נושא משרה ודירקטור בחברה קטנה לייצור כסאות עץ.

צרו איתנו קשר *5988