ביטוח אחריות מקצועית: פיצוי בגין רשלנות

שפת השוק - המדריך לכסף שלכם

בשבוע שעבר דנו בביטוחי נושאי משרה ודירקטורים (D&O), ובחשיבותם הרבה בתאגיד מודרני שנושא באחריות רבה כלפי המשקיעים והציבור הרחב.

הבעיה היא שביטוח לנושאי משרה ודירקטורים אינו מספק מענה לכיסוי האחריות של החברות. להרחבת הכיסוי הביטוחי של החברות ושל בעלי המקצוע האישיים נועד תחום שלם של ביטוחים - ביטוחי האחריות המקצועית.

בדומה לביטוחי דירקטורים, גם ביטוחי האחריות המקצועית הם ביטוחים פיננסיים, כלומר ביטוחים שמכסים את המבוטח בשל חבות שלו לצד שלישי.

במקרה זה, מדובר בביטוח המספק פיצוי כספי בגין נזק פיננסי שנגרם לצד ג' בגין רשלנות מקצועית המטילה חבות חוקית של המבוטח כלפי הצד השלישי.

מי המבוטח:

המבוטחים בביטוחי האחריות המקצועית הם חברות (תאגידים) או אדם פרטי.

מה נותנות הפוליסות:

1. פיצוי ותשלום התביעה, עד גבול האחריות.

2. שיפוי המבוטח בעבור הוצאות משפט. חשוב לבדוק מתי ובאילו תנאים נעשה התשלום - אם במהלך המשפט או רק אחריו.

מי צריך ביטוח אחריות מקצועית:

שורה ארוכה של ספקי שירותים ובעיקר בעלי מקצועות חופשיים כגון עורכי דין, רואי חשבון, מהנדסים, בתי השקעות ומנהלי השקעות, רופאים, אופטומטריסטים, מהנדסים, אדריכלים, מעצבי פנים, קוסמטיקאיות ועוד שורה ארוכה של אוכלוסיות. בכמה מקצועות בולטים נדון בשבועות הבאים.

את מי מכסה הפוליסה:

ביטוחי האחריות המקצועית מכסים בראש ובראשונה את החברה עצמה, כלומר את הישות המשפטית של התאגיד עצמו. בפוליסות של אחריות מקצועית, התאגיד מכוסה בכל הקשור לאחריות שלו. לדוגמה, אם עובד פישל וגרם נזק, המשקיע הבודד או הלקוח אינו מכיר את העובד ואינו יודע מי גרם את הנזק, והוא יתבע את החברה המנהלת - לכן חשוב שיהיה לה כיסוי.

בתביעות רבות של אחריות מקצועית הנתבעת היא החברה (אחריות מקצועית) ולא נושאי המשרה (ביטוח דירקטורים ונושאי משרה).

בפוליסת דירקטורים ונושאי משרה יש כיסוי לנושאי המשרה עצמם ובדרך כלל אין כיסוי לחברה עצמה, ואם יש - הוא מצומצם למקרים מעטים ופרטניים.

יש גם ביטוחי אחריות מקצועית לאנשים בודדים, למשל עורכי דין שאינם יכולים "להתחבא" אחרי תאגיד ופועלים בעצמם באופן עצמאי ואישי - כמו גם מנהלי תיקים, רופאים, פסיכולוגים, אדריכלים ועוד.

עבור החברות, הפוליסות של האחריות המקצועית והפוליסות לנושאי משרה הן בעצם מוצרים משלימים. זאת, משום שפוליסת נושאי משרה כוללת חריג של אחריות מקצועית. לדוגמה, אם מישהו עושה טעות מקצועית שהיה צריך לעשות במסגרת תפקידו כנושא משרה, הכיסוי של ביטוח נושאי המשרה לא מכסה אותו - ואז פונים לפוליסה לאחריות מקצועית.

מה חשוב לבדוק:

כשקונים פוליסת אחריות מקצועית חשוב לבדוק בין היתר:

1. מה גבול אחריות של הפוליסה.

2. מה גובה ההשתתפות העצמית.

3. מה משך הביטוח הרטרואקטיבי - כלומר, מה אורך התקופה לפני עשיית הביטוח שתהיה מכוסה בביטוח. יש לוודא שכל העבר המקצועי שלכם מכוסה, ואם אינו מכוסה, להיות מודעים לכך ולפוטנציאל החשיפה הקיים ביחס לתביעות שלא יכוסו על ידי הביטוח. יש פוליסות שאינן כוללות אחריות רטרואקטיבית ("זנב") משום שבמקרים לא מעטים, חברות ביטוח אינן מוכנות לקחת את האחריות על הזנב. במקרים כאלו, אם מתקבלת תביעה על אירוע שקרה בעבר - אתם לא מכוסים.

מה זאת אומרת? בביטוחי אחריות מקצועית, כמו גם ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה, הפוליסה הינה על בסיס הגשת התביעה. פוליסות אלה הן מסוג claims made, כלומר הן על בסיס המועד שבו הוגשה התביעה. איך זה עובד? חברת הביטוח מכסה את המבוטח כל עוד הוא מבוטח אצלה, והיא מכירה באחריותה רק ביחס לתביעות שהוגשו במהלך תקופת הביטוח הפעילה, גם אם האירוע שבגינו הוגשה התביעה אירע קודם לעשיית הביטוח באותה חברה. מצד שני, אם הפסקתם את הביטוח והוא אינו תקף, ולאחר ההפסקה אתם נתבעים בגין אירוע שקרה בתקופה שבה הייתם מבוטחים - אתם לא מכוסים.

4. אילו חריגים קיימים -

בפוליסות אחריות מקצועית יש חריגים שונים שעשויים להיות מהותיים מאוד, בתלות במקצוע שלכם. אחד החריגים המעניינים הוא חריג של אחריות חוזית, שלפיו המבטח לא יכסה אחריות שמוטלת מכוח החוזה בין המבוטח לצד ג' (למשל, לקוח), אם המגבלה החוזית אינה קיימת בחוק.

לדוגמה, במקרה שהמגבלה החוזית (למשל, תקנון של קופת גמל ביחס לעמיתיה, מחמירה ביחס לדרישות החוק). אם יש חריג כזה בפוליסה, משמעות הדבר שתקבלו כיסוי רק לדברים שאינם חוקיים, אך לא להתחייבויות "וולונטריות" שלכם כלפי התובע.

איך מתאימים את הפוליסה למקצוע:

א. חובה לקנות פוליסת אחריות מקצועית שמתאימה למקצוע שלכם. שימו לב לכך שיש הבדלים בין פוליסות שונות בשוק גם אם הן מיועדות לאותה אוכלוסייה (למשל ביטוח אחריות מקצועית לאדריכלים). חברה מסוימת יכולה להיות זולה אך היא מספקת מוצר הרבה פחות רחב.

ב. אם אתם בעל מקצוע חופשי, אפשר שתהיו אחראים כלפי מישהו אחר גם לאחר שתפרשו מעבודה, כך שלמעשה גם כשהמבוטח מפסיק את פעילותו או פורש לגמלאות הוא עדיין חשוף לאפשרות של תביעה בגין הימים שבהם היה פעיל. לשם כך ישנו כיסוי אחריות מקצועית למקרים של הפסקת פעילות שממשיך לתת כיסוי לעבר, במחירים שהולכים ויורדים עם השנים.

צרו איתנו קשר *5988